Ismét személyesen tanácskozhattak az országos presbitérium tagjai

Ismét személyesen tanácskozhattak az országos presbitérium tagjai

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – Február 6-a óta először ülésezett a megszokott körülmények között az országos presbitérium (OP), hiszen márciustól kezdve a koronavírus-járvány miatt csak virtuális tanácskozásra volt lehetőség. Arra kértük Fabiny Tamás elnök-püspököt, az ülés levezető elnökét, hogy foglalja össze a 2020. június 25-i ülésen elhangzottakat.

Kondor Péter püspök nyitó áhítatát követően, dr. Fabiny Tamás elnök-püspök ismertette a mögöttünk levő hónapok tapasztalatait. Egyebek mellett kiemelte, hogy mind a gyülekezetek és intézmények, mind a különböző testületek gyorsan és hatékonyan reagáltak az új helyzetre, így az OP és a püspöki tanács is meghozta a szükséges döntéseket például a költségvetési átcsoportosításról és vésztartalék képzéséről. Több olyan pályázatot is kiírtak, amellyel a nehéz helyzetbe került gyülekezeteket támogatták. Az iskolákban bevezetett távoktatás kapcsán pedig az derült ki, milyen jókor történt az előző évben az evangélikus oktatási intézmények informatikai fejlesztése. A döntéshozók folyamatosan nyomon követték a diakóniai intézmények helyzetét, és a nehéz körülmények között is igyekeztek a szükséges támogatást megadni. Fabiny püspök kiemelte, hogy mind a lelkészek, mind az oktatási és diakóniai munkában dolgozók példamutatóan helyt álltak. Köszönetet mondott az országos iroda munkatársainak is, végül hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok tanulságait nemcsak gyakorlati vonatkozásokban, hanem komoly teológiai reflexiókkal is le kell vonni, választ adva azokra a kérdésekre, hogy az egyház a maga igehirdetői, vigasztaló és egyéb szolgálataival miként tud az emberek között jelen lenni. 

A napirendi pontok között hangsúlyosan szerepelt a kormánnyal március 17-én megkötött megállapodás végrehajtása, elsősorban a parókia és közösségi tér, valamint óvodafejlesztés terén. Az egyházkerületek ezekben a hetekben állítják össze a felújítandó épületek listáját, illetve határozzák meg, hogy hol szeretnének régi óvodát felújítani és bővíteni, vagy újat indítani. 

Az országos presbitérium megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az állami támogatásból miként lehetne egy-egy országos jelentőségű projektet támogatni. Lehetőségként a gyenesdiási Kapernaum és a piliscsabai Béthel missziói otthon fejlesztését, illetve Szarvason a Tessedik Sámuel szellemiségét folytató munkaágat vizsgálják meg.

Foglalkozott az országos presbitérium három már folyamatban levő beruházással: a lágymányosi új evangélikus kollégium építésének közeli megkezdéséről, valamint a kormánymegállapodással összefüggő két nagy beruházással: a Budapestre tervezett evangélikus kórház, valamint az evangélikus gyűjtemények új elhelyezésének ügyével. 

Döntésével az országos presbitérium egy szintre tudta hozni a fakultatív hittan és a hit és erkölcstan tárgyakat tanítók illetményét. Az óradíjak egységes 2.500,- forintra emelésének fedezetét ugyancsak a magyar állammal között szerződés biztosítja. 

Az oktatási ügyek kapcsán az országos presbitérium új intézményvezetőket választott meg. A presbiterek döntöttek továbbá az intézményvezetők ösztönzési kereset kiegészítésének bevezetéséről, illetve lezárták az igazgatói értékeléseket. 

Az országos presbitérium hosszasan vizsgálta annak lehetőségét, hogy miként lehetne a járvány idején gyakran erőn felül teljesítő diakóniai munkatársakat egységesen megjutalmazni. Megfogalmazták reménységüket, hogy a kormány megtalálja annak módját, hogy az egészégügyiekhez hasonlóan, a szociális ágazatban dolgozókat is honorálni tudja, egyúttal azonban határozott egy olyan felmérés elvégzéséről, amely megvizsgálja az egyes intézmények anyagi erejét, és felkérte a diakóniai bizottság elnökét és az osztály vezetőjét egy jutalmazással kapcsolatos anyag előkészítésére.

Az országos presbitérium örömmel fogadta Koltai Zsuzsanna referens és Gáncs Tamás lelkész, az Ararát munkacsoport vezetőjének tájékoztatását a gyülekezeti teremtésvédelmi programról. 

Az országos presbitérium elhatározta, hogy szeptemberben a rendes ülés mellett, rendkívüli tanácskozás keretében foglalkozik a kormánnyal kötött megállapodás végrehajtásainak részleteivel, illetve értékeli a járvány idején tapasztaltakat, különös tekintettel annak a jövőre vonatkozó gyakorlati és ekkleziológiai vonatkozásaira.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!