Imádkozzunk együtt a járvány megszűnéséért!

Imádkozzunk együtt a járvány megszűnéséért!

Share this content.

Forrás: Magyar Kurír, továbbá Facebook.com / Fabiny Tamás, kép: Jakob Steinhardt, 1923. Forrás: The Israel Museum, Jerusalem
Budapest – „Az operatív törzs tájékoztatása alapján járványügyi szempontból két nehéz hét áll előttünk. Ezért arra hívunk ismét mindenkit, hogy imádkozzunk együtt naponta a járvány megszűnéséért” – írta a Magyar Kurír katolikus hírportál a szigorítások bevezetésekor. A kezdeményezéshez Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök is csatlakozott.

„Jó szívvel csatlakoztam katolikus testvéreim felhívásához, hogy a következő két kritikus hétben minden délben imádkozzunk azért, hogy Isten vessen véget a koronavírus járványnak. Együtt könyörgünk a Covidban szenvedőkért és családjaikért, továbbá az orvosokért, az ápolókért és mindenkiért, aki a járvány idején különösen sok terhet és felelősséget hordoz – írta Fabiny Tamás. – Arra hívunk mindenkit, hogy a járványveszély elvonulásáig minden délben fohászkodjunk együtt. A közös imát naponta 11.55-től a Magyar Kurír YouTube-csatornáján élőben közvetítik a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomból.
Jónás könyvében a próféta így figyelmeztetett a közelgő veszélyre: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive”. Azt is mondhatnánk, hogy a bűnös, beteg város karanténba került, hiszen ez a ma olyan gyakran használt szó a „quaranta giorni” kifejezésből ered, és arra a vesztegzárra utalt, amelyben járványok idején a kikötőbe érkezett hajók kellett, hogy várakozzanak. Jónás prófétai szava nyomán Ninive lakosai böjtöt hirdettek, zsákruhát öltött a város apraja-nagyja (Jón 3,5). Elrendelték: kiáltson mindenki teljes erővel Istenhez, és térjenek meg (Jón 3,8).
A kollektív böjt és közös imádság nyomán az Úr megkönyörült a városon.
Mi is bűnösök vagyunk, mint Ninive lakói. Nálunk is hangzik Isten megtérésre hívó szava. Ha most a böjti időben mi is kitartóan tudunk imádkozni, hiszem, Isten nekünk is megkegyelmez, és elhárítja a veszélyt” – zárta gondolatait a püspök.

A Magyar Kurír felhívása

Kedves Barátaink!

A pandémia első és második hulláma enyhülésekor úgy váltunk el, hogy folytatjuk az imádságot, de bíztunk benne, hogy hasonló célból nem kell újra összejönnünk.

Most azonban, az operatív törzs tájékoztatása szerint, kritikus két hét áll előttünk, ezért ismét arra hívunk mindenkit, hogy fejezzük ki együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedők felé, mindazok felé, akik betegek, és imádkozzunk elhunytjainkért hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és hitünknek forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.

Arra hívunk mindenkit, hogy a járványveszély elvonulásáig a déli imádságot követően fohászkodjunk együtt mindennap Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

A közös imát naponta 11.55-től a Magyar Kurír YouTube-csatornáján élőben közvetítjük a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Csatlakozzanak imádságunkhoz!

Budapest, 2021. március 8.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír és Új Ember szerkesztősége

Fabiny Tamás evangélikus püspök

Csókay András, a világesemény hírnöke

Fodor Réka missziós orvos, az Afréka Alapítvány megálmodója

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Ferenc pápa felajánló imája, melyben a járványügyi helyzetre tekintettel Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

Címkék: járvány - imádság -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!