Ismét fontos kérdések kerültek az országos presbitérium elé

Ismét fontos kérdések kerültek az országos presbitérium elé

Share this content.

Szöveg: Prőhle Gergely
Budapest – 2018. szeptember 20-án ismét ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (OP). Az ülés lényegi pontjait az alábbiakban foglaljuk össze.

Az OP szeptember 20-i ülése előtt ebéden látta vendégül a hetvenöt éves Benczúr Lászlót és feleségét. Az Északi Egyházkerület korábbi felügyelője hivatali utódja, Fábri György és Fabiny Tamás elnök-püspök köszöntésére reagálva arról beszélt, hogy szolgálatát, a különböző testületekben folytatott munkáját mindig az egyház szeretete határozta meg. Ez segítette a nehéz döntésekben, konfliktusos helyzetekben is.

Az ülés első részében – a kialakult jó gyakorlatnak megfelelően – konkrét döntést nem igénylő, de az egyház számára stratégiai jelentőségű témákról esett szó. A presbitérium megvitatta a nemrég közzétett, a személyi jövedelemadó egyházi egy százalékáról szóló kimutatást, és megelégedéssel nyugtázta a növekedést. A részletes elemzés sokat segíthet a további lépések meghatározásában, ugyanakkor a mostani eredmény mind a hívek megszólítása, mind egyházunknak a világi többség előtti hitelessége szempontjából biztató. Az OP köszönetét fejezte ki Bolla Zsuzsannának, aki oroszlánrészt vállalt a kampány megszervezésében.

Lackner Pál ismertette a lelkészi életpályamodell (LÉM) részleteinek kidolgozásához szükséges számításokat az egyes lelkészi szolgálati helyek munkaterheinek méréséről. A presbiterek egyetértettek abban, hogy továbbra is törekedni kell az egyes lelkészi élethelyzetek minél alaposabb megismerésére, mert csak így lehet igazságos rendszert kialakítani, megalkotni a szükséges szabályrendeletet. Ehhez szükség van minden egyházkormányzati szint szoros együttműködésére.

Az ülés konkrét eredményei közül érdemes kiemelni, hogy Fabiny Tamás elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő javaslatára az OP egyhangúan támogatta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénybe vevő, illetve lakhatásukról előre gondoskodni akaró lelkészek számára lehetővé teszi annak az egyházi lakásvásárlási támogatásnak a felvételét, melyet eddig csak nyugdíjba vonuláskor kaphattak meg. Egyúttal javasolja az összeg bruttó kétmillió forintra emelését is.

Az OP meghallgatta a belső ellenőr jelentését, melyből ismét kiderült, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – az elmúlt években jelentősen javult a gazdálkodási fegyelem. Ennek kapcsán az országos felügyelő beszámolt az Állami Számvevőszék vezetőivel lezajlott tárgyalásról, melyen egyházunk gazdálkodását példaszerűnek nevezték. Az OP köszönetet mondott Krámer György országos irodaigazgatónak a vizsgálat professzionális előkészítéséért.

A presbiterek – támogatva ezzel egyházunk tehetséggondozó törekvéseit – elfogadták a Schedius-ösztöndíj szabályrendeletét és pályázati kiírását, mely hamarosan megjelenik, és megelégedéssel nyugtázták, hogy iskoláink tanulóinak körében egyre népszerűbb a megújult Evangélikus Országos Múzeum.

A diakóniai ügyek közül kiemelendő, hogy az OP támogatta dunakeszi intézményhálózatunk bővítésének szándékát.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!