Intézmények vezetőinek megválasztásáról is döntött az Országos Presbitérium

Intézmények vezetőinek megválasztásáról is döntött az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: evangelikus.hu
Budapest – 2019. március 21-én a Magyarországi Evangélikus Egyház székházának Radvánszky-termében ülésezett az Országos Presbitérium (OP). Az első két napirendi pont egyházunk két fontos intézményi vezetőjének megválasztásáról szólt.

A presbiterek közel két órás vitában elemezték az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) helyzetét, megállapítva, hogy az intézménynek kulcsszerepe van az egyház jövőjének alakításában. A beszélgetésben kitértek az intézmény anyagi helyzetére, adminisztrációs problémáira és arra is, hogy miképpen lehetne a jövőben jobban összehangolni az EHE működését az egyház stratégiai érdekeivel. Az Országos Presbitérium Csepregi Zoltánt négy éves időtartamra az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorává választotta.

A Luther Kiadó tevékenysége az elmúlt években jelentősen kibővült, a könyvkiadás mellett a sajtó-portfólió is egyre több munkát és sokrétű képességeket követel. A presbiterek egyetértettek abban, hogy az átlátható és kiszámítható gazdálkodás érdekében világosan el kell különíteni egymástól az egyház kommunikációs céljait szolgáló tevékenységet, aminek a költségvetése nem a piaci viszonyoknak megfeleltetve alakul, és a kreatív könyvkiadói munkát. A presbitérium Antal Bálint eddigi gazdasági vezetőt választotta meg a Luther Kiadó igazgatójának.

A gazdasági ügyek között a presbiterek meghallgatták Rónafalvi Györgyné belső ellenőr beszámolóját a 2018-as évről, megállapítva, hogy a belső ellenőri tevékenység nagyban hozzájárult intézményeink gazdálkodásának javulásához. Napirendre került a Zsinat által elfogadott pénzügyi befektetési tevékenységhez kapcsolódó szabályrendelet módosítása is.

Az oktatási ügyekre térve az OP döntött a szegedi MÁV kollégium átvételéről valamint a mezőberényi Petőfi Sándor,  és a soproni Eötvös József iskoláink profilbővítéséről, ingatlanvásárlásáról. A presbiterek támogatták Kondor Péter előterjesztését a Sztehlo-iskola fejlesztési koncepciójának lehetséges megvalósításáról.

A diakóniai ügyekre térve a presbitérium részletesen foglalkozott a Fébé Szeretetszolgálat nehézségeivel, kezdeményezte a legsürgősebb intézkedések megindítását. Szintén döntött a debreceni Szabó Gyula Szeretetszolgálat vezetője, Asztalos Richárd lelkész megválasztásáról.

Az Országos Elnökség előterjesztését elfogadva az OP döntött egy álláshely biztosításáról a Tényfeltáró Bizottság munkájának megerősítéséhez. Ennek megfelelően a jövőben Mirák Katalin főállásban látja majd el feladatát. Krámer György országos irodaigazgató a teremtésvédelmi munkaág megindításáról tájékoztatta a presbitereket. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!