Országos férfimissziói nap Kelenföldön – beszélgetés Koháry Ferenccel

Országos férfimissziói nap Kelenföldön – beszélgetés Koháry Ferenccel

Share this content.

Budapest – 2013. június 22-én a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség ad helyet az idei éves országos férfimissziós összejövetelnek. A konferencia témájáról és a férfimisszióról Koháry Ferenc lébényi evangélikus lelkészt, férfimissziói referenst kérdeztük. Szöveg: Galambos Ádám

 A szombaton megrendezésre kerülő országos férfimissziói nap előadásainak címei az ember testi és lelki szükségleteire utalnak. Mi a pontos tematika?

– A jelenlegi összejövetelünket klasszikus férfimissziós témakörnek nevezném. Mindig az a cél vezetett bennünket, hogy a gyülekezetekben jöjjenek létre férfikörök, ahol a férfiak a saját életükre történő kérdésekre adekvát és teológiailag is helyes válaszokat kaphatnak. A hangsúly azon van, hogy a vélemény, ami ott kialakul, egyrészt hitvallásos, ugyanakkor korszerű, a kívülállók számára is elfogadható legyen.
A három előadás témái a férfiak életének legfontosabb kérdéseit ölelik fel. Egyrészt nagyon fontos, hogy egy férfinak karakteres, önálló véleménye legyen, és egyúttal a hitét is meg tudja fogalmazni. A másik a gazdaság, amely a férfiak igazi terepe. Az ebben való eligazodást, az etikus magatartást kívánjuk erősíteni. A harmadik, gyakran előkerülő téma pedig a férfiak mentális és lelki kérdéseire kíván választ adni.

– A konferencia országosan van meghirdetve. Hány résztvevőre és milyen korosztályra számítotok?

– Háromnapos konferenciáinkat általában Piliscsabán vagy Fóton szoktunk tartani, átlag harminc fő részvételével. A legutóbbi, pesterzsébeti országos férfinapon nyolcvan résztvevő volt. Dunántúlon vannak regionális férfinapok is. Az országban legjobb tudomásom szerint jelenleg huszonöt helyen működik gyülekezeti férfikör. A korosztály tekintetében az idősebb középkorúak vannak nagyobb számban, de örömünkre szolgál, hogy mindig vannak a fiatalok közül is. A tavalyi fóti férfikonferencián például teológusok is képviseltették magukat.
A konferenciák megtartását az országos egyház anyagilag támogatja, a többnapos alkalmakon a résztvevők csak a saját költségeiket viselik, az egynapos találkozón – mint ez a mai – a részvétel díjmentes, mivel missziónak tekintjük.

– Milyen mottóra épül a konferencia?

– Külön címet nem adtunk a mostani konferenciánknak. A napot Tubán József evangélikus lelkész nyitó előadásával kívánnám fémjelezni, amelynek címe Korszerű hitvallásosság, hitvalló korszerűség. A konferenciát kezdő és záró áhítat öleli egybe. Balicza Iván és Szeverényi János lelkészek régóta ismerik a férfimissziót, Budavárban férfikör is működik. A szolgálattevőknek megküldtem a programot, így biztos vagyok benne, hogy az alkalomhoz illő igei alapot fogják kapni a résztvevők.

– Immáron évek óta vezeted a férfimissziós összejöveteleket a férfimisszió referenseként. Hogyan alakult ki ehhez a missziói ághoz történő elköteleződésed?

– 20052006 táján kezdtem el felkérésre a férfimissziót. Egy külföldi férfimissziós egyesületbe kerültem be, és rájöttem arra, hogy ahogyan a szocializmus idején is nagy nehézséget okozott a férfiak bevonása a gyülekezeti életbe, ugyanúgy ez ma is probléma. Ahogyan szükség van gyermekmunkára, ifjúsági misszióra vagy elítéltek között végzett munkára, ugyanúgy a férfimunkára is nagy szükség van, hiszen tudjuk jól, hogy a létszámarányukhoz képest kevesen vesznek részt a férfiak közül gyülekezeti alkalmakon, istentiszteleteken. A veszprémi gyülekezetünk például létrehozott egy időbankot, ahol a férfikör tagjai felajánlásokat tesznek arra, hogy milyen szolgálatot vállalnak: vannak, akik idősebb férfitestvéreket meglátogatnának, munkában segítenének, mások pedig ide jelentik be, hogy mire lenne szükségük. Sokan vannak továbbá, akik csonka családban nőttek fel, vagy olyan édesapjuk van, aki nem mutat jó példát. Nekik a férfikör szintén segíthet, mintegy apapótlékot nyújthat.

– Milyen rendszerességgel tartotok összejöveteleket?

– A gyülekezeti férfikörök szervezettségtől függően havonta, kéthavonta jönnek össze. Regionális találkozót félévente, míg országos összejövetelt évente tartunk. A bajor evangélikus egyháznak is sokat köszönhetünk, hiszen az utóbbi években két alkalommal is kaptunk tőlük előadót Werner Lauterbach férfimissziós szakember személyében. Rendezvényeinken többször is képviseltük az ökumené gondolatát, így előadónk volt többek között Zöldy Pál, a Katolikus Férfisátor megalapítója és vezetője, vagy a Magyar Református Presbiteri Szövetségtől Ritoók Pál is előadást tartott nálunk. Emlékezetes maradt továbbá Garádi Péter, dr. Fabiny Tibor és Kézdy Péter referátuma is. A háromnapos konferenciát mindig kiegészíti valamilyen erőpróba, mint például íjászat és egy gyalogtúra is. Az idei országos programunkon törekedtünk rá, hogy hasonló színvonalú és mélységű találkozón vehessen részt az, aki el tud jönni szombati összejövetelünkre.

Az országos férfimisszió programja:

9.30 Gyülekezés, éneklés

10.00 Nyitó áhítat: Balicza Iván

10.30 Előadás: Tubán József: Korszerű hitvallásosság, hitvalló korszerűség

11.30 Előadás: Laborczi Pál: Nem piszkos pénzügyeink, avagy a biblikus gazdálkodás alapjai

12.30 Ebéd

13.00 Ügyességi vetélkedő

13.30 Előadás: Johann Gyula: Mentális és lelki problémák megoldása a férfiak életében

14.30 Beszámolók a férfikörök életéből

15.00 Aktuális témák: Koháry Ferenc

15.30 Záró áhítat: Szeverényi János

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!