CEC-nagygyűlés: Isten hozta Újvidéken!

CEC-nagygyűlés: Isten hozta Újvidéken!

Share this content.

Forrás. reformatus.hu, Külügyi Iroda, fotó: CEC/flickr
Újvidék – A mintegy 70 fiatal részvételével zajló ifjúsági előtalálkozó és a leköszönő vezetőtestület utolsó ülése után immár az európai keresztyén egyházak és ökumenikus szervezetek vezetői és küldöttei is megérkeztek az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vajdasági nagygyűlésére.

Az Európai Egyházak Konferenciája a korábbinál is nagyobb figyelmet szentelt a fiatalok bevonására a kontinens keresztyén közösségét és társadalmait érintő legfontosabb kérdések és kihívások megvitatása terén. A hetven fiatal között voltak a rendezvény lebonyolításában segédkező önkéntesek, azaz stewardok éppúgy, mint a tagegyházak harminc évnél fiatalabb hivatalos, szavazati joggal felruházott delegáltjai, illetve most először fiatal szakértők, akik tanácskozási joggal, tanácsadóként vesznek részt a nagygyűlésen. Az előtalálkozó résztvevőinek egytizedét tették ki az anyaországból és Vajdaságból érkező magyar református ifjak.

A kontinens minden részéből Újvidékre sereglett ortodox, református, evangélikus, metodista, baptista és ókatolikus fiatalok lelki programokon, rendhagyó istentiszteleteken, közös imádság és kulturális kalandtúra során mélyítették el személyes kapcsolataikat, miközben az ökumené rejtelmeibe, a CEC történetébe és mai működésébe, fő munkaterületeibe, illetve a nagygyűlés témáiba nyertek alapos betekintést a szervezet vezetői és szakértői segítségével. Sok szó esett Európa vallási, társadalmi és politikai jövőjéről, a krisztusi tanúságtétel és hitvallás új útjairól, a társadalmi igazságosság előmozdításának keresztyén felelősségéről és mindebben a digitalizálás és közösségi média szerepéről.

A CEC tematikus munkacsoportjainak vezetői rövid áttekintést adtak a nagygyűlés szekcióüléseinek témáiról, kiemelten is a migráció kérdéséról. De napirenden volt valamennyi téma, amelyről az elkövetkező napokban a fiatal egyháztagok is hallathatják hangjukat: a szociális egyenlőtlenségek Európában; a digitalizáció és a munka világa a jövőben; a keresztyénüldözés, különös tekintettel a szíriai és iraki helyzetre; a vélemény- és vallásszabadság; a tanúságtétel a klímaváltozás kapcsán; a teremtett világ javainak igazságos elosztása; a kontinens egyházainak ökumenikus közössége; a vallásközi együttműködés az európai migrációval kapcsolatban; a menekültek védelme; az egyházkép a migráció korában; a demokráciát fenyegető populizmus; a vallások felelőssége az igazságos béke megteremtésében; aktuális bioetikai kérdések, illetve Európa jövője és az egyházi szervezetek együttműködése az Európai Unió döntéshozó testületeivel.

A fiatalok játékos formában modellezték le a több mint ötszáz fő részvételével zajló esemény tanácskozásának szövevényes menetét, összetett döntéshozatali mechanizmusát, emellett nem utolsósorban találkoztak a CEC elnökével, Christopher Hill nyugalmazott anglikán püspökkel és Heikki Huttunen finn ortodox főtitkárral is.

Az ifjúsági előtalálkozó a hétévente egybehívott nagyszabású tanácskozás szerves része, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a fiatalok üzenetüket és ajánlásaikat a ma délután kezdődő nyitó plenáris ülésen, az elnöki és főtitkári beszámolóval egy időben terjesztik a résztvevők elé.

A nagygyűlés témáját az Apostolok cselekedeteiből származó jelmondat tömören foglalja össze: „Tanúim lesztek”. A Krisztusról szóló, az ő evangéliumát hirdető, Isten országának beteljesedésére tekintő tanúságtételnek a szószéken elhangzó prédikációkban, az európai keresztyének egymással való hiteles közösségében és a társadalmi egyenlőtlenségekre, erősödő szélsőségességre, politikai széthúzásra, békétlenségre, jövőféltésre és gyűlöletkeltésre adott tényleges válaszokban egyaránt meg kell nyilvánulnia, méghozzá következetes összhangban.

A megélt, társadalmi és politikai életben is következetesen képviselt keresztyénség közös útjait keresi a nagygyűlés, a református Generális Konvent minapi plenáris ülésének zárónyilatkozatával összhangban: „Éppen ezért kérjük és várjuk, hogy mindenki, aki ma a »keresztyén« szót eredeti jelentésétől megfosztva, Krisztus valós és tényleges követését nélkülözve, érdekből vagy nyerészkedésből használja, hasonló módon tartson bűnbánatot. Életgyakorlatával igyekezzék visszatalálni Krisztus nem pusztán névleges, hanem tényleges követéséhez.”

A fél 5-kor kezdődő nyitó plenáris ülés élő közvetítésben követhető. Minden nap végén rövid videóüzenetekben foglalják össze az aktuális eseményeket a szervezők.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!