Ígéret – szép szó… – Püspöki látogatás Domonyban és Vácegresen

Ígéret – szép szó… – Püspöki látogatás Domonyban és Vácegresen

Share this content.

Szöveg: Sághy Balázs, fotó: Somogyi András
Domony – Vácegres – Március idusán minden nagyon ünnepélyes, tartalmas és gazdagító volt, amikor Fabiny Tamás elnök-püspök és Carsten Rentzing nyugalmazott német püspök tettek látogatást nálunk a domonyi és vácegresi gyülekezetben. A hála és az öröm helyett mégis a szomorúság és a tanácstalanság könnyeivel kellett az alkalom után elválnunk, mert tudtuk, hogy hosszú ideig ez lesz az utolsó vasárnap, amikor templomba jöhetünk. Akkor Fabiny Tamás püspök tett nekünk egy ígéretet – újra meg szeretne látogatni, ha a karantént követően majd ismét megnyithatjuk a templom kapuját. Püspök úr a címben szereplő mondásnak minden bizonnyal ismeri a folytatását, hiszen Szentháromság ünnepén valóban ellátogatott hozzánk újra, hogy a két falusi gyülekezetben hirdesse az igét.

Szándékosan nem jeleztük előre a vendégszolgálatot, mert meglepetésnek szántuk azt. Ezúttal valóban az öröm és a hálaadás könnyei csillantak meg a szemekben. Hálát adtunk, hogy – még ha maszkban, egymástól távol ülve is – újra beléphettünk a templom szent erőterébe, amely eddig is lelki otthonunk volt, de a járvány okozta zárlat közben még értékesebbé vált a számunkra. Fabiny püspök bevezetőjében örömmel konstatálta, hogy a domonyi és vácegresi hívek a karantén idején is megtalálták az igehallgatás és hirdetés megélésének a lehetőségét, ahogy erről korábban már itt is beszámoltunk.

Ezután igehirdetésében a Szentháromság munkáját, belső dinamikáját világította meg igei és hétköznapi példákkal. Az ünnep örömhíre (evangéliuma) így kristályosodott ki számunkra: az Atya, a Fiú és a Szentlélek is igent mond ránk. Mi se tétovázzunk igent mondani a Krisztust Úrnak valló hitre a Lélek által.

A március 15-i ünnepi szolgálatot e sorok írója, Sághy Balázs lelkész azzal a biblikus képpel köszönte meg, hogy amint Illés próféta a bőséges étkezés után neki tudott vágni a 40 napos vándorútnak a pusztaságon keresztül, a templomban kapott gazdag lelki útravalóval mi is be merünk lépni az istentisztelet nélküliség pusztaságába. Jó volt most megérkezni a célba, ahol két és fél hónap után ismét főpásztori üzenet segítségével töltekezhettünk.

De tudjuk, hogy a Szentírásban a pusztaság nem csak a megpróbáltatás, a fenyegetettség és kiszolgáltatottság, hanem az Istennel való találkozás helye is. Gondoljunk csak a pusztai vándorlásra, ahol Isten a számtalan csoda mellett felhőoszlop formájában vezette népét a cél felé, vagy Jézus megkísértésére, amikor a pusztában végül Isten angyalai szolgáltak neki. Mi is érezhettünk Isten jelenlétét a karanténban, és kiderült, hogy a pusztában is van élet – hiszen Isten igent mondott ránk!

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök igehirdetése megtekinthető a domonyi gyülekezet Facebook oldalán, ahol élőben közvetítették az alkalmat:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!