Külmisszió Kenyában – Úti áldásban részesültek a testvérlátogatásra indulók

Külmisszió Kenyában – Úti áldásban részesültek a testvérlátogatásra indulók

Share this content.

Szöveg: T. Pintér Károly, fotó: T. Pintér Károly, Fischl Vilmos
Budapest – Percekkel 13 óra után zsúfolásig telt 2020. február 15-én a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ökumenikus kápolnája. A piciny helyiségben az Evangélikus Külmissziói Egyesület tizenhárom önkéntese részesült személyre szóló áldásban.

De nemcsak a Kenya fővárosába indulókhoz és az őket kikísérő családtagjaikhoz, hanem – telefonon keresztül – az egyesület alapító szervezőtitkárához, özv. Bencze Imrénéhez is eljuthatott a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke által tolmácsolt evangélium. Fabiny Tamás Mt 25,31–40 alapján mutatott rá arra, hogy az irgalmasság szolgálatának gyakorlóihoz, a rászorultak számára testi-lelki segítséget nyújtókhoz ma is szól Jézus szava: „…valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

A közbeszédben híre-hamva nem volt még a migránsválságnak, amikor erre már potenciális veszélyként figyelmeztettek néhányan, így a gazdaságilag elmaradott országokban tevékenykedő keresztény missziók munkatársai is. A magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) tizenhárom évvel ezelőtt jutott arra az elhatározásra, hogy – mégoly szerény anyagi erőforrásaival – szintén szerepet vállal rászorulók helyben való boldogulásának segítésében.

Az EKME Afrika-referense, a férjével akkor épp Kenyában szolgáló Bálintné Kis Beáta dolgozta ki azt a személyes támogatáson alapuló pártfogói programot, amelynek révén 2007 óta immár több mint száz gyermek sorsát tudták „egyenesben tartani” – elsősorban mindennapos élelmezésük és iskoláztatásuk biztosításával. Hogy az evangélium megismertetésén túl ily módon is jövőt, reményt és célt adhassanak kilátástalannak tűnő helyzetben élő fiataloknak. (A kenyai főváros, Nairobi pereméről gondozásba vett pártfogoltjaik között vannak olyan árvák is, akiket kisiskoláskoruktól a felsőfokú végzettség megszerzéséig segíthettek.)

A pártfogói szolgálat annak idején két-három gyermekkel indult, az adományok gyarapodásával azonban a létszám gyorsan negyven körülire emelkedett, s ezt a számot azóta is sikerül fenntartania az egyesületnek. A programból „kinövők” helyére mindig nagy gonddal, imádságos lelkiismerettel választják ki Nairobi Kawangware nyomornegyedéből az újonnan befogadottakat, akik részére helyi önkéntesek főzik és osztják ki ebédre az aznapi egytálételt. Bár Kenyával kapcsolatban nem szoktak éhínséget emlegetni, legtöbbjüknek ez a napi egyetlen tápláléka… 

Ami a nélkülözésből való kilábalás szempontjából ugyancsak fontos iskoláztatást illeti, szintén a kenyai munkatársak utalják át vagy fizetik ki az iskoláknak a gyermekek tandíját és az egyéb felmerülő költségeket, amelyeknek a fedezetét magyarországi közösségek és magánszemélyek havi háromezer forintos adományvállalása nyújtja. (A helyi önkéntesek az Egyesült Államok hazánkban is jól ismert evangélikus egyházának, a Nairobiban is jelentős missziót végző The Lutheran Church – Missouri Synodnak az égisze alatt szolgálnak.)

A Kenyából 2013-ban hazatért Bálintné Kis Beáta négy évvel ezelőtt háromnapos táborozás keretében találkozhatott az EKME pártfogoltjaival. Ennek a minden résztvevő számára emlékezetes alkalomnak a tapasztalatai alapján határozta el az egyesület egy újabb, immár egészségügyi jellegű tábor szervezését. 

Vízkereszt a külmisszió ünnepe elnevezéssel idén is meghirdették a húsvétig tartó adománygyűjtő akciót. A Nairobiban február 17. óta tartó „Medical Camp” (egészségügyi tábor) azonban aligha valósulhatott volna meg, ha a szervezőkhöz nem csatlakoznak olyan orvosok, szakápolók, akik szabadságuk terhére vállalkoznak a közel kéthetes kenyai szolgálatra. A ferihegyi repülőtérről február 15-én – saját költségén – gépre szállt tizenhárom fős „jószolgálati különítmény” önkénteseinek sorában Fabiny Tamás püspök összesen hét egészségügyi szakember számára is közvetíthette az Úristen áldását…  

Hogy a delegáció ne üres kézzel érkezzék a rájuk váró táborozókhoz, arról – az egyesület programját segítők adományain túl – anyagilag a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, jelentős vitaminkészlettel pedig a Béres Gyógyszergyár Zrt. gondoskodott. 

Az EKME társelnöke, B. Pintér Márta személyében lelkipásztort is magában foglaló csoport február 28-án tér vissza a hazánk területénél hatszor nagyobb kelet-afrikai országból, hogy tagjai már másnap délelőtt 10 órától számot adhassanak tábori tapasztalataikról az egyesület – tisztújító közgyűléssel egybekötött – nyilvános külmissziói csendesnapján a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközségének gyülekezeti nagytermében.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!