Hogyan lehet az embernek Istennel kapcsolata?

Hogyan lehet az embernek Istennel kapcsolata?

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Ittzés István
Manapság igen kevesen imádkoznak, mert nem is akarnak és nem is tudnak imádkozni. Ennek „természetes” okai vannak. Némelyek nem is hiszik, hogy van Isten, mások csupán bizonytalanok: miért is szólítanák meg őt? A templomba járó emberek között is kevesen vannak, akik naponként komoly, bensőséges imádságban beszélnek Istennel. Az imádságot nevezhetnénk a hatalmas, világteremtő Isten és teremtménye közötti kommunikációnak. Szerintem a hívő keresztyén az, aki beszélő viszonyban van Istenével. Ennek viszont megvannak a feltételei mindkét fél részéről csakúgy, mint az emberek között, létre kell jönnie a kapcsolatnak.

A kapcsolatnak viszont vannak akadályai, például technikai akadályok. Pár száz éve elképzelhetetlen volt az, ami ma valóság, hogy akár telefonon vagy az interneten keresztül pillanatok alatt felvehetem a kapcsolatot a másik kontinensen élő emberrel vagy akár a Marson működő robottal.

A gyerekek a hittanórán feltették a kérdést: Ha az Isten a mennyben van, és én este a szobámban imádkozom, hogyan hallhatja meg, amit mondok? – teljesen jogos kérdés.  

Pünkösdkor Jézusért kitöltetett a Szentlélek (Isten Lelke, Szelleme, aki isteni személy) minden Jézus Krisztushoz megtért ember szívébe. Mivel Szellem, ezért képes mindenütt jelen lenni, ahogyan a levegő átöleli az egész földet. Ezért akárhol van az ember, mindenütt megszólíthatja Istent, ha ennek egyéb akadályai nincsenek. Mert vannak lelki akadályok: mindenekelőtt az ismeretlenség, helytelen istenismeret, bizalmatlanság, érdektelenség, ellenszenv, harag  és így tovább. Nagyon furcsa, de az emberek többsége nem tagadja Isten létét, hanem haragszik rá. Isten oldaláról is vannak akadályok. Isten nem szenvedheti a mi gonoszságainkat, hitetlenségünket: „Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől…” (Ézs 59,1–2)

A cikk itt folytatódik.

Címkék: Isten - kapcsolat - ember -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!