Isten országának örömhíre – megkezdte szolgálatát Bócsa és Tázlár új lelkésze

Isten országának örömhíre – megkezdte szolgálatát Bócsa és Tázlár új lelkésze

Share this content.

Tázlár – Bócsa – Az ötvenes évek óta először 2013. augusztus 18-án újra saját lelkésszel önállósult a Bócsa–Tázlári Evangélikus Egyházközség. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Húsvét vasárnapjának délutánján nagyot álmodott a Bócsai gyülekezeti házban a kicsiny gyülekezet a kerület püspökével: Ha a helyben élő, a népszámlálási adatok szerint bő száz evangélikus vállalja az ezzel járó terheket, újra lehet helyben lakó lelkésze a két falunak. Az elhatározást tervek, majd tett követte, ezekről az eseményekről több alkalommal is tudósítottunk, így ezúttal a örömmel adunk hírt a megvalósult álomról. Nem csak az elhatározás született meg, hanem megújult a parókia és lelkész is akadt a feladatra.

Szinte tavaszi hangulat köszöntötte az evangélikusokat a napsütésben úszó tázlári protestáns templomban. Tavasz augusztus derekán? Sok szempontból valóban tavasz volt múlt vasárnap, hiszen új kezdet, megújulás, magvetés az amibe Tázlár és Bócsa evangélikusai a frissen ordinált László Lajos Gergely lelkésszel karöltve belevágnak. 

A tázlári alkalmon együtt szolgált a kerület püspöke mellett a szolgálatot eddig ellátó kiskunhalasi lelkész, Honti Irén és a bemutatkozó László Lajos Gergely.

Az új lelkész a két faluban elhangzó igehirdetésében Lukács 16,13 alapján hangsúlyozta, az evangélium örömhírt jelent, így evangélikusként különösen is feladatunk, hogy látsszon rajtunk Isten országának örömhíre. Hirdetnünk kell az örömhírt! Ahogy a mindennapokban terjesztjük a bevált recepteket, úgy terjesszük az evangéliumot! Isten országa felforgat, folytatta a lelkész, hangsúlyozva, hogy fel kell frissíteni, fel kell szántani a földet is, mielőtt a magot belé vetik, így kell, jó értelemben felforgatniuk Tázlárt és Bócsát az evangélikusoknak, hiszen a népszámlálási adatok azt mutatják, hogy vannak még el nem ért evangélikusok a két faluban. Végül az igehirdető a gyülekezetéhez fordulva megjegyezte: Isten országának örömhírét hirdetni, megtapasztalni az evangélium felforgató erejét, igenis erőfeszítést igényel. Erőfeszítést az újonnan beiktatott lelkésztől, de ugyanígy a gyülekezettől is. Mindannyiunknak küldetése van zárta bemutatkozó szolgálatát Tázlár és Bócsa lelkésze.

Az igehirdetést követően Gáncs Péter elnök-püspök beiktatta szolgálatába László Lajos Gergely beosztott lelkészt. A két évre szóló beosztott-lelkészi megbízatás alatt Soltvadkertről Homoki Pál segíti az új lelkész munkáját.

Az iktatás után a püspök megáldotta a megszépült lelkészlakást, majd a köszöntők következtek.

A Déli Evangélikus Egyházkerület nevében Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelő köszöntötte a szolgálatba álló lelkészt és gyülekezetét. Őt Homoki Pál és Szőke-Tóth Mihály Bócsa község polgármestere, valamint a lelkészlakás felújítását is végző Vida György bócsai felügyelő követett a köszöntők sorában. Az újonnan alakult gyülekezetre és lelkészére ezúton is Isten áldását kívánjuk.

A frissen újjáalakult gyülekezet életéről az alábbi honlapon tájékozódhatnak olvasóink:
 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!