Hitkérdések, hitválaszok – Alapvető tudnivalókkal szolgál Joób Olivér kötete

Hitkérdések, hitválaszok – Alapvető tudnivalókkal szolgál Joób Olivér kötete

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Benkóczy Péter
„Ilyen egyszerűen tanítsa reá a családfő a házanépét” – vezeti be Martin Luther doktor Kis kátéját, amelyet nem csupán lelkészek, hitoktatók, hanem a családfők számára is írt. Mint biztos alapot, kereszténységünk alapvető tanítását adta közre 1529-ben. Vagyis már Luther is arra törekedett, hogy rövid, világos és egyszerű formában írja le a tanítás summáját.

Joób Olivér Válasz – Theologia minima című kötete méltó folytatása annak az alapgondolatnak, melyet egykor a reformátor fogalmazott meg. A cél ugyanaz: Istenről és hitről szóló tudásunk alapjait röviden, érthetően, „fogyaszthatóan” bemutatni. Az alcím – A hittudomány foglalata – megjelöli a kötet rendeltetését: alapvető tudást kíván nyújtani. A kötet vezérmotívuma, a válaszkeresés, sőt maga a kérdésfeltevés is elgondolkodásra késztet. Hiszen az tud komoly kérdést feltenni, aki elmerült az adott tárgyban. A válasz akkor nem lesz hányaveti és felületes, ha már a kérdés sem az. Joób Olivér írása ebben szeretne segítségünkre lenni. Valójában mi a legfontosabb kérdés? És hol találunk feleletet? Egyáltalán, mi az, amin eligazodunk? Mi az, ami meghatározza az életünk cselekvéseit? Hogyan élhetünk? Negyven – jelölheti e szám egy-egy nemzedék éveit; utalhat a negyvenéves vándorlásra a pusztában; a negyvenévnyi nyugalomra Izraelben az egyes bírák által végrehajtott felszabadítások után; eszünkbe juthat róla az özönvíz, amely negyven napon és negyven éjen át tartott; Mózes negyvennapos tartózkodása és böjtje a Sí-nai-hegyen; Illés negyvennapos vándorlása és böjtje a Hóreb hegyéig; Krisztus negyvennapos böjtje a pusztában. Szimbolikus szám tehát a negyven. A megismerés és az elmélyülés száma. Ennyi lépésen, fejezeten keresztül jutunk el az egzisztenciális kérdésekhez: Ki kérdez, és ki válaszol? Mi az élet értelme és célja? És egyáltalán: „Mi számodra a legfontosabb kérdés?” Egyszerre faggatjuk Istent, és választ is kell adnunk? A kérdésekre várt válasz végül bennünk fogalmazódik meg. A legszemélyesebb szinteken. Ez a közel százötven oldalnyi, zsebkönyv méretű kötet nem önismereti kalauz! A válaszok keresése közben mégis ránézhetünk lelki és tudástérképünkre, és megtaláljuk a kivezető utat. Egész pontosan az Istenhez vezető utat. A megtett út kilométerkövei pedig a Biblia, az Apostoli hitvallás, a hitélet (keresztség, istentisztelet, egyházi év, imádság, gyónás), a Tízparancsolat és a végső dolgokra való előretekintés. A szerző és az olvasó beszélgetését tovább mélyítik a megidézett – nem csak lutheránus hátterű – költők, gondolkodók. A tőlük származó szemelvények közelebb visznek a személyes életünkbe vágó aktuális kérdések megfogalmazásához, tágítják a kommunikáció lehetőségeit, átjárót nyitnak személyes életünkből tágabb közösségeink, az egyház, a világ felé. A könyv címének egyszerűsége jelzi a könnyen érthetőségre való törekvést. Az olvasó valójában hittankönyvet tart a kezében. A kiadványt a borító meleg színei, a puha tapintású borítás és Bence Domonkos letisztult grafikái teszik még barátságosabbá. Kezébe adható a kötet a keresztény hit iránt érdeklődő keresőknek, gyerekeknek, keresztelésre készülő szülőknek és keresztszülőknek, presbitereknek és családfőknek egyaránt, és gyülekezeti csoportok számára is kitűnő beszélgetőkönyvecskeként szolgálhat. Kiegészítheti a forgalomban levő hittankönyvek anyagát, és akár konfirmációi ajándék is lehet. És ami a legfontosabb, beszerezhetjük saját magunk számára is: pótolni a hiányosságokat, rendszerezni, ami összekuszálódott, kifésülni a gubancokat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!