Hogyan reagáltak a finn evangélikus egyházban a koronavírus-járványra?

Hogyan reagáltak a finn evangélikus egyházban a koronavírus-járványra?

Share this content.

Szöveg: Balicza Klára
Helsinki – A koronavírus-járvány és a nyomában járó korlátozások kivétel nélkül minden korosztályt érintenek minden országban. A Magyarországi Evangélikus Egyházban különösen is figyelemmel kísérjük a finn helyzet alakulását is, hiszen közel százéves, szoros testvéregyházi és számos testvérgyülekezeti kapcsolat fűz bennünket egymáshoz.

A finn helyzetről röviden

Finnország helyzete a többi skandináv államhoz képest ez idáig viszonylag kedvezően alakult. A bevezetett intézkedések segítségével a járványt sikerül az ellátórendszer kapacitását meg nem haladó szinten tartani, a súlyos esetek és halálos áldozatok száma nem túlzottan magas.

Az iskolák bezárása, a határátlépés korlátozása és a gyülekezési korlátozás egyelőre május 13-ig tart. Helsinki és környékén volt kijárási korlátozás is: Uusimaa tartományt március végén zárták le, ám a lezárást április 15-én feloldották.

Ahogy arról a Finnországból hazatért ösztöndíjas, Varga Nárcisz is beszámolt az Evangélikus.hu honlapon, a világi rendelkezésekhez a finn evangélikusok is alkalmazkodtak a működést módosító intézkedések bevezetésével. Az istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitálisan közvetítik; a kazuális alkalmakat szükség esetén megtartják, de ezeken legfeljebb 10 fő vehet részt, az ajánlott távolság megtartásával. Kivételt képeznek a temetések, amelyek esetében a 10 fős felső határ kivételesen átléphető, ha a legközvetlenebb család ennél több személyből áll.

A koronavírus gazdasági következményei a finn egyházat sem kímélik. A kieső adóbevételek és más külső (például egyházi ingatlanok vagy konferenciaközpontok bérbeadásából származó) bevételek elmaradása miatt sok gyülekezetben várható komoly költségvetési hiány. Több helyen felmerült a gyülekezeti dolgozók kényszerszabadságolásának eshetősége is. 

Gyermek- és ifjúsági munka járvány idején

A finn egyház által adott reakciókban a kezdetektől fogva fontos helyet foglalt el a gyermekek, fiatalok és családok támogatása. Különböző ajánlásokat, tippeket adtak a különböző korosztályú fiatalokkal történő ifjúsági munkához. (Finnül tudók számára az anyagok elérhetők itt.)

Az ottani országos egyház kidolgozott egy úgynevezett „távkonfirmációs" koncepciót is. Mint ismeretes, Finnországban a konfirmációs oktatás az esetek többségében a nyaranta megrendezett konfirmációs táborok keretében valósul meg, a tanév során csak néhány alkalommal szerveznek témanapot vagy blokkosított alkalmat. A személyes találkozások tavasszal kényszerűségből elmaradtak, egyelőre a nyári táborok megszervezhetősége is veszélyben van. 

A püspöki tanács friss döntése értelmében a konfirmációs oktatásnak mindenképpen részét kell hogy képezze az intenzív és személyes, tábori keretek között megvalósuló csoportmunka. Ha a veszélyhelyzet még nyáron is fennáll, akkor az ilyenkor szokásos táborokat későbbre kell halasztani. Az év közben megtartott alkalmakat viszont távoktatás formájában érdemes pótolni. Főként ezekhez az alkalmakhoz nyújt támpontot az említett távkonfirmációs koncepció.

Az anyag megerősíti a három éve kiadott konfirmációs koncepcióban szereplő alapelveket, amelyeket a jelenlegi körülmények között is célként kell kitűzni. Ezek a következők: 

 • valódi részvétel lehetősége, azaz a fiataloknak legyen beleszólásuk az eseményekbe,
 • a fiatalok tapasztalják meg a közösséget, a biztonságot, a szent jelenlétét és az örömet,
 • lelki élet és elcsendesedés lehetősége,
 • felelősségvállalás egymás és a teremtett világ iránt,
 • a fiatalok találják meg az életük eseményei és a keresztény hit közötti kapcsolópontokat és
 • vágyjanak Krisztus egyházához tartozni.

A koncepció összeállítói szintén fontosnak tartják, hogy a finn ifjúsági munkára jellemző „nagyocska" rendszer (nemrég konfirmált fiatalok, akik kiscsoportos vezetői feladatokat látnak el a konfirmációs táborokban) a távkonfirmációs oktatás során is megmaradjon. A vezetőknek természetesen oda kell figyelniük arra, hogy a „nagyocskák” ebben a megváltozott helyzetben is megkapják azt a támogatást, amire szükségük van ahhoz, hogy valóban hídként tudjanak együttműködni a konfirmandusok felé és így fennmaradjon az ifjúsági munka folytonossága.

A távkonfirmációs anyag a fenti alapelveken túl konkrét módszertani segítséget is nyújt egy egynapos konfirmációi oktatás felépítéséhez valamint hét konkrét téma távoktatásban történő feldolgozásához.

Téma 1. Isten 
(Kapcsolódó altémák: A teremtő és világot fenntartó Isten; Hit és tudomány; Biblia; Más vallások)
Tippek az „Isten a Bibliában” altémához
A) Asszociációk a Bibliához

 • Kérjük meg a fiatalokat, gondolkodjanak el azon, mi jut legelőször eszükbe arról a szóról, hogy „Biblia”
 • Kérjük meg őket, hogy küldjenek egy olyan emojit, ami kifejezi az asszociációjukat
 • Nézzük meg együtt a chatbe beküldött emojikat, kérjünk meg néhány fiatalt, hogy mondja el, mit látnak ezekben. 

B) Bibliai versek a mindennapokban és az ünnepekben

 • A nagyocskáknak előre osszunk ki ismert bibliai szakaszokat (pl. a gyermekek evangéliuma, 23. zsoltár, a karácsonyi történet, stb.)
 • A nagyocskák egyesével felolvassák a kijelölt szakaszokat.
 • A konfirmandusok chatben kommentálják, hogy milyen szituációkban hallották már az egyes igeszakaszokat.
 • Minden igeszakasz után beszéljük át röviden az adott részt.

C) Áhítat

 • Kérjük meg a fiatalokat, hogy bibliájukból keressék ki és olvassák el a 139. zsoltár 1-18. versét.
 • Ezek után adjunk egy kis időt arra, hogy az interneten keressenek egy olyan képet, amely a zsoltárhoz kapcsolódik. A képeket a fiatalok elküldik a közös oktatási felületre.
 • Ha a fiatalok elkészültek és elcsendesedtek, küldenek egy gyertya ikont a chatfalra.
 • Az egyik nagyocska / konfirmandus vagy vezető felolvassa a zsoltárt, ezalatt a beküldött képeket lehet nézegetni.
 • Az áhítat közös áldással zárul. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!