Kézikönyv templomba járáshoz

Kézikönyv templomba járáshoz

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Pap Kinga Marjatta
A kelenföldi evangélikus gyülekezet az őszi templomszentelési ünnepen hálával emlékezett száz éve született egykori lelkészére, Bencze Imrére: mindmáig az ő huszonöt éves gyülekezeti lelkészi szolgálata volt a leghosszabb Kelenföldön. „Imre bácsira” oly jellemző módon azonban nem az ő személye került az ünneplés középpontjába, hanem „tőle” és családjától kapott ismét ajándékot a gyülekezet.

A Bencze Imre és Benczéné Ruttkay-Miklian Ágnes által 1992-ben készített kézikönyv bővített kiadása most a családtagok naprakész kiegészítéseivel és Hódi Márton tervezésében kerülhetett kézbe. A főként az újonnan a gyülekezethez csatlakozóknak szánt kötet a kelenföldi templom tárgyain keresztül mutatja be hitünk alapvető tanításait, liturgikus cselekedeteit és szimbólumait.

A politikai rendszerváltozás idején Kelenföldön is megsokasodtak a templomba járók, a gyermekes szülők hittanórák után érdeklődtek. Az oktatás a templom megismerésével kezdődött. Imre bácsi minden órára lerajzolt egy templomi tárgyat, berendezést, és Ágnes nénivel közösen kérdéseket fogalmaztak a rajzlap másik oldalára. Ezt adták a fiatalok kezébe, és beszéltek a tárgyak jelentéséről, igei mondanivalójáról. A gyerekek az órák végén kitették az énekszámokat, gyertyát gyújtottak, elrendezték az oltári virágot; még a harangozást is kipróbálták. Így a tanév végére megismerték az evangélikus egyház tanítását, liturgiáját, a gyülekezet szokásait.

Az ebből az anyagból összeállított kézikönyv szól a templomról és környezetéről, a toronyról, az oltárról, a keresztelésről és az úrvacsoráról, az esküvői és temetési szolgálatról, a kolumbáriumról. Tanít az igehirdetés, az imádság, a gyülekezeti éneklés, az orgona jelentőségére, bemutatja a templomban látható szimbólumokat, a szolgálattevők feladatait, de figyelemmel van a gyülekezet hétköznapi életére és a templomi viselkedésre is.

Egyik kedvenc mondatom ez utóbbi részből való: „A templomot Isten házának nevezzük, Isten hív meg magához bennünket. Ő tudja, kik vagyunk, nem azt várja, hogy a gyermekek felnőtt módjára viselkedjenek. Inkább érezzék otthon magukat Isten népében.”

A rövid, velős szövegeket Bencze Imre és Hódi Márton rajzai, archív és közelmúltbeli fotók, a mai templomi gyakorlatra vonatkozó kiegészítések, valamint egyegy ige és énekvers keretezi. Ezt követi a gyülekezet vázlatos története, amelyben a nyugalomba vonuló lelkész összegzi elődei és saját munkásságát, kiegészítve a későbbi szolgálattevők felsorolásával. Hálaadásra bőven van tehát okunk: hogy a kilencvenkét éve épült templomban ma is összegyűlhetünk Isten igéje és szentségei körül; hogy ő küld hűséges szolgálattevőket minden időben, és ezen a könyvön keresztül is arra tanít, hogy nyitottan fogadjuk a gyülekezeti élet iránt érdeklődő új testvéreket, és érthető, tiszta szóval segítsük beilleszkedésüket a hívő közösségbe.

A könyv kapható a kelenföldi gyülekezet iratterjesztésében (1114 Budapest, Bocskai út 10.) és az Üllői út 24. alatti evangélikus könyvesboltban – hozzájárulásukkal a gyülekezetet támogatják.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 45–46. számában jelent meg 2020. november 22-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Címkék: Bencze Imre - könyv - ajánló -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!