Itt visszahallgatható a Magyar Rádióban március 15-én sugárzott istentisztelet

Itt visszahallgatható a Magyar Rádióban március 15-én sugárzott istentisztelet

Share this content.

Forrás: MTVA, Kossuth Rádió, Evangélikus Élet
Budapest – Kiskőrös – 2020. március 15-én evangélikus istentiszteletet közvetített a Kossuth Rádió Kiskőrösről. Igét hirdetett Lupták György esperes.

Itt hallgatható meg az istentisztelet.

Egyházunk legnagyobb lélekszámú gyülekezete – az Alföldön

Kiskőrösi evangélikusok vagyunk. Ez először is azt jelenti, hogy városalapítók vagyunk. Háromszázkét éve, 1718-ban a Felvidékről idetelepülő őseinket a magas hegyek szorításából az Alföld tágassága, a megművelhető földek adta lehetőség vonzotta e tájra. Felépítették házaikat, s egyúttal visszahelyezték a térképre a középkori Keurust mint Kis-Kőröst. Kezük nyomán város született a homokon…

Kiskőrösi evangélikusok vagyunk. Az ősök nemcsak élhető várost, hanem egyházat is alapítottak. Mert a másik ok, amely miatt fölkerekedtek, az éppenséggel a szabad vallásgyakorlás reménysége volt. Szerették volna evangélikus keresztyén hitüket szabadságban megélni, gyakorolni, s itt erre jó esélyt kaptak. Házaikkal egy időben már felhúzták az első templomot is, hogy legyen hol közösségben dicsérni Istent. S a templom mellé iskolát is építettek. Ők még tudták a dolgok helyes sorrendjét, örök példaként a mai utódok számára.

Kiskőrösi evangélikusok vagyunk. Imaházunk nagytermének falán olvashatók Pál apostol szavai: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31) A legnehezebb időkben (1949) elkészült épület kis híján a néphadsereg kultúrháza lett. De a lelkészek bátorsága, valamint az egyháztagok ellenállása megmentette az imaházat. S az ige a falon azóta is erre a helytállásra emlékeztet. S figyelmeztet bennünket is: ne adjuk fel, amit őseink hite, imádsága, Isten iránti szeretete hozott létre!

Kiskőrösi evangélikusok vagyunk. Mi őrizzük Petőfi Sándor kiskőrösi keresztelésének eredeti bizonyítékát. És biztosak vagyunk abban, hogy a költő itt született az 1823. év első óráiban. Az anyakönyvet pedig szívesen megmutatjuk az erre járóknak. Büszkék vagyunk a Petőfi-kultusz máig élő, erős hagyományaira.

Kiskőrösi evangélikusok vagyunk. Amikor ma egyre több szó esik az úgynevezett népegyházi forma átalakulásáról, nos, mi még mindig népegyházi keretek közt élünk. Sokan vagyunk evangélikusok ebben a városban, és ez jól van így. Adataink alapján miénk a legnagyobb lélekszámú evangélikus közösség egyházunkban. De ez nem a mi érdemünk. Adottság, amely kötelez, és amellyel jól kell élnünk. Nem könnyű feladat, de folyamatosan kísérletezünk, hogyan tehetjük élővé, elevenné sokezres közösségünket.

Iskolánkban mintegy ezerkétszáz diák tanul, többségük evangélikus. Gyülekezetünk fenntartásában működik a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon. Nálunk tehát egyfajta „nagyüzem” van, ahol is öt lelkész és számtalan munkatárs végzi a szolgálatát – szándékunk szerint Isten dicsőségére. 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 7–8. számában jelent meg 2020. március 1-jén.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!