Indokolt a komoly elővigyázatosság – Püspöki útmutatás az egyházi szolgálatról

Indokolt a komoly elővigyázatosság – Püspöki útmutatás az egyházi szolgálatról

Share this content.

Forrás: MEE PÜT
Budapest – Győr – A Püspöki Tanács a jelenlegi járványügyi helyzetben ismételten javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez. Pásztorlevelüket az alábbiakban olvashatják.

 

Kedves Testvérek!

 

Magyarországon az elmúlt hetekben ismét megnőtt a járványveszély, sajnos ugrásszerűen nőtt a koronavírusos megbetegedések száma. Szeretteink, embertársaink és önmagunk védelmében elkerülhetetlen a távolságtartás, a korlátozások komolyan vétele. A napokban megkezdődik az új tanév, amikor az iskolai és a gyülekezeti programok is sűrűsödnek. Nyomatékosan kérünk ezért mindenkit, hogy az egymás iránti felelősségvállalás és testvéri szeretet jegyében vegyék komolyan a járványveszélyt és a védekezési rendelkezéseket tartsák be.

Hálát adunk Istennek, hogy a nyári programokat közösségeinkben meg tudtuk élni. Köszönjük a lelkésztestvérek, presbiterek és minden segítő hűséges szolgálatát és figyelmét, amellyel elkerülhetővé vált a gócpontok kialakulása és a járvány további terjedése. Köszönjük a diakóniában dolgozók felelősségteljes munkáját a nehéz időkben, és a továbbiakban is áldást kívánunk tevékenységükre!

Most ismét fegyelmezett és szabálykövető magatartást várunk el egyházunk minden tagjától. A személyes istentiszteleti alkalmakat továbbra is lehetségesnek tartjuk abban az esetben, ha azokon minden előírást betartanak. A rendelkezések figyelmen kívül hagyása nem csupán az egyház jó rendjével megy szembe, de komoly veszélybe sodor mindannyiunkat is.

 

Kérjük a testvéreket az alábbiak betartására:

 • aki betegnek érzi magát, semmiképpen se menjen közösségi alkalomra;
 • jó, ha gondoskodunk az istentiszteletek rögzítéséről, hogy ezáltal az otthon maradók is be tudjanak kapcsolódni a közösségbe;
 • ha van rá mód, több ajtót használjanak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondoskodjunk kézfertőtlenítésről: csak az lépjen a közösségi térbe, aki a fertőtlenítést elvégezte;
 • az egy háztartásban élőket leszámítva a személyek között biztosítsunk minden irányba legalább 1,5 m távolságot. Jó, ha csak minden második padsorban foglalnak helyet;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszkot visel – erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobileszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • az offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel történik;
 • az iskolalelkészek figyelmét felhívjuk arra, hogy az intézményi áhítatokra is érvényesek ezek az elővigyázatossági rendelkezésre. Az istentiszteleteken a személyes jelenlét mellett javasoljuk az iskolarádió használatát.
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik gondoskodnak a védekezési szabályzat betartásáról.

 

Minden egyéb kérdésben kötelező a kormány, illetve az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által már korábban elfogadott védekezési szabályzatot a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. Kérjük a testvéreket, továbbra is bizalommal kövessék a püspöki tanács ajánlásait.

Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” (Zsolt 121,8)

 

Budapest–Győr, 2020. augusztus 28.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!