Jótékonysági intézmény?

Jótékonysági intézmény?

Share this content.

Szöveg: Fábri György
Álmélkodva tapasztalom, hogy a szokásosan felhorgadó antiklerikális „haladó értelmiség" aktivistáin túl milyen sokan fogadják negatívan/értetlenül az esztergomi érsek kissé dekontextualizált, de hitelesen idézett szavait arról, hogy „az egyház nem jótékonysági intézmény”. Valóban álmélkodom a kritikákon – mert hát, persze hogy nem az.

Az egyház Krisztus követőinek közössége, akiknek elsődleges és mindeneket megelőző definíciója az Evangélium, vagyis Jézus megváltói munkájának, (megtestesülésének, tanításainak, kereszthalálának és legfőképpen feltámadásának) befogadása, hirdetése.

Hogy mindezek alapján szolgáljuk a másik embert, közreműködünk erőnkhöz mérten a szenvedők segítésében és a szenvedéssel szembeni fellépésben, az nem csupán következik a jézusi tanításból (Rómaiakhoz írt levél 12,13), hanem különleges hangsúlyt és tartalmat kap, ami megkülönbözteti az általános jótékonykodástól, szociális segítéstől, civil aktivitástól. De nem ez adja az egyház tartalmát.

A közkeletűnek tűnő félreértésben (a „sekrestye-kereszténység" és diakóniai teológia évtizedeinek politikai represszióján túl) az egyházak is vétkesek: gyávák és gyenge hitűek vagyunk ahhoz, hogy elsődlegesen Krisztus-követőként jelenjünk meg a világban, ehelyett legitimációt keresünk a szociális (diakóniai) munkában, oktatási intézményfenntartásban, helyenként a nem túl színvonalas moralizálásban (vagy az olyasféle popkulturális akciókban, amikor az incarnatio áhítatát szeretet- és család-ünneppé stilizálják). Ilyenekkel igyekszünk görcsösen bekéredzkedni a szekuláris, de legalábbis egyháztól távoli többség elfogadási körébe, jóindulatába. A transzcendenciát, a csodát, a racionálisan nem magyarázhatót szemérmesen félretoljuk az általános humanizmus, szociális érzékenység és radikálisan elnyomott-párti társadalmi tanítás mögé.

Amik persze fontos ismertető jegyei (lennének) a keresztényeknek, különösen egyházaiknak. De nem többek ennél. Bármennyi jót is tennénk embertársainknak és a közösségnek, bármilyen következetesen is emelnénk fel szavunkat az üldöztetések vagy a világi hatalmak álkeresztény lózungjaival szemben, bármekkora ereje is lenne morális állhatatosságunknak (ja...), ezek az élő Krisztus melletti nyílt és hangos bizonyságtétel nélkül nem egyházi cselekvések. Ezeket ki-ki megteheti (sokan meg is teszik, tiszteljük őket érte!) Isten nélkül is. A keresztényeknek azonban mindezeket valójában nagyon is könnyű cselekedni, hiszen Krisztus befogadása után már magától értetődően természetes a másik emberben Krisztus képmását látni. De Krisztust követni, a megváltást napi megtéréssel (Luther első tétele a 95-ből) megélni – nos, ez teszi a Krisztus-tanítványságot, s ezzel az egyházat, az egyetemes anyaszentegyházat.

Ezért van igazsága annak, hogy az egyház nem jótékonysági intézmény, hanem létalapjában az Ige evilági jelenvalósága, Krisztus teste. Ahogyan Luther fogalmaz: „Tota vita et substantia ecclesiae est in verbo Dei”, másképpen: communio sanctorum. Ha erről teszünk bizonyságot, nyilván maradunk kisebbségben, akárha gúnyoltságban, lekezeltségben. De hát a kereszt teológiája nem éppen ezt vetíti elénk?

Címkék: Fábri György -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!