A klímavészhelyzetben az egyházak fokozott szerepvállalására van szükség

A klímavészhelyzetben az egyházak fokozott szerepvállalására van szükség

Share this content.

Forrás: ecen.org. Fordítás: Szűcs Kinga, fotó: pexels.com
Oslo – „Az egyházak szerepe a fenntartható társadalomban – Kétségbeesés és remény között: Mit lehet tenni, és azt hogyan tegyük?” címmel szervezett konferenciát közösen a Norvég Evangélikus Egyház és az Európai Keresztény Környezeti Hálózat (ECEN, ecen.org) Oslóban 2019. május 25-28. között. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről részt vett Szűcs Kinga, a MEE Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportjának vezetője, és Kodácsy-Simon Eszter, aki előadást tartott arról, mit tesznek és mit tehetnek az egyházak Magyarországon egy fenntarthatóbb világért.

Az egyházak szerepe a fenntartható társadalomban című konferencia közleményét adjuk közre:

A Norvég Egyház és az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) által rendezett konferencián egyházi és ökumenikus szervezetek képviselői gyűltek össze tizenegy európai országból.

Hatalmas kihívások előtt állunk. A klímaváltozás, a biodiverzitás gyorsuló ütemű csökkenése, a vízlelőhelyek szennyezettsége és a föld erőforrásainak mértéktelen túlhasználata magát az életet veszélyezteti. Jelenlegi életstílusunk emberek millióit sodorja fenyegetett helyzetbe, a ma élőket és a következő nemzedékeket egyaránt. Erről az útról minél hamarabb le kell térnünk, és együtt kell újat keresnünk helyette.

Oslo – Európa 2019-es zöld fővárosa – jó példája annak, hogyan lehet egészséges környezetben, fenntartható módon élni. De ez nem elegendő. A példát más városoknak, kormányzatoknak és országoknak is követniük kell.

Halljuk a természetkárosítástól és a klímaváltozástól szenvedők kiáltását. Halljuk, hogy a gyerekek és fiatalok azonnali cselekvést sürgetnek. A teremtő Isten felelősségvállalásra, a teremtett világ és teremtett társaink megóvására szólít fel bennünket.

A konferencia mindannyiunk gazdagodását szolgálta azon tapasztalatok kölcsönös megosztása révén, amelyeket a különböző európai egyházak teremtésvédelmi tevékenységük, a klímaigazságosságért való kiállásuk, illetve a fenntartható életstílus iránti igény felkeltését és elérését célzó erőfeszítéseik során nyertek. Sok tennivaló vár ránk, hogy a világ aktuális kihívásainak megfelelhessünk. Meg kell bánnunk múltbeli tétlenségünket, és a jelen válsághelyzetének megfelelően kell cselekednünk. Minél többet tehetünk, annál nagyobb a felelősségünk.

Bátorítjuk a norvég egyházakat, hogy a „Norway’s fair share” című jelentéssel összhangban álljanak ki törekvéseikért a norvég kormányzattal és az olajipari érdekekkel szemben. A jelentés a márciusban és májusban világszerte tiltakozó gyerekek és fiatalok követeléseivel is egybecseng.

Felhívjuk Európa egyházait, hogy cselekedjenek azonnal, emeljék fel hangukat az igazságtalansággal szemben a szegények és elnyomottak, illetve a fenntartható jövőért síkra szálló fiatal nemzedékek oldalán. A cselekvés lehetséges megvalósulási formái a következők:

  • aktív közreműködés a Fenntartható Fejlődési Célok elérésében
  • a korlátlan növekedés ideológiájának megkérdőjelezése
  • vezető szerep vállalása a fenntartható életvitelre való átállásban 
  • aktív részvétel a nyilvános vitában, amely a klímaváltozással és az ökológiai pusztítással szemben gyors és kézzelfogható válaszokat sürget 
  • környezetvédelmi együttműködés más egyházakkal és vallási szervezetekkel 
  • az egyházak ökológiai lábnyomának csökkentése
  • A fosszilis energiahordozókhoz kapcsolódó befektetések felszámolása, illetve az alternatív, fenntartható megoldások befektetési célú támogatása

Az egyházakat arra buzdítjuk, hogy imádsággal munkálkodjanak ezen célok elérésén a mindannyiunkat érintő klímavészhelyzetben. 

Címkék: klíma - változás - egyház -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!