A képességbeli sokféleség ajándék – Bemutatkozott az Andorka Eszter Program

A képességbeli sokféleség ajándék – Bemutatkozott az Andorka Eszter Program

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám, fotó: Somogyi András
Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájában mutatták be az Andorka Eszter evangélikus lelkészről elnevezett program pályamunkáit 2020. február 20-án. Az Andorka Eszter Program keretében az elmúlt év folyamán huszonhárom pályázatot támogatott a Magyarországi Evangélikus Egyház.

A Magyarországi Evangélikus Egyház az Andorka Eszter Programmal emléket kíván állítani az evangélikus lelkésznőnek, aki életét Krisztus követőjeként az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A program célja az olyan kezdeményezésekhez való hozzájárulás, amelyek az Andorka Eszter által mutatott példa folytatásaként az elesettek megsegítését, az előítéletek leküzdését és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítését végzik.

A megjelenteket Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte, majd Fabiny Tamás tartott áhítatot. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke beszédében az utolsó vacsora történetének egy szavát – „Mindnyájan” (Mt 26,27b) – emelte ki, utalva egyrészt az úrvacsora évére, másrészt arra, hogy Jézus nem személyválogató, nem diszkriminál, hanem „mindenkit hív, mindenkit befogad”. Fabiny Tamás elmondta, hogy Andorka Eszter evangélikus lelkész „olyan ember volt, akire a »mindnyájan« befogadókészsége volt a jellemző. Mindenféle kirekesztés, feltételszabás, kizárólagosság ellensége volt.”

Fabiny Tamás áhítatában többször is megidézte Andorka Eszter gondolatait, többek között 2000 nagyhetén, Leuvenben tartott prédikációjából emelte ki: „Cirénei Simon közelebb lépett a galileaihoz, hogy vigye a keresztet. Nem tudjuk, hogy mi történt közte és Jézus között ebben a sorsdöntő pillanatban. Amit tudunk, az az, hogy ő vitte fel a keresztet végig a Golgotára, a meggyötört és megkínzott ismeretlen helyett. Ezzel a tettel »különbözőségeik« lényegtelenné váltak. Jézus lélegzetvételhez jutott, gyűjthetett egy kis erőt ahhoz, ami ezután következett; Simonban pedig bármilyen ellenséges érzület bujkált is, eloszlatta ez a találkozás. Visszanyerte a méltóságát azáltal, hogy szolidaritást vállalt valakivel. Jeles nap volt ez az életében.” Az elnök-püspök elmondta, hogy az a tény, hogy Cirénei Simon szolidaritást vállalt egy ugyancsak megvetett emberrel, „megadta a segítőnek és a segítettnek a méltóságát”.

Fabiny Tamás az Oscar-díjas Mindenki című filmre utalva – mely arról szól, hogy egy osztály kiáll egy osztálytársuk mellett, akit nem engednek énekelni – kifejtette: A filmben szereplő gyermekek „úgy érzik, hogy a szolidaritásnak a jelét kell adniuk a megbélyegzett, kirekesztett osztálytársukkal szemben. Jézus is ezt a szolidaritást képviseli az úrvacsorában. Egész életével azt hirdeti, hogy senkit sem kirekesztve, hanem mindnyájan”.

Az elnök-püspök beszédében Andorka Eszter szavait idézte: „Az ember sokfélesége Isten ajándéka. Mindenképpen áldásnak kell tudnunk az etnikai és kulturális sokféleséget, még akkor is, ha ezt az áldást a történelemben olyan sokszor átokká tette az emberi bűn. A kiszolgáltatottság semmiképpen sem Isten akarata; mindent meg kell tennünk ezért, hogy megelőzzük a fogyatékosságok kialakulását, feladatunk, hogy megteremtsük a sérült emberek esélyegyenlőségének feltételeit az iskolákban, a munkahelyeken és minden más területen. Hinnünk kell azonban, hogy az emberek képességbeli sokfélesége ajándékká lehet számunkra. Egy Down-kóros éppen annyira Isten képére teremtett ember, mint én vagyok, Isten rá is éppúgy kincset bízott, mint énrám. Sőt: Jézus különösen is jelen van a peremre szorult szegény emberben. Ha gyülekezeteink zárva maradnak a legkisebbek, legelesettebbek előtt, akkor magát Jézust zárjuk ki közösségünkből. Ha egy gyülekezet megnyílik a legszegényebbek felé, rajtuk keresztül Isten gazdagítja a közösséget.” […] Ahhoz, hogy egyházunk és gyülekezeteink lebontsák a kirekesztés falait, és befogadják a romákat, illetve a fogyatékkal élő embereket, alapvető szemléleti váltásra van szükség.” Fabiny Tamás hangsúlyozta: „Az Andorka Eszter Program éppen ezt a szemléletváltást kívánja szolgálni. 2020-ban az úrvacsora évét többek között azért hirdettük meg, hogy ez a befogadás egyértelmű legyen, azaz előítélet és előírások nélkül mindenkit be tudjunk fogadni aki jó szándékkal jön, akinek szüksége van a közösségünkre.”

Az Andorka Eszter Program kuratóriumának nevében Kézdy Pál elmondta, hogy 2019-ben 23 pályázatot tudtak közel hétmillió forinttal támogatni. Hozzátette: 2020-ra is kiírták a pályázatot, mely a szervezet honlapján már elérhető. „A pályázat célja az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése, különösen a hátrányos helyzetű emberek érdekeiben: állami gondozottak, fogyatékkal élők, romák, hajléktalanok, menekültek, beteg és idős emberek” – mondta Kézdy Pál. Előnyt jelent, ha környezetvédelmi témát érint a pályámunka, illetve ha a cél fiatalok bevonásával valósulna meg.

A rendezvény második felében a 2019-es év sikeres pályázóinak beszámolói hangoztak el. A huszonhárom pályázatban szerepelt többek között az Andorka Eszter Ház szellemiségében megvalósuló lakóközösség bemutatása, számos érzékenyítő és felzárkóztató tábor ismertetése, mozgáskorlátozottak személyi segítését megvalósító kezdeményezés és utógondozottakkal történő kapcsolattartás ismertetése is.

Az Andorka Eszter Program támogatásával a 2019-es évben megvalósult pályázatok szöveges beszámolói itt érhetőek el.

Az Andorka Eszter Program 2019-es évben megvalósult pályázatainak fényképes beszámolói itt érhetőek el.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!