Kolifoci, avagy tanulási motiváció hátrányos helyzetű középiskolásoknak

Kolifoci, avagy tanulási motiváció hátrányos helyzetű középiskolásoknak

Share this content.

Szöveg és fotó: Veszprémi Erzsébet
Nyíregyháza – A Nyíregyházán működő egyetemi szakkollégiumokkal építi kapcsolatait az Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK). Szombaton Kolifoci elnevezéssel barátságos rangadóra hívták egyetemistatársaikat a roma szakkollégisták: a Nyíregyházi Egyetemen (NYE) működő Lónyay Menyhért Szakkollégium, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán működő Verzár Frigyes Szakkollégium tagjait. A programba bevonták azokat a középiskolásokat is, akik számára tanulási motivációt erősítő, pályaorientációs hétvégét szerveztek Nyíregyházán.

Mindkét intézménytípust szakkollégiumnak hívják, de jelentős különbségek mutatkoznak az intézményi keretek között. Az egyetemi szakkollégiumok hagyományosan az önszerveződés színterei, ugyanis a felsőoktatási intézmények örömmel nyitnak teret a hallgatók törekvései előtt, ha szakjukhoz kapcsolódva a mintatantervnél több, mélyebb ismeretre szeretnének szert tenni, így is segítve a tehetségek kibontakozását. A keretek jellemzően a tanulmányi munka köré szerveződnek, s előmozdítják a hallgatók tudományos munkásságát: a szakkollágiumok előadásokat szerveznek, hogy tagjaik többlettudásra tehessenek szert. 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium – a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat részeként 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse egy új roma értelmiségi réteg életre hívását. Ennek érdekében a tanulmányok támogatása mellett egyszerre nyújt szociális segítséget és kapaszkodókat a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. A roma szakkollégiumnak is fontos a tanulmányi kiválóság, de csak azokban az esetekben helyezi erre a hangsúlyt, ahol ennek létjogosultsága van: más, hátrányos helyzetű fiatalok esetében is az a siker, ha megakadályozzák a lemorzsolódást, dacolva a visszahúzó tényezőkkel. Közben építik kettős, tehát magyar és cigány identitásukat, s erősítik azt a keresztény értékrendet, mely alapja lehet a kitartó szándéknak, hogy diplomásként különböző szakmákban népük felemelkedéséért, az előítéletek és sztereotípiák lerombolásáért dolgozzanak. 

Az Evangélikus Roma Szakkollégiumnak mindkét nyíregyházi felsőoktatási intézményből vannak tagjai, sőt van, hogy az NYE azonos szakán tanuló egyetemi csoporttársak egyike az ERSZK tagja, míg társa a Lónyayban tevékenykedik. Kézenfekvő tehát, hogy a szakkollégiumok keressék az együttműködés lehetőségeit, hogy erősítsék egymást küldetésük kiteljesítésében. S a sport – a foci – kiváló eszköznek bizonyul arra, hogy az ERSZK különböző törekvéseit fókuszba állítva egyszerre több célt is szolgáljon.

A kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént, a három szakkollégium korábban is meghívta már egymást egy-egy rendezvényére, konferenciájára, könyvbemutatójára és szakestjére. A barátságos futballtorna most a kapcsolatépítés egy új színfoltja. S valóban színes együttlét sikeredett, hisz az egészségügyi kar Verzár Frigyes Szakkollégiuma azokból az afrikai fiatalokból állította ki csapatát, akik szociális munka mesterképzésen vesznek részt ösztöndíjasként, s a javában tartó vizsgaidőszakban is Nyíregyházán töltik idejüket. Az ERSZK pedig bevonta rendezvénybe azokat a középiskolásokat is, akiknek ezen a hétvégén bentlakásos kurzust szerveztek a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban a tanulási motiváció megerősítésére, a továbbtanulási szándékot építő pályaorientációs ismeretek átadására, az éppen aktuális felvételi jelentkezés technikai akadályainak elhárítására. 

Az iskolájukban már régebb óta mentorált középiskolások főleg a baktalórántházi Arany János Tehetséggondozó Program résztvevői közül kerültek ki, de sokan jöttek a nagykállói Kállay Rudolf Szakközépiskolából és más intézményekből is. A péntek délutántól vasárnap délutánig tartó program a felvételi eljárás megismertetésén túl azt tűzte ki célul, hogy megértesse a tanulás fontosságát, s felvázolja azokat a lehetőségeket, melyek a szegregátumokban vagy hátrányos helyzetű településeken élő, nehéz családi viszonyok közül induló fiatalok előtt is új perspektívát nyithatnak. A Kolifoci ebben az összefüggésben is jó szolgálatot tett, azt érzékeltette, hogy a tanulás kulcs a jobb életminőséghez, a kitöréshez.

A középiskolákból érkezett fiatalok között értékes munkát végeztek azok a roma szakkollégisták, akik kis csoportokba szerveződve, saját élethelyzetükből kiindulva érveltek a tanulás fontossága mellett: nehézségeiket, problémáikat, a nehezítő társadalmi hatásokat is feltárva vázolták fel eddig megtett útjukat, saját törekvéseiket, terveiket. Serbán Tihamér, az Óbudai Egyetem másodéves had- és biztonságtechnikai mérnök szakos hallgatója még baktalórántházi középiskolás korában került kapcsolatba az ERSZK-val, az ő továbbtanulási jelentkezését is egy ilyen hétvégén segített véglegesíteni két évvel ezelőtt Oláh Róbert, az ERSZK munkatársa. Mostani prezentációja erről és a további terveiről is szólt, bátorítást adva arra, hogy a még érettségi előtt álló fiatalok is merjenek tervezni, célokat kitűzni.

A szombati Kolifocin egyébként természetesen mindenki nyert, s Molnár Erzsébet, az ERSZK intézményvezetője minden résztvevő nyakába érmet akasztott. Csupán ennek sorrendjéből tudhatjuk, hogy negyedik lett a Lónyay, harmadik a Verzár, második a középiskolások egyesített csapata. A házigazdák jó teljesítménye pedig önbizalomépítő lehet a Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózatának hagyományos focikupája előtt, melyet február 16-án rendeznek Debrecenben. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!