Intézményvezetői pályázat – Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Intézményvezetői pályázat – Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola

Share this content.

Forrás: Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola
Szőlősgyörök – A Balatonboglári Evangélikus Egyházközség pályázatot hirdet a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola intézményvezetői állására. A részletek az alábbiakban olvashatóak.

A pályázatot meghirdető szerv: Balatonboglári Evangélikus Egyházközség

 Meghirdetett munkakör, beosztás megnevezése, a munkavégzés helye: 

intézményvezető (igazgató)

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola (OM azonosító: 203190) 

székhely: 8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.

Intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • legalább öt év evangélikus egyházközségi tagság 
 • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás 5 évre szól.
 • A megbízás kezdete: 2020. augusztus 16.
 • A megbízás vége: 2025.augusztus 15.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szóló munkaszerződés

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: 

 • Juttatások: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint.

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola pedagógiai-szakmai vezetése
 • a pedagógiai munka szervezése
 • az intézmény törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása
 • a nevelőtestület vezetése
 • humánerőforrás-gazdálkodás

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat, okleveleket
 • önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől

A pályázathoz mellékelni kell:

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi), amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a foglalkozás alóli eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy a konfirmáció igazolását

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 • A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 27.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, lelkész, esperes-Balatonboglári Evangélikus Egyházközség

06 20/8246376

kraczkozsuzsa@gmail.com

Pályázat címzése: Balatonboglári Evangélikus Egyházközség, 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!