’Játék határokkal’ – Két esztendő mérlegén a szerencsejáték-függőség veszélyeire figyelmeztető modellprogram

’Játék határokkal’ – Két esztendő mérlegén a szerencsejáték-függőség veszélyeire figyelmeztető modellprogram

Share this content.

Forrás: segelyszervezet.hu
Budapest – A legkiemelkedőbb szakértők részvételével szervezett konferenciát a játékszenvedélyről 2014. október 16-án az Ökumenikus Segélyszervezet Debrecenben. A program során második alkalommal megrendezett, 100 pedagógus, szociális munkás és a téma iránt érdeklődők részvételével zajló szakmai napon újra felhívták a figyelmet, hogy a játékszenvedély milyen jelentős veszély a fiatal korosztályra és hogy a prevenció milyen fontos az eddig még kevésbé figyelt probléma megoldásában.

A Belvárosi Közösségi Házban tartott tanácskozáson mutatták be  elsőként az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. két éve zajló ’Játék határokkal’ programjának tapasztalatait. A társadalom egyre szélesebb körében megjelenő szerencsejáték-függőségre egyedülálló módon reagáló szemléletformáló és kezelő mintaprojekt 2012 óta  két általános és két középiskolában zajlott Debrecenben. Az itt szervezett prevenciós célú rendhagyó osztályfőnöki órákon, foglalkozásokon és nyári táborok alkalmával 400 diák, a különféle fesztiválok során pedig további több száz érdeklődő kapcsolódott be. Az ismeretanyag átadására szervezett alkalmak mellett a klubfoglalkozások során a közösségi élet örömeivel is gazdagodhattak a programban résztvevők. A foglalkozások sikerességét jól mutatja, hogy a hatásfokmérések 20 %-kal javuló tendenciát mutattak a függőség veszélyeiről megszerzett tudásanyagának mértékében, míg a gyakori szerencsejáték veszélyességének megítélése 10%-ot, az időnkénti szerencsejáték veszélyességének megítélése 5%-ot nőtt a foglalkozások hatására a prevenciós programban résztvevők körében. A modellprogram a prevenció mellett a függők problémáira is fókuszált, sőt a családtagok számára is szerveztek csoportfoglalkozásokat és önsegítő alkalmakat a program munkatársai.

A megnyitón elhangzó köszöntések során Gombos Ildikó, a program együttműködő partnere, a Szerencsejáték Zrt. igazgatóhelyettese kiemelte: A Szerencsejáték Zrt. meghatározó szerepet játszik a hazai játékszokások alakításában, mértéktartó játékra ösztönöz, és nem kínál fokozottan veszélyes játékot. Rendkívül fontos számukra a játékosok védelme, a játékszenvedély kialakulásának megakadályozása, a tájékoztatás, a kiskorúak megóvása. A Szerencsejáték Zrt. ez alkalommal sem csak támogatója, hanem aktív résztvevője is a modellprogramnak. Külön öröm a Társaság számára, hogy 2013 októberében a „Játék határokkal” program elnyerte a Magyar Adományozói Fórum (MAF) Társadalmi Befektetések pályázatának junior különdíját. 

Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója köszöntőjében a modellprogram egyediségéről és hiánypótló szerepéről beszélt. Elmondta, hogy komplex rendszerszemlélettel, párhuzamos beavatkozási módokkal közelítették meg, széles kontextusba helyezve a társadalom számára még viszonylag új, „modern” problémát, melynek kezelésére és megelőzésre még nincsenek jól kialakított szolgáltatások Magyarországon. Emiatt fontos különösen a program figyelemfelhívó szerepe, és a lebonyolítás során ezért kaptak nagy hangsúlyt a közösségi programok (fesztiválok, képzőművészeti pályázat, szakmai napok). A modellprogram másik, szakmailag fontos jellemzője és különlegessége, hogy folyamatos volt a hatás és a hatékonyság mérése, ami nagy segítség a projekt továbbfejlesztéséhez, és elengedhetetlen a tevékenység kiterjesztéshez is.

Háttéranyag a programról és eredményeiről

Újszerű és hiánypótló modellprogram

A kóros játékszenvedélyt a kezelésével foglalkozó szakemberek az addikciók körébe sorolják, azonban ma Magyarországon a függőség alatt elsősorban az alkohol és drogfüggőséget értik. Míg ezen problémák kezelésére ma már egy széles körű szolgáltatást nyújtó intézményrendszer épült fel, addig a szerencsejáték függők számára csak nehezen érhető el speciális terápia. Bár a Szerencsejáték Zrt. játékai nem jelentenek kiemelt kockázatot a játékszenvedély kialakulása szempontjából, felelősen gondolkodó vállalatként kiemelten fontosnak tartja a veszélyeztetett lakossági csoportokban végzett felvilágosító munkát, a prevenciót. Ennek a társadalmi felelősségnek a jegyében indította a Szerencsejáték Zrt. és szakmai partnere az Ökumenikus Segélyszervezet, a Humánum Kft-vel történő együttműködésben a szemléletformálást is kiemelt feladatként kitűző programot. A modellprogram három fő eleme – prevenció, integráció és disszemináció – az alábbiak szerint valósult meg a kétéves program során.

  1. Prevenció – Ismeretátadás és közösségfejlesztés 

program prevenciós elemének célja az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás korosztályú fiatalok figyelmének felhívása volt a szerencsejáték veszélyeire iskolai előadások, osztályfőnöki órák, kortársképzés és szemléletformáló klubfoglalkozások keretében. A program hangsúlyos eleme, hogy az alternatív társas együttlét fontosságára igyekszik rámutatni, ennek az örömteli voltát próbálja megmutatni a fiatalok számára.  A modellprogram két éve alatt közel 400 diák vett részt a témával foglalkozó rendhagyó osztályfőnöki órákon, melyeket 4 iskolában, összesen 16 osztályban tartottak a szakemberek. A téma hatásosabb szemléltetése érdekében gyógyult szerencsejáték-függő is részt vett a prevenciós programban, aki saját életútja bemutatásával tette érzékelhetőbbé a problémát a diákok számára. A rendhagyó osztályfőnöki órák célja elsősorban ismeretátadás volt, és a hatásuk mérése alapján: az órákon résztvevők 20%-kal magasabb eredményt értek el a szerencsejátékkal kapcsolatos ismereteket mérő teszten a kontrollcsoporthoz viszonyítva.

A prevenciós program iskolai klubfoglalkozásainak hatását vizsgáló kutatás eredménye alapján elmondható, hogy a szerencsejátékok veszélyességének megítélése a klubfoglalkozások után mindegyik játéktípus esetében átlagban magasabb volt, mint a klubfoglalkozások előtt. A gyakori szerencsejáték veszélyességének megítélése 10%-ot, az időnkénti szerencsejáték veszélyességének megítélése 5%-ot nőtt a foglalkozások hatására.

A modellprogram során két nyári tábor és egy kortárssegítő képzés is lezajlott szerencsejáték-függőség prevenció jegyében. A nyári táborokban összesen 30 fő vett részt és 16 fő kortárssegítőt sikerült a szakembereknek megfelelő kompetenciák fejlesztésével felkészíteni.   

Az információnyújtás mellet hangsúlyos szerepet kapott a közösségépítés. A kéthetente tartott klubfoglalkozások célja az volt, hogy a fiatal meg tudja élni a másokkal való együttlét örömét. A prevenciós szakaszban résztvevők önismereti foglalkozásokon ismerték meg saját viszonyukat a játékszenvedélyhez, az egészséges és a kóros játékszenvedély közti határvonalakat, a szenvedélybetegség veszélyeit. A közösségfejlesztő alkalmak csoportkohéziós hatására amellett, hogy új barátságok születtek, a fiatalok megtanultak együtt dolgozni, együtt gondolkodni is.

  1. A családtagok támogatása is fontos

Az integrációs programelem a Debrecenben élő szerencsejáték függők és hozzátartozóik számára szervezett csoportfoglalkozásokra fókuszált. A kétéves program során 50-50 alkalommal szerveztek csoportfoglalkozást összesen 36 fő részvételével. A szerencsejátékot abbahagyók számára az önsegítő csoportfoglalkozások intenzív támaszt nyújtottak, a program előre haladtával pedig nem voltak megkerülhetőek a függőségen túlmutató – az esetek többségében arra visszavezethető – problémák, és azok lehetőség szerinti kezelése. Acsaládtagok számára szervezett csoportok célja szintén a támasz nyújtása volt, annak érdekében, hogy a függőség által okozott konfliktushelyzeteket kezelni tudják. 

  1. Hangsúly a tudás és megszerzett tapasztalat átadásán

A Játék határokkal program fontos feladata volt, hogy a szélesebb nyilvánosság figyelmét is ráirányítsa a kóros játékszenvedély problémájára, kiemelten a szerencsejáték-függőségre. Ennek érdekében mind a szakmai, mind pedig a szélesebb, laikus közönség számára megszervezésre kerültek olyan események, ahol interaktív módon lehetőség nyílt a problémakör bemutatására.

szakmai napok meghívottjai között pedagógusok, szociális szakemberek, egyetemi hallgatók és a téma hazai szakértői voltak. A résztvevők a két rendezvényen összesen közel 200-an voltak. A Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. szakértői mellett neves előadók tartottak előadást, a kerekasztal beszélgetésen pedig a résztvevő szakemberek saját tapasztalataikat és véleményüket osztották meg. Az elmúlt két évben szervezett debreceni Campus Fesztiválokon a Játék határokkal program önálló fesztiválsátorral jelent meg. A két rendezvényen összesen közel 700 fő látogatott el a sátorba és vett részt playback színházi előadásokon, szakmai beszélgetéseken, vetélkedőkön, koncerteken, és nyitott GA (Gamblers Anonymous) üléseken. A Játék határokkal program keretében 2014 márciusában képzőművészeti pályázatot írtak ki a debreceni diákok számára. A pályázatra olyan alkotásokat vártak a szervezők, melyek a szerencsejáték-függőség káros következményeire hívják fel a figyelmet, vagy bemutatják a valódi közösségi élmény, a közösségi szabadidős tevékenységek fontosságát.

Az Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Határokon átívelő humanitárius tevékenységén felül, kiterjedt magyarországi intézményhálózatának félszáz különálló szolgáltatásával segíti elhivatottan a szociális problémákkal küzdő hazai rászorulókat. Munkájának középpontjában a bajba jutott családok támogatása, valamint a társadalmi szolidaritásra való ösztönzés áll.  Fontos célkitűzése hazai szociális területen, hogy azon csoportok számára szervezzen ellátásokat, akiket nem képes elérni a szociális ellátórendszer, emellett megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a különböző betegségek, függőségek miatt segítségre szorulók támogatására is.

A Szerencsejáték Zrt.

A 100%-os állami tulajdonban álló Szerencsejáték Zrt. küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse a felelős játékszervezés szabta határokon belül, és eközben hozzájáruljon a nemzeti közkiadások finanszírozásához, a társadalmi értékteremtés folyamatához.

A lottótársaság számára fontos a játékosok bizalma, amit igyekszik tovább mélyíteni többek között a kiterjedt értékesítési hálózattal, a biztonságos technológiai háttérrel, a többcsatornás értékesítéssel, továbbá a jelentős társadalmi szerepvállalással. Felelős játékszervezőként mértéktartó játékra ösztönöz, és nem kínál fokozottan veszélyes játékokat.

Felismerve társadalmi felelősségét, tevékenységén keresztül közvetve és közvetlenül is támogatja az állam különböző közpolitikai céljait, különös tekintettel a hazai sportra és kultúrára.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!