Az Úr szolgálatában – Horváth-Hegyi Ádám ordinációja

Az Úr szolgálatában – Horváth-Hegyi Ádám ordinációja

Share this content.

Szöveg és fotó: Csűry Csaba
Nyíregyháza – 2019. július 6-án a híres (egykori püspöki) templom harangjai nagy ünnepre hívták a híveket, ugyanis a nyíregyházi nagytemplomban letette lelkészi fogadalmát Horváth-Hegyi Ádám teológus.

Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében.” (ApCsel 20,32)

Az ünnepi liturgián Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Dr. László Virgil, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviselője és Bozorády Zoltán lelkész szolgáltak. A záró oltárszolgálatot az újonnan avatott lelkész Horváth-Hegyi Ádám és két – szintén lelkész – testvére, Horváth Hegyi Olivér és Horváth-Hegyi Áron végezték.

Fabiny Tamás az igehirdetésben kiemelte, hogy szokatlan volt az igeválasztás, ugyanis ez Pál apostol búcsúja az efezusi hívektől. Talán majd így történik mindez 2060 környékén, amikor Ádám elköszön a szolgálattól. Talán majd ő is elmondhatja Pál apostol szavait és az Isten kegyelmére bízhatja őket, hogy örökséget kapjanak a szentek között. A szentek közössége a teljes anyaszentegyház. A lelkész ugyanis csak a gyülekezettel együtt létezik. Isten és az ő népének viszonya a lelkész és gyülekezet viszonyának példaképe. Az Isten népéről való gondoskodásban azonban nem szabad megfeledkezni a lelkésznek önmagáról sem, magára is gondot kell viselnie. Ennek eszköze a személyes hitélet erősítése, a rendszeres imádság, a rendezett és példás családi élet, a különböző továbbképzések, valamint a pihenés és a feltöltődés.

Az igeszolgálat és a lelkészavatás után különösen is felemelő érzés volt a három lelkésztestvér közös oltárszolgálata.

Az úrvacsorát és az elbocsájtó imádságot a köszöntések sora követte. Elsőként Homoki Pál köszöntötte az új lelkészt a soltvadkerti gyülekezet tagjaival, ahol Ádám a hatodévfolyamot teljesítette. Ezt követően Bororády Zoltán nyíregyházi lelkész szólt Ádámhoz. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében László Virgil fejezte ki örömét a jeles alkalomból. A nyíregyházi gyülekezet részéről Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye részéről pedig Zsarnai Krisztián esperes mondott köszöntést. Az Északi Evangélikus Egyházkerület képviseletében Fabiny Tamás püspök köszöntötte a kerület új lelkészét, aki egyben bejelentette, hogy a salgótarjáni gyülekezetbe helyezi őt. Végezetül Horváth Csaba, Ádám édesapja mondott hálaadó szavakat, amely után Jávori Pál és családja énekszolgálata zárta a templomi köszöntéseket, amely után az evangélikus általános iskolában kötetlen beszélgetés és ünnepi állófogadás fogadta a vendégeket.


 

Horváth-Hegyi Ádám 1989. április 26-án született Nyíregyházán egy hatgyermekes család legifjabb tagjaként. Nyíregyházán a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában kezdte meg tanulóéveit, majd a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 2008-ban. Általános, illetve középiskolai tanulmányai alatt testvéreivel együtt aktív tagja volt a helyi evangélikus gyülekezetnek. Ádám számára nem vezetett egyenes út a teológiára, hiszen a gimnáziumban még a fizika és a biológia érdekelte leginkább. Érettségi után ezért az orvosira jelentkezett és a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta tanulmányait.

Nagy változás volt ez Ádám életében, hiszen az ország másik pontján, családjától, barátaitól elszakadva kellett megkezdenie önálló életét. Itt érezte először igazán, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, és az Úr Jézusban való hitet nem lehet örökölni. Bár szeretett orvosi egyetemre járni, mégis több olyan meghatározó állomás volt az életében, amelyek arra ösztönözték, hogy engednie kell az Úr hívásának és a lelkészi hivatást kell választania. Így másodév után váltott, és 2012-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára adta be felvételijét. Az elméleti képzés alatt lehetősége volt a 2014/2015-ös tanévet ösztöndíjasként az USA-ban töltenie, ahol a columbusi (Ohio) Trinity Lutheran Seminary-n tanult. A 2017/2018-as tanévben pedig hat hónapig a bajorországi Neuendettelsauban, az Augustana Hochschule-n ismerkedett a német egyházi élettel. Mindkét ösztöndíja során a missziológiai tárgyakat helyezte előtérbe. Az egyetemi évei alatt gyakornokként dolgozott a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testületnél (METT), és az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában.

A fentebbiekből kiindulva nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten néha vargabetűkkel ír egyenest. Így került Ádám a 2018/2019-es tanév idejére egy számára addig ismeretlen vidékre, a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközségbe, ahol Homoki Pál lelkész mellett végezte hatodéves gyakorlatát. Lelkészi szolgálatát 2019. augusztus 15-én kezdi meg Salgótarjánban, ahová beosztott lelkészként helyezte dr. Fabiny Tamás püspök. 2019. szeptember 14-én pedig Lupták Dórával fogadnak egymásnak örök hűséget az Úr színe előtt.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!