Hitvalló óvodapedagógusaink éves továbbképzése zajlott Benediktbeuernben

Hitvalló óvodapedagógusaink éves továbbképzése zajlott Benediktbeuernben

Share this content.

Szöveg: Hallgatóné Hajnal Judit
Benediktbeuern – Több mint két évtizede találkoznak bajor és magyar evangélikus óvodapedagógusok, hogy egymástól tanuljanak, egymást gazdagítsák, szakmai kihívásaik aktuális témáit közösen dolgozzák föl.

A továbbképzéseket a bajor-magyar egyházi testvérkapcsolat keretei között Sigrid Schmidts szervezi, aki a Bajorország öt esperessége területén működő többszáz evangélikus óvoda szaktanácsadója. Munkáját évek óta segíti Susanne Menzke lelkésznő, akinek a valláspedagógia a szakterülete, és napi kapcsolatban áll az intézményekkel. Ebben az esztendőben e sorok írója is örömmel kapcsolódott be a tartalmi munkába. A találkozóra gazdag programmal készültek a szervezők. 

Az ez évi helyszín az Alpok lábánál, festői környezetben fekvő, Don Bosco-ról elnevezett szalézi rendhez tartozó kolostor ódon épületegyüttese volt. A három nap középpontjában a szülőkkel való együttműködés állt. Közösen kerestünk választ arra, hogyan lehetnek társaink a szülők a nevelésben, főképpen a vallásos nevelésben. 

Az előadások, beszélgetések, helyzetgyakorlatok során gyorsan kiderült, mely feladatok, gondok és örömök közösek óvodáinkban, s melyek a teljesen különböző kihívások. Az óvodapedagógusok egyetértettek abban, hogy a keresztyén hitet megélő és értékeinket tisztelő, de ugyanígy az útkereső szülőkkel is fontos együttműködni, hiszen ez a kölcsönösség türelemre inti a partnereket, bizalmat ajándékoz mindkét félnek.

A kisgyermekek evangélikus, illetve keresztyén nevelése óvodáinkban természetes gyakorlat, a mindennapi élet része, tudatos missziós szolgálat is egyben. Bajorországban pillanatnyilag másra helyezik a hangsúlyt, újszerű feladatokkal kell megbirkózniuk a családoknak és nevelőknek.

Néhány óvodában túlsúlyba kerültek a migrációs hátterű kisgyermekek, van olyan óvodai csoport, ahol hat-nyolc különböző országból érkeztek. Bajor testvéreink óriási nyitottsággal, nagy szeretettel, körültekintően fogadják ezeket a családokat. Diakóniai munkájukra és a vallásközi nevelésre helyezik a hangsúlyt. A vallások békés egymás mellett élésének érzékeltetésére elvittek bennünket a közeli Penzbergben található mecsetbe, ahol a helyi muszlim gyülekezet imámjának felesége (aki szociálpedagógus) részletesen bemutatta vallásgyakorlatukat és beszélt hitük lényegéről.

Hitvalló magyar óvodapedagógusainkat mélyen megrázta az ottani látogatás, aggodalmuknak nyíltan és őszintén hangot is adtak az ezt követő beszélgetések során. Jézus Krisztusról történő őszinte vallomásaik, gazdag bibliaismeretük, Luther Márton tanításaira való hivatkozásaik meglepték vendéglátóinkat. Bár csupán kevés közös pontban közeledtek az álláspontok ebben a témában, mégis megállapítottuk, hogy hálásak lehetünk az őszinte légkörért, melyben mindenki elmondhatta érzéseit anélkül, hogy a régóta fennálló testvéri kapcsolataink sérültek volna.

A tartalmi munka további részét dr. Frieder Harz lelkész, a valláspedagógia professzorának előadásai, bibliai történetei színesítették. Lelki feltöltődést jelentett mindnyájunk számára a penzbergi evangélikus gyermekház, gyülekezet, s a helyi templom meglátogatása. Óvodapedagógusaink zenei felkészültsége elismerést váltott ki mindenütt. Szépen, tisztán, őszintén hangzott az imádság zengő hangjuk nyomán.  

Mint minden egyházi konferenciánkat, napjainkat most is az áhítatok keretezték. Bajor testvéreink alkalmain a békesség lelkülete és az áldás hangulata dominált, míg magyar oldalról a reformáció hagyományát komolyan vevő igeközpontú áhítatok hangzottak el Lázárné Skorka Katalin szolgálatával. 

A szerző egyházunk bajor-magyar partnerkapcsolati referense.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!