Mentál Odú Pestszentimrén: Keresztény misszió és mentális segítségnyújtás egy tető alatt

Mentál Odú Pestszentimrén: Keresztény misszió és mentális segítségnyújtás egy tető alatt

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet. Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton, videó: Győri András Timótheus
A pestszentimrei evangélikus gyülekezet ad otthont november közepétől a Mentál Odú Mentálhigiénés Központnak. Mit jelent a mentális egészség, és miért érezték fontosnak evangélikus lelkészek és mentálhigiénés szakemberek, hogy ilyen formában is segítsék a lelki válságban lévőket? A központ szervezőivel a kezdeményezésről, mentálhigiéné és egyház kapcsolatáról és a lelki egészségről beszélgettünk.

Tízfős, lelkes és elhivatott csapat állt össze a Semmelweis Egyetem mentálhigiéné szakának végzett hallgatóiból, ők a kezdeményezők. Célul azt tűzték ki, hogy – amiként a központ honlapján (Mentalodu.hu) olvasható – „keresztyéni empátiával, feltétel nélküli elfogadással, szeretettel, a másik terhének hordozásával álljanak a segítségre szoruló ember mellé”. A hozzájuk fordulók lelki egészségét igyekeznek elősegíteni, mentális segítséget nyújtani lelki válságban levő, de pszichésen egészséges embereknek. 

Odafordulásból kapcsolat

„Nagyon fontos a mentális jóllét ahhoz, hogy valaki egészséges módon tudjon kapcsolódni Istenhez, embertársaihoz” – mondja a központ megálmodója és elindítója, Horváth-Csitári Boglárka Flóra evangélikus lelkész. Az Odú tevékenysége nem vallási jellegű, mégis lehetőséget adhat a későbbi integrációhoz: „Bár ez nem elvárás vagy cél, de e tevékenység alapja lehet annak, hogy valaki később a gyülekezethez is csatlakozzon.” A lelkésznő hangsúlyozza: „Az emberekért és emberekhez történő kifelé nyitásnak alapvetőnek kell lennie egy gyülekezetben. Ezért is nagy öröm, hogy a kezdeményezés mögé a kezdetektől odaállt a pestszentimrei evangélikus gyülekezet, illetve a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is.” 

Sághy Balázs, a Domonyi Evangélikus Egyházközség lelkésze, mentálhigiénés szakember, az Odú munkatársa hozzáteszi: „Fontos a nyitás, hogy az emberek bizalmukba fogadják a lelkészt, hiszen ezáltal az egyház felé is elkezdenek közelíteni. Számos példát látok erre, több olyan esetet is említhetnék, amikor az egyháztól elsodródott emberek nem lelkészi, hanem mentálhigiénés szakemberi minőségemben szólítottak meg, és így jött létre velük kapcsolat.”

Elsősorban szemléletmódbeli változást jelent a mentálhigiéné. „A legfontosabb alapeleme a feltétel nélküli elfogadás, azaz mindenféle ítélkezés nélkül ülünk le a másik emberrel, és igyekszünk teljes nyitottsággal, a lehető legnagyobb empátiával meghallgatni őt. Ez az odafordulás egy olyan kapcsolatnak az alapjait rakja le, amelyben az emberek gyógyulni tudnak” – fejti ki Sághy Balázs. 

A pestszentimrei lelkésznő hozzáteszi: „Az empatikus odafordulás a másik emberhez azt a célt szolgálja, hogy a másik valóban megtalálja a belső erőforrásait, amelyek segítségével gyógyulhat, valamint részben vagy egészben megszabadulhat a gyermekkori sebzettségeitől vagy mindennapi elakadásaitól. E tekintetben a mentálhigiéné ahhoz járul hozzá, hogy teljesebb és boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet tudjunk élni és sugározni mások felé.”

Dr. Kis Viktor

 

Bekkerné Fenyő Ágnes

Megtalálni az utat 

Fontos, hogy a hozzájuk fordulók a közös gondolkodásnak köszönhetően önmaguk ismerjék fel kérdéseiket és az abból következő változtatási lehetőségeket: „Az utat a mentálhigiénés szakember nem direkt módon mutatja meg, hanem abban segít, hogy a másik saját maga találja meg. A saját válaszok felfedezése sokkal előrevivőbb tud lenni” – mutat rá Sághy Balázs.

Arra a kérdésre, hogy miként lehetséges ez, Kis Viktor mentálhigiénés szakember, a központ egyik munkatársa kifejti: „Az életünk során a saját hátizsákunkba sok kő belekerül, amelyektől nehezebben vesszük az akadályokat. Az önismereti munka arra irányul, hogy ezeket a köveket idővel ki tudjuk dobálni. Ezáltal könnyebbé válik az élet. Minden követ természetesen nem tudunk kidobni, de csökkenteni tudjuk a számukat annyira, amennyivel már el tudunk boldogulni. A segítő beszélgetés során az ember elsajátít olyan technikákat, mintázatokat, amelyekkel a saját életünket tudjuk megkönnyíteni. Pusztán azzal, ha az érzéseimet jobban felfedezem, jobban rájuk látok, már közelebb kerülök ahhoz, hogy a következő hasonló kérdésnél képessé váljak saját életemet is segíteni.”

Arra a kérdésre pedig, hogy mit eredményez mindez, Horváth-Csitári lelkésznő így válaszol: „Arra törekszünk, hogy a hozzánk jövők megtalálják az életükben azokat a pontokat, ahol esetleg megbillent az egyensúlyuk, és képesek legyenek helyreállítani. Így harmonikusabbak és kiegyensúlyozottabbak leszünk.”

Horváth-Csitári Boglárka

 

Sághy Balázs

Kereszténység és/vagy mentálhigiéné?

Felmerülhet a kérdés, hogy keresztényként miként viszonyuljunk a mentálhigiénés szemlélethez. „Az evangélikus lelkészség és a mentálhigiénés szakemberség hosszú idő óta jól megfér egymás mellett – válaszolja Sághy Balázs. – Mára egyre több olyan lelkész van, aki vagy mentálhigiénés szakember, vagy mentálhigiénés lelkigondozói képzést is végzett. Az elmúlt években úgy érzékeltem, a gyülekezeten belül és kívül is egyre több olyan emberrel találkozom, akik különböző mentális problémákkal küzdenek, krízishelyzetben vannak. Kicsit eszköztelennek éreztem magamat. A lelkigondozói beszélgetések nagyon fontosak tudnak lenni, életgyónás irányába is el tudnak vinni, de azt éreztem, hogy szükségem van további eszközökre, amelyekkel lelkészként még jobban tudok ezeknek az embereknek segíteni.”

„Nemcsak evangélikus lelkész vagyok – veszi át a szót Horváth-Csitári lelkésznő –, hanem pszichodráma-vezetői és mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezem, ezért összefügg számomra a lelkészség és a pszichológiai értelemben vett lelki egészség kérdése. Lelkészként Isten igéjét hirdetem az emberek számára, és megpróbálom ahhoz az erőforráshoz terelni őket, amiből én is élek. Emellett szerves része az életemnek az is, amit az elmúlt tizenöt-húsz évben a pszichológián keresztül magamévá tettem. E két pólus összeegyeztethetőségének harmóniáját találtam meg a mentálhigiénés szemléletben: ez alkalmas arra, hogy a lelkészséget és az emberek mentális egészségéért való küzdést harmonikusan valósítsam meg.”

Miként viszonyul egymáshoz a lelkészi és a mentálhigiénés szakemberi szerepkör és attitűd? Erről Sághy Balázs így beszél: „A két »szerep« nem kizárja, hanem teljes mértékben segíteni tudja egymást. Ehhez az szükséges, hogy a régi kereteinket újragondoljuk, és felismerjük, hogy bizonyos helyzetekben nagyon is lelkészként szükséges megszólalni, más alkalmakkor pedig mint mentálhigiénés szakember. Mindkettő megszólalásban közös, hogy a másik emberért, az ő javára cselekszünk.”

Szombati Magdaléna

 

Boran-Réti Annamária

Jézus mint a mentálhigiéné kiindulópontja 

A domonyi lelkész hangsúlyozza: „A keresztény missziónak és a mentális segítségnyújtásnak az ügye itt egy tető alá kerül. Mivel Jézus Krisztus megszólalásai, emberekkel való kapcsolatteremtése, másokhoz fordulása bizonyos értelemben a mentálhigiéné kiindulópontjának is tekinthető, így több mint szimbolikus, hogy egy gyülekezet ad otthont a Mentál Odú Mentálhigiénés Központnak.”

Az intézmény szolgálata három jól meghatározó tevékenységi körben koncentrálódik. Egyrészt egyéni segítő kísérést végeznek négyszemközti beszélgetések formájában, másrészt tíz-tizenöt fős műhelyeket szerveznek, ahol egy-egy meghatározó témát csoportosan dolgoznak fel. Ezenkívül különböző témájú előadásoknak, szakmai napoknak is helyet ad a központ.

Mindehhez természetesen alapvető a bizalom és a diszkréció. „Elveink szerint valljuk, hogy ami elhangzik egy beszélgetés során, az ott is marad, nem adjuk ki külső személynek” – mondja Kis Viktor. A Mentál Odú Mentálhigiénés Központ az infrastrukturális adottságai alapján is alkalmas a beszélgetésekre: „Egy olyan környezetben, ahol adott esetben harapni lehet a csendet, lehet igazán magunkkal foglalkozni és meghallani olyan belső hangokat, amik nagyon rövid ideig észlelhetők csak, de ha meghalljuk és tudatosítjuk őket, akkor sok mindenben gazdagítják az életünket.”

A társadalomban még ma is él az a sztereotípia – bár szerencsére egyre kevésbé –, hogy csak súlyos gondokkal küzdő ember fordul segítségért szakemberhez. Kis Viktor azonban hangsúlyozza: „Nem kell semmit elrontani ahhoz, hogy valaki felkeressen egy mentál­hi­gié­nés szakembert. Az életünk során mindannyiunkat érnek megrázkódtatások: elveszítjük az állásunkat, vagy éppen új munkahelyre kerülünk, el kell búcsúznunk valakitől a szeretteink közül. Sokféleképpen változhatnak meg az életkörülményeink. Az ilyen változások, az új körülmények bizonyos értelemben újabb és újabb terheket, kríziseket jelentenek. Időről időre ismétlődő segítő beszélgetésekkel azonban a lelkünket is karban tudjuk tartani. Hasonlóan ahhoz, ahogyan megtesszük ezt a testünkkel: normális, hogy vitaminokat szedünk, sportolunk, vagy wellnesshotelben regenerálódunk.”

Sághy Balázs ehhez hozzáteszi: „Minden olyan ember előtt nyitva áll az ajtónk, aki küzd élete problémáival, aki krízisben van. Fontosnak tartjuk, hogy bár nagyon látványosan egyházi intézményben vagyunk, de aki hozzánk szeretne fordulni, annak nem kell hívőnek lennie. Aki úgy érzi, hogy szüksége van lelki segítségre, az jöjjön bátran, szeretettel várjuk!”

Nyitás és közelgő programok 

A központ megynyitását idén tavaszra tervezték, a koronavírus-járvány miatt azonban őszre halasztották. „November 14-én ünnepélyes keretek között fogja megnyitni a központot Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke. Erre a napra számos programmal készülünk, előadásokon, workshopokon keresztül szeretnénk bemutatni az intézmény működését, irányelveit és szemléletét. Aki szeretné, az egyéni kísérést, a segítő beszélgetést is kipróbálhatja” – árulja el Horváth-Csitári Boglárka Flóra. 

Bár a központ még nem nyílt meg, de már számos segítő beszélgetést megvalósított a csapat, sőt a KözösPont ökumenikus ifjúsági misszió önkénteseinek is tartottak képzési napot. A közeljövő programjai közül a lelkésznő két további rendezvényt emel ki: dr. Semsey Gábornak, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete egyetemi adjunktusának, mentálhigiénés szakembernek a vezetésével hat alkalomból álló előadás-sorozatot tartanak az ősz folyamán Hogyan mondjam el neked? – Szexuális nevelés a családban címmel. Ezenkívül Bekkerné Fenyő Ágnes és Horváth-Csitári Boglárka Flóra vezetésével Mentális egészség a koronavírus-járvány idején címmel is tartanak sorozatot. Erről a lelkésznő elmondta: „Többek között arra keressük a válaszokat, hogy miként lehet egy hosszan elnyúló, mentálisan megterhelő krízisben leküzdeni a félelmeket.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 41–42. számában jelent meg 2020. október 25-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

VIDEÓK:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!