„Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban

„Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban

Share this content.

Szöveg: Angyal-Cseke Csaba, fotó: Müller Attila
Komárom – 2019. március 10-én, böjt első vasárnapján, különleges, kétnyelvű istentiszteleten vehettek részt a szlovák és magyar evangélikusok az észak-komáromi templomban. A szlovák-magyar istentisztelet egyháztörténeti jelentőségűnek mondható, mivel ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetek életében. A közös istentisztelet ötlete az ökumenikus imahét alkalmával merült fel, a megvalósítást mindkét fél nagy örömmel és lelkesedéssel várta.

Az istentisztelet kezdetén Helena Aggová, a szlovák gyülekezet felügyelője köszöntötte a nagy számban megjelent gyülekezetet. A bűnvallás szlovák, az úrvacsora liturgiája magyar nyelven hangzott el. A liturgiában Jana Kačicová Horňáková és Menyesné Uram Zsuzsanna szolgált.

Isten igéjét Zsid 4,1416 alapján Menyes Gyula, a dél-komáromi evangélikus gyülekezet lelkésze hirdette. Az igehirdetés tolmács segítségével szlovák nyelven is elhangzott. A gyülekezeti énekek között szlovák és magyar korálok is voltak, az imádságokat és az Apostoli hitvallást mindenki a maga nyelvén mondta. Az istentiszteleten a dél-komáromi evangélikus gyülekezet kórusa is énekelt. Az alkalom zárásaként – orgona és harsonakísérettel – két nyelven hangzott fel Luther éneke, az „Erős vár a mi Istenünk”. Az esemény testvéri beszélgetésekkel és szeretetvendégséggel zárult.

Böjt első vasárnapján valóban Istentől megáldott alkalmon lehettünk együtt istentiszteleti közösségben szlovák és magyar evangélikusok. Jó volt megismerni egymás énekeit, liturgiáját, közösen imádkozni, s érezni azt, hogy Isten ígérete szerint minden szívünkből fakadó szót meghallgat, akár szlovák, akár magyar nyelven mondjuk. Az úrvacsora közösségében megtapasztalhattuk a bűnbocsánat örömét és azt, hogy általa valóban egy testvéri közösséggé lehetünk nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával újra és újra összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!