Igényes hit és szolgálat – Presbiterképzés egyházunkban

Igényes hit és szolgálat – Presbiterképzés egyházunkban

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Hafenscher Károly
Magyarországi Evangélikus Egyházunkban az alulról jövő kezdeményezés és az egyházvezetés szándéka találkozott, amikor két alkalommal országos evangélikus presbiteri találkozót (EPOT) szerveztek – először Pestszentimrén, majd a Tüskecsarnokban. Az első ilyen találkozó után született meg a gondolat, hogy a testvéregyházakhoz hasonlóan a gyülekezeteinkben és magasabb egyházkormányzati szinten tevékeny presbiter testvéreinknek belső képzést biztosítunk.

Lelkes, jól felkészült, elkötelezett csapat végezte – lelkészek, professzorok, püspökök, felügyelők – nyolc éven át a presbiterképzés szolgálatát Révfülöpön, az Ordass Lajos püspökről elnevezett Evangélikus Oktatási Központban. Hisszük és valljuk – tartják a szervezők és az előadók –, hogy Istennek csak a legjobbat és legszebbet adhatjuk. Ezért teszünk meg mindent azért, hogy Urunk jól felkészült tanítványaiként végezzük presbiteri küldetésünket.

Az idén lezajló általános egyházi választások újra kiemelték ennek a munkának a fontosságát. Egyházunk jövője érdekében nemcsak a lelkészeknek, hanem minden szolgáló testvérnek a legjobb munkát kell elvégeznie a saját közösségében. Ehhez kínálunk segítséget a presbiterképzés alkalmain. Az a mintegy háromszáz presbiter, aki részt vett a presbiterképzés korábbi kurzusain, ma elkötelezett munkása saját gyülekezetének. Ezenfelül olyan baráti és testvéri kapcsolatok alakulhattak ki a közös „tanítványi” készülődés nyomán, amelyek segítenek túllátni saját közösségünk, településünk határán, és megmutatják egész magyarországi evangélikusságunk összetartozását.

A három hétvége költségeit egyházunk teljes egészében magára vállalja, a résztvevőknek (vagy gyülekezetüknek) csak az útiköltséget kell fizetniük. A 2018-as tanfolyam három alkalmát júniusban, októberben és decemberben tartjuk. Az első hétvége június 8–10-én lesz, a tervezett őszi folytatás pedig október 12–14-én, illetve december 6–8-án. Jelentkezni lehet a presbiterkepzes@lutheran.hu címen.

A tanfolyam programja megmutatja, milyen gazdagon térhetnek haza mindazok, akik vállalják, hogy Jézus tanítványaiként az egyház „iskolapadjába” ülnek. 

Honnan hová? – Elkötelezett magyar evangélikusok egy új ciklus kezdetén

Életünk – szolgálatunk – egyházunk alapvető kérdései. (Teológia, egyházismeret, közösségélmény – életközelből.)

1. hétvége: Ismerkedés – találkozás egyházunk egyik vezetőjével • Közösségünk az ige körül (áhítat) • Honnan jöttünk? – teremtés, bűnbeesés • A presbiteri szolgálat • Egyházismeret • Közösségépítés • Egyház és kultúra – irodalom, film, zene • Bibliaismeret – biblikus teológia („A törvény és a próféták”) • Istentisztelet – liturgikus életünk.

2. hétvége: Gyülekezet-központúság • Közösségünk az ige körül • Hol vagyunk? – megváltás, Jézus Krisztus • Egyházunk sarkalatos tanításai a hitvallási iratok alapján • Keresztény történelemszemlélet – az egyháztörténettel illusztrálva • Evangélikus egyházunk jó rendje – jogi, szervezeti, működési szempontból • Bibliaismeret – biblikus teológia II. (Nem akarunk másról tudni: evangélium[ok]) • Istentisztelet – liturgikus életünk.

3. hétvége: Számadás a bennünk élő reménységről (beszámoló) • Közösségünk az ige körül • Hová tartunk – közeli és végső jövőnk • Keresztény etika • Evangélikusok vagyunk (önazonosságunk, küldetésünk) • Kirándulás • Bibliaismeret – biblikus teológia III. (apostolok utódaiként élünk) • Istentisztelet – liturgikus életünk. Oklevélátadás.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 1314. számában jelent meg 2018. április 8-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Címkék: presbiter - tanfolyam -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!