„Jézus mondja: Kövess engem!”

„Jézus mondja: Kövess engem!”

Share this content.

Forrás: ma7.sk, szöveg: Horváth Szomolai Andrea
Felsőszeli – „Erős vár a mi Istenünk” – hangzott el a kezdő zsoltár a 14. alkalommal megrendezett felvidéki magyar evangélikus országos missziós napon, amelyet ezúttal a mátyusföldi Felsőszeliben tartottak. A hittestvérek a lelkipásztorok vezetésével az emberi félelmek és krízishelyzetek problémájára keresték a megoldást Jézus hívó szavának: Kövess engem jegyében.

Felsőszelibe Nagytárkánytól Pozsonyig és Magyarországról is érkeztek hittestvérek és lelkipásztorok, akiket Nagy Olivér, az alsószeli evangélikus gyülekezet lelkipásztora mutatott be a felsőszeli evangélikus templomban.

Az igei köszöntést a felsőszeli evangélikusok lelkésznője, Zuzana Slížiková végezte el. Bár a szolgálatot végző lelkésznő szlovák nemzetiségű, kiválóan megtanult magyarul, hogy magyar híveit is anyanyelvükön szólíthassa meg, és rengeteget foglalkozik mind a magyar, mind a szlovák kisiskolásokkal és fiatalokkal is, ezt az is bizonyítja, hogy gyülekezetében több kultúrcsoport is színvonalasan tud működni.

A köszöntőket követően Endreffy Géza, a Budaörsi Evangélikus Egyházközség lelkésze tartott énekekkel egybekötött evangelizációt, amelynek keretén belül az emberi félelmek, krízishelyzetek témakörét járta körbe ékesszóló retorikával. Az összegyűlt hívek közül többen engedtek utat könnyeiknek, mikor a lelkész arról beszélt, milyen ára van annak, ha nem tudunk kilépni a mindennapok zajos és zűrös forgatagából, és állandó hajszában élünk.

„Sokat vívódtam, mi legyen ennek a napnak a mottója. Azért jutottam arra, hogy a Jézus mondja: Kövess engem bibliai igeszakasz lesz a vezérgondolat, mert azt gondoltam, hogy azokat a félelmeket, amelyek az emberben mélyen benne gyökeredzenek, nem tudjuk emberi eszközökkel, emberi hatalmakkal, sem jóléti pótlékokkal kiűzni a szívünkből. Ehhez isteni hatalom kell. Ahogy a hívő ember egyre inkább megéli saját mindennapjaiban Jézus követését, úgy szűnnek meg ezek a félelmek” – magyarázta a Ma7.sk-nak Endreffy Géza, akivel arról is szót ejtettek, milyen fontos az, hogy a hívek anyanyelven hallgathassák Isten igéjét és a magyarországi evangélikus egyház számára is nagyon fontos az, hogy a határon túli magyar evangélikusok is a megtudják élni, élhetni hitüket.

Az evangelizációt követően a hívek csoportbeszélgetéseken vettek részt a lelkivezetőkkel. Endreffy Géza és csoportja az emberi élet krízishelyzeteiről és generációkat érintő lelki gondokról, félelmekről, az ima erejébe vetett hitről beszélgetett.

Ferenczy Erzsébet, missziós lelkésznő az élet és halál körüli kérdéseket, gyászfeldolgozást vette górcső alá csoportjával.

A felsőszeli kultúrházban Lóczy Tibor, sajógömöri presbiter és Nagy Olivér, az alsószeli evangélikus gyülekezet lelkésze vezettek csoportfoglalkozásokat.

Nagy Olivér a felvidéki magyar evangélikus közösségek helyzetéről, lelkészi szolgálatról, a gyülekezeti tagok lelki szükségleteiről beszélgetett a hozzá kirendelt hittestvérekkel.

A hívek megvendégelése után a felsőszeli evangélikus gyülekezet kultúrcsoportjai és énekesei adtak kultúrműsort Zuzana Slížiková lelkésznő vezetésével, a fóti kántorképző fiataljaival karöltve.

Oros László, gyűjtő és író pedig bemutatta a felsőszeli evangélikus gyülekezetről írt egyházi munkáit, valamint a faluban hosszú időkig szolgáló lelkészcsaládról, az Endreffyekről szóló monográfiáját.

A színes programcsokor után úrvacsorával egybekötött istentiszteletre került sor, Isten igéjét Bándy György, lelkész, teológus, egyetemi oktató hirdette.

Hivatkozások: További képek. -
Címkék: Felvidék - misszióinap -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!