Te tudod, hogy ki, vagy mi a Sátán?

Te tudod, hogy ki, vagy mi a Sátán?

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Balicza Iván
Der Böse oder das Böse? A Németországi Protestáns Egyház évekkel ezelőtt ezzel a címmel tartott egy olyan szemináriumot, amelyen én is részt vehettem. Az egyhetes program arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon a Gonosz személyes létező vagy elvont fogalom. (Aki tud németül, annak ez már a címadásból is kitűnik, hiszen a der névelő személyre utal, a das ezzel szemben semleges, általános fogalomra.) Spoilerként elárulom, hogy végső válasz ezen a szemináriumon sem született. Ahogyan a legkülönbözőbb felfogások élnek e témában, úgy a teológusok sem jutottak egységes véleményre.

Vajon miért?

A Bibliát szigorúan vevő teológusok azzal érvelnek, hogy a Biblia úgy beszél az ördögről, mint az embertől függetlenül létező szellemi entitásról. Sok más néven is említi: Sátán, kísértő, ősi kígyó, diabolosz (szétdobáló), hazugság atyja. De minden esetben mint konkrét személy(iség)ről szól. Így tűnik fel a teremtéstörténetben Éden-beli kígyóként, aki megszólítja az embert. Így látjuk Jób könyvében, mint aki párbeszédet folytat Istennel. Isten előtt az ember vádlójaként lép fel: Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt.” (Zak 3,1) Megkísértette még Jézust is (Mt 4). Az első keresztény gyülekezeteknek írt apostoli levelekben is személyes lényként utalnak rá Pál és Péter apostolok.

Az eredetére csak utalásokban, allegorikus képekben ad támpontot a Biblia. Teremtmény, Isten hatalma alatt áll, mégis nagy fokú önállósággal rendelkezik. Csatákat nyerhet, de a háborút Isten nyerte meg, amikor Jézus a halálával és feltámadásával legyőzte őt. És bár az ördög hatalma még nem tört meg teljesen, romboló munkája továbbra is jelen van, de a Jézusban hívő embernek nem kell félni tőle. Óvakodnia viszont kell. Amikor pedig eljön Isten új világa, az ördög nem lesz többé tényező.

A józanság lelkét kaptuk

Az ördögről tehát a Biblia eléggé visszafogottan, józan realitással beszél. A kereszténység az idők folyamán elveszítette ezt a józanságot, és aránytalanul felnagyította, középpontba állította az ördög alakját. A középkor folyamán évszázadokig színezte, horrorizálta. A középkor emberének mitikus gondolatvilágában az embereket rettegéssel töltötte el, minden rossz, gonoszság, bűn forrásává tette. Az ördög, a személyes gonosz gondolatától olyan igazán biblikus teológusok sem voltak mentek, mint például a reformációban alapvető bibliai szemléletváltozást hozó Luther. Vagy hogy magyar példát is hozzunk, Bornemisza Péter, aki könyvet is írt Ördögi kisértetekrül címmel.

A cikk itt folytatódik.

 

Címkék: ördög - Sátán - teológia -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!