A keresztények egységéért – Elkezdődött az ökumenikus imahét

A keresztények egységéért – Elkezdődött az ökumenikus imahét

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám, videó: Győri András Timótheus
Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Katolikus Püspöki Konferencia szervezésében a Kálvin téri református templomban rendezték meg az imahét nyitó istentiszteletét, január 19-én. Az ökumenikus istentiszteleten Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök hirdette Isten igéjét.

Az istentisztelet elején Fischl Vilmos elmondta, hogy a 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztény testvérek készítették. A MEÖT főtitkára ismertette az idei ökumenikus imahét központi témáját: „E kis sziget kereszténységének története az apostoli időkre nyúlik vissza. Pál apostol Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas és a gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az Apostolok Cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk.”

Az imahét liturgiájában a jelenlévő felekezetek vezetői működtek közre. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke bűnvalló imádságot mondott, melyben a felekezetek békés együttélésére utalva így fogalmazott: „Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot.”

„A keresztények egységének megteremtéséhez kevés az emberi erőfeszítés, szükség van a szívből jövő, állhatatos imádságra” – fogalmazott Lk 18, 9-14 alapján mondott igehirdetésében Erdő Péter. A vámszedő példáján keresztül a bíboros, esztergom-budapesti érsek rámutatott, hogy Jézus nem azzal foglalkozott, hogy mit tett, vagy mit tervez tenni a vámszedő, hanem egyedül az foglalkoztatja, hogy „hogyan áll meg a vámos Isten előtt. Úgy áll meg, hogy tudja saját bűneit és méltatlanságát, tudja, hogy rajta Istenen kívül senki nem segíthet és ebből a bajából Istenhez kiált. Ez az imádkozó embernek a helyes magatartása.” Erdő Péter beszédében az ökumené kérdésére is kitért. Elmondta, hogy a múltban felekezeti meggyőződésből számos hibát, bűnt követtek el emberek. A bíboros a közeledés jeleit is megemlítette, az ökumenikus imahéten túl említve a megigazulásról szóló katolikus evangélikus közös nyilatkozatot. Erdő Péter ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy az ökumené nem a felekezeti hitértelmezésről történő lemondást jelenti. „A feladat nagyobb, mint amit puszta emberi erővel megoldható. Ezért van szükség a szívből jövő, állhatatos imádságra a keresztények egységéért.”

„Egy közel kétezer éves tengeri élmény az amiről az Apostolok Cselekedeteinek írója beszámol. Ebből megtanulhatjuk, hogy hogyan él a keresztény, a Krisztusban hívő ember” – fogalmazott ApCsel 27,18-26 alapján mondott igehirdetésében Kondor Péter. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke rámutatott, hogy bár Pál apostol utolsó földi szakaszát szinte végig fogságban töltötte, mégsem a csüggedés jellemezte őt, hanem Krisztus melletti elköteleződését élte meg, így „azt látjuk, hogy mindvégig szolgált”. Pál apostol helytállása kapcsán az evangélikus püspök a 21. század embereire vonatkoztatva is hangsúlyozta, hogy „egy ember életének legnagyobb eseménye az, amikor igazán hittel fordul oda Jézus Krisztus felé. Kapni akar valamit Krisztustól és elfogadja azt, amit egyedül Ő adhat. Mert csak ő adhatja a bűnök bocsánatát, egyedül csak Ő adhatja az örök élet bizonyosságát.” Kondor Péter elmondta, hogy a megváltás Jézus Krisztus által nem azért történt, hogy azt követően tovább éljük a magunk elképzelése és akarata szerint. „Kisiklik a hitünk, ha azzal a szándékkal fogadjuk el mindazt, amit Krisztusban kaptunk, ha azt gondoljuk, hogy olyan valakivel szövetkeztünk, aki ezt követően gördülékenyebbé teszi az életünket, elsimítja a nehézségeket, megszünteti az akadályokat.[…] A Szentírásban nem erről van szó. Jézus mást ajánl. Olyan emberekké akar tenni, akik őt Uruknak ismerik, akik őt követik és szolgálni és készek.” Kondor Péter elmondta, hogy mindenki életében vannak nehézségek, de ezek a helyzetek mind alkalmat adhatnak Isten üzenetének felvállalására és az a szerinti cselekedetre. Amennyiben „meg merjük tölteni ezeket az alkalmakat Krisztus jelenlétével, akkor az élet egészen kicsi, szürke dolgai megnőnek, sorsdöntőkké válnak” – fogalmazta a püspök. Az evangélikus püspök beszédében az ökumenével kapcsolatban kitért arra, hogy mivel hitünk középpontja Krisztus, „ezért mi keresztények nem arra törekszünk, hogy egy-egy felekezeti vagy vallási vitát megnyerjünk egymás között vagy a körülöttünk lévő világban, hanem egyedül arra, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusnak.” Kondor Péter megállapította: „egy vita megnyeréséhez elég okosnak lenni, egy ember megnyeréséhez azonban kereszténynek kell lenni.”

A résztvevők az istentisztelet végén az üldözött keresztényekért imádkoztak. Szabó István református püspök imádságában a hatalomvágy és birtoklás ellen emelt szót, majd hangsúlyozta: „Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.”

Az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének liturgiájában közreműködtek a keresztény felekezetek tagegyházainak vezetői. A fentieken túl imádságot, felolvasást vagy áldást mondott többek között Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita, Papp János baptista egyházelnök, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Khaled A. László metodista szuperintendens, Frank Hegedűs anglikán esperes, Szentirmai Róbert orthodox pap és Magyar Péter Marius ortodox esperes.

Képgaléria:

Videó:

2020. január 19-én este a Kálvin téri református templomban került sor az ökumenikus imahét megnyitójára.

Operatőr: Győri András Timótheus, Pataky Benjámin.

Utómunka: Győri András Timótheus

Hangmérnök: Saboltász Arnold / Katolikus Rádió.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!