Skip to main content

A Magyarországi Evangélikus Egyház személyiségvédelmi programja

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elkötelezett az emberi méltóság és a magánélet tiszteletben tartása, az elesettek támogatása és segítése, az egyenlő bánásmód érvényesülése mellett, valamint elítéli a diszkrimináció, hatalommal való visszaélés, megtorlás és (szexuális) zaklatás vagy egyéb sérelmek minden formáját.

Az MEE célja olyan szervezeti kultúra alapjainak lefektetése gyülekezeteiben, közösségeiben és intézményeiben, amely – Krisztus szeretetparancsát követve – mentes a diszkrimináció, a hatalommal való visszaélés, a megtorlás és a (szexuális) zaklatás vagy egyéb sérelmek minden formájától. E cél érdekében az MEE egy három pilléren álló személyiségvédelmi programot hoz létre.

I. Prevenciós és képzési lehetőségek

A diszkrimináció, a hatalommal való visszaélés, a megtorlás és a (szexuális) zaklatás megelőzésének és felismerésének érdekében az MEE prevenciós és képzési lehetőségeket biztosít az evangélikus gyülekezetek, közösségek és intézmények munkatársai, önkéntesei, közreműködői, ellátottjai, tanulói és hozzátartozóik, valamint bármely egyházi szolgálatot igénybe vevő számára.

A prevenciós és képzési lehetőségek 2023-tól indulnak el.

II. Személyiségvédelmi munkacsoport

Az MEE egy független szakértőkből álló személyiségvédelmi munkacsoportot hozott létre, amelynek tagjai – jogi, pszichológiai, mentálhigiénés és lelkipásztori – tanácsadóként segítik, támogatják a hozzájuk forduló áldozatokat.

A személyiségvédelmi munkacsoporthoz bárki fordulhat, aki

  • az MEE vagy gyülekezetei, közösségei és intézményei nevében, képviseletében vagy annak megbízásából eljárók (például lelkészek és lelkészi szolgálattal megbízottak, egyházközségi munkatársak és tisztségviselők, egyházmegyei és egyházkerületi tisztségviselők, az MEE Országos Irodája alkalmazottai, a diakóniai és nevelés-oktatási intézmények vezetői és alkalmazottai) részéről,
  • az MEE fenntartása, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szolgálat- és munkavégzési helyszíneken, valamint az MEE és gyülekezetei, közösségei és intézményei által szervezett, úgynevezett külsős helyszíneken megvalósuló eseményeken, programokon
  • diszkriminációt (tulajdonságok – pl. nem, bőrszín, nemzetiség, világnézeti vagy politikai meggyőződés, családi állapot, terhesség, szülői szerepek, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatás jellege – okán kialakuló eltérő bánásmód), hatalommal való visszaélést (pl. pozíció, státusz felhasználása saját célok elérése érdekében; jogtalan és/vagy kiszámíthatatlan követelések, elvásárok támasztása; jogtalan és/vagy kiszámíthatatlan követelések, elvásárok visszautasítása esetén hátrányos következmények kilátásba helyezése szóban vagy más módon érzékeltetve), megtorlást (a panaszt tevő áldozat vagy az őt támogatók ellen irányuló jogsérelem, fenyegetés), szexuális zaklatást (pl. a nemkívánatos szexuális természetű magatartás minden formája, függetlenül attól, hogy szóban, írásban vagy fizikai módon valósul meg) vagy zaklatást (emberi méltóságot sértő – pl. megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő, támadó – magatartás) vagy bármilyen egyéb sérelmet szenvedett el.

A személyiségvédelmi munkacsoport 2023 elején kezdi meg működését, amelyet a 4/2021. (XI.11.) országos szabályrendelet szabályoz. A munkacsoport az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen érhető el.

A munkacsoport tagjai: Csáky-Pallavicini Zsófia klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének tanársegédje, Joób Máté evangélikus lelkész, lelkigondozó, szupervizor, Némethné Tóth Szilvia evangélikus lelkész, mentálhigiénés lelkigondozó, gyászkísérő, Rihay-Kovács Zita ügyvéd. A munkacsoport tagjaival készült riport itt olvasható.

Adatkezelési tájékoztató: az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre érkező leveleket kizárólag a Magyarországi Evangélikus Egyház személyiségvédelmi munkacsoportjának tagjai kapják meg. A munkacsoport működési rendjére, titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat rögzítő ügyrend ezen a linken érhető el. A munkacsoport tagjai a beérkező leveleket nem továbbíthatják, a küldő személyére vonatkozó információt nem oszthatják meg és nem tehetik hozzáférhetővé más személy számára. A munkacsoport tagja a küldő (bejelentő és/vagy az érintett) személyes adatait az e tevékenységéhez szükséges mértékben kezelheti. A tanácsadási tevékenység befejezését követő év végén a bejelentést és az azzal összefüggésben a munkacsoport tagjával közölt vagy általa rögzített személyes adatokat anonimizálni, ha ez nem lehetséges, törölni szükséges. A törlési kötelezettség nem érinti az ügyre vonatkozó statisztikai adatokat (az érintett neme, korcsoportja, az ügy jellege). A levél elküldésével a küldő tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. (2023. január 19.)

III. Törvényi háttér biztosítása

Az MEE személyiségvédelmi programjában használt definíciók nem helyettesítik, hanem kiegészítik a kapcsolódó hatályos törvények és jogszabályok vonatkozó fogalmait:

Az MEE a 2005. évi IX. törvény az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló törvény 2021. évi törvénymódosításával biztosítja a személyiségvédelmi program egyházi törvényi alapját.