Isten és a kommunikáció – Ökumenikus képzésen Bajorországban

Isten és a kommunikáció – Ökumenikus képzésen Bajorországban

Share this content.

Szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Josefstal Studienkurs 2018.
Josefstal – Gott ist Kommunikation, azaz Isten (maga a) kommunikáció címmel tartott április 16–25. között európai ökumenikus képzést a Bajor Evangélikus Egyház Josefstalban. A kis bajor falu oktatási centrumában rendezett kurzus mintegy negyven résztvevője között épültek a hidak, hiszen tíz nap alatt megismerhettük egymás országait, egyházait és szerteágazó munkáját is.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” – szól János evangéliuma első fejezetének 1. verse. Ennek az igeszakasznak egy szokatlan parafrázisa lett a josefstali program vezérgondolata: „Kezdetben volt a kommunikáció, és a kommunikáció Istennél volt.” A kurzus középpontjában mindvégig az egyházon belüli és kívüli kommunikáció állt, mivel „Isten maga a kommunikáció, hiszen a Szentháromság is dinamikus kommunikációban van” – hangzott el már az egyik bevezető előadásban is dr. Eike Kohlertől. A Bonni Egyetem Protestáns Teológiai Karának tudományos munkatársa így folytatta: „Jézus beszél hozzánk, szava kapcsolatot épít, általa is Isten gyermekei vagyunk. A beszéd egyértelmű lehetőség a felfedezésre, döntések meghozatalára, egyúttal a beszéd összekapcsol Istennel és másokkal, de el is választhat, hiszen sokszor nem sikerül jól kommunikálnunk, a megfelelő helyzetben a megfelelő szavakat megtalálnunk.” 

Mit tudunk ilyenkor tenni? Hogyan lehet és kell beszélnünk Istennel és Istenről? – ezekre a kérdésekre keresték a választ a kurzus résztvevői, akik között voltak bajorok, szászok, erdélyi magyarok, erdélyi szászok, románok, szlovákok, csehek, oroszok, lengyelek, szerbek, lettek, litvánok, finnek, svédek és természetesen magyarok is. A nemzetköziséghez hozzájárult a vallási sokszínűség is, hiszen az ökumenikus alkalomra jöttek az evangélikusok mellett ortodox és református résztvevők is. És ha még ez a sokszínűség sem lenne elég, a képzésen lelkésznők, lelkészek, teológusok, teológushallgatók és újságírók voltak együtt.

Kommunikáció Istennel, Istenről, Istenhez – hangzott a tíznapos kurzus egy másik vezérgondolata. Ennek mentén tartották a reggeli és esti áhítatokat, az istentiszteletek között az előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, gyakorlati képzéseket. Az egyik legérdekesebb tréning a testbeszéddel foglalkozott, de a bibliadrámához hasonló, Bibliolog elnevezésű bibliagyakorlat is új és izgalmas feladatot mutatott be az érdeklődőknek.

A német és angol nyelven zajlott foglalkozások jó szervezettsége mellett a bajor vendégszeretet nyűgözte le a kurzus résztvevőit. Érdekes volt a különböző kommunikációs helyzetek elemzése közben megtudni, hogy azonos problémákkal küzdünk Európában. Németországban is fogyatkoznak a keresztény gyülekezetek, évente félmillió hívővel lesznek kevesebben; de mindegyik egyház kihívásokkal néz szembe az egyházi kommunikáció és sajtó megújításának terén is. 

A kurzus egyik legfontosabb kifejezése a felekezetközi és nemzetközi hidak építése mellett a „zuhören” volt, amely magyarul talán a „(meg)hallgat”, „odafigyel” szóval adható vissza. Ahogyan a beszéd összekapcsolhat, úgy el is választhat, és ha nem figyelünk oda, akkor sokkal hamarabb találunk különbségeket, mint közös pontokat egyházon belül és egyházaink között is.

A bajorországi ökumenikus képzés célja tehát elsősorban a felekezeteken és országokon átívelő hidak építése volt. A Josefstalban töltött tíz nap alatt ez nagy részben valósággá is vált (még úgy is, hogy az ortodox testvérek nemigen tartották szem előtt az ökumenét, nagyon sok mindenből kivonták magukat). Mindezek ellenére a kurzus végére értékes szakmai és baráti kapcsolatok születtek, amelyek remélhetőleg egyházaink és országaink között is fontos és hosszú ideig fennmaradó hidakat jelentenek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!