A reformáció történéseit járták körbe a nyíregyházi diákok – Csendesnap, projekthét, szavalóverseny, flashmob

A reformáció történéseit járták körbe a nyíregyházi diákok – Csendesnap, projekthét, szavalóverseny, flashmob

Share this content.

Szöveg: Kecskeméti Zsuzsanna
Nyíregyháza – A nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, stílusosan 95 programpontból álló rendezvénysorozattal emlékeztek meg a reformáció ötszázadik évfordulójáról.

A tanárok és a diákok, Bozorády Zsuzsanna hittan munkaközösség-vezető irányításával, már szeptember óta készülnek a jeles évfordulóra, ami a húsvét előtti csendesnapban teljesedett ki, de elkíséri a tanulókat a következő tanévre is.

A diákok hittanórák, szakkörök és szaktárgyi órák keretében projekteken dolgoztak, így a saját festésű kőmozaikból kirakott Luther-rózsától kezdve, a Luther-ábrázolásokon át, a saját készítésű társasjátékokig, képregényekig, színezőkig, a Wittenberg vár makettjéig mindenféle izgalmas dolgot készítettek, de készült reformáció500 színdarab és filmklub is indult, közös élményfeldolgozással.

Az elkészült projektmunkák egy folyamatosan bővülő kiállítás részeként jelentek meg a gimnázium folyosóján, mely a projekthétre fejeződött be, és év végéig kísérik a diákok mindenapjait.

A projekteket a Facebookon egy külön oldalon lehet megtekinteni:

https://www.facebook.com/pg/Reform%C3%A1ci%C3%B3-500-a-Kossuthban-428699610801654/posts/

A programok a reformációi projekthéten csúcsosodtak ki. A produktumok elkészítése mellett, a diákok minden tanórán, minden tantárgyból találkozhattak a lutheri gondolatokkal, a reformáció kérdéskörével.

Az irodalom órán a kisebbek Luther Bibliára vonatkozó tanaival ismerkedtek meg, a diákok és a Vizsolyi Bibliát tanulmányozták. A nagyobbak Melanchthon és a humanizmus címmel folytattak disputát.

Történelemből elkészítették a 16. századi Magyarország felekezeti térképét, tárgyalták Luther és a lovasság, valamint a 30 éves háború témáit.

Földrajzból vizsgálták a lutheri és a kálvini reformáció hazáját, Németországot és Svájcot, valamint foglalkoztak a felvidéki és erdélyi protestáns városokkal.

A művészetek óra keretében a végzős diákok Id. Lucas Cranach műveivel, a protestáns templomépítészettel és a reformáció korabeli ruhaviselettel ismerkedtek.

Énekórán Luther, a zeneszerző címmel ismerkedtek J. S. Bach, az Ötödik Evangélista című alkotásával, valamint a genfi zsoltárokkal és a Luther-énekekkel.

Angol-, olasz-, orosz- és németórán is készültek projektek, Church of England, Les huguenots Il valdismo, Реформация, Wem hat Luther aufs Maul geschaut? címmel.

A reáltárgyakban is megtalálták a megfelelő lehetőséget a tanárok, foglalkoztak Johannes Kepler és Christiaan Huygens munkásságával, valamint a reformáció hatásával a mértékegységek kialakulását illetően.

Gutenberg, Galilei és Kopernikusz munkássága a fizikaórákon volt a téma, míg Az 1516-os Német Sörtisztasági Törvény, Id. Lucas Cranach wittenbergi gyógyszertára, valamint a pirotechnika és a tűzfegyverek témakör kémiaórán várt a diákokra.

Biológiából kipróbálták a reformáció korabeli étkezési szokásokat, de népszerű témát adtak a nagy járványok a kora újkorban, a textilfestés és a reformáció is.

A legkisebbek a napközis foglalkozásokon Luther-legendákkal ismerkedtek, kártyajátékon és társasjátékon ismerték meg Luther életének és a reformációnak a legfontosabb állomásait.

A testnevelési munkaközösség sem maradt ki az emlékezésből. A testnevelési órákon a diákok 500 méteres futásban, 500 labdaérintéses játékban, 500 másodperc kardioedzésben vehettek részt és megrendezték az 1517 perc sport a reformáció jegyében című vetélkedőt. A projekthét péntekén részt vettek a nyolcosztályos gimnáziumok területi sportversenyén, ahol az összesített második helyezést értek el a Kossuth-diákok. Előkelő helyüket Luthernek ajánlották, rá emlékezve álltak a dobogóra több mint 10 sportágban.

A projekthét gyönyörű záróakkordja az Úr érkezése szavalóverseny volt, ahol az ország egyházi iskoláiból érkező diákok két verssel készültek. Az ötszáz éves évfordulóra emlékezvén az egyik szavalat egy Luther-ének, a másik egy szabadon választott protestáns költő alkotása volt – az előírás szerint. A program kísérőjeként, Szilágyi László és Bakajsza András révén, Rákos Sándor Nyírsége című kötetének bemutatójára került sor, továbbá az Emmaus együttes koncertjére. Emellett a Kossuth-diákok zenés, verses műsora szórakoztatta a nézőket és a versenyzőket.

A reformációs projekthét így kitekintett az iskola határain, mert a megyéből és az országból érkező nem csak protestáns diákok is hírét vitték a programsorozatnak.

A nagyhetet kezdő hétfői csendesnapon került sor a projekthétre meghirdetett versenyek, vetélkedők díjátadására. A templomi alkalom igehirdetője és a díjátadó dr. Hafenscher Károly, a reformációi emlékbizottság miniszteri biztosa volt. Igehirdetésében válaszolt a kopt keresztyén testvéreink ellen elkövetett virágvasárnapi merényéletre és megfogalmazta, hogy hitünk Isten erejében van, nem az erőszakban. Egyben útmutatást adott ezzel Kossuth-diákok számára is, hogy ha tekintetüket mindig az Úrra függesztik, látni fogják a célt maguk előtt.

Ezt követően a tanulók három nagy csoportban ismerkedtek a tirpákok és a reformáció kérdéskörével, az evangélikus nagytemplom kiállításán, illetve előadások keretében helytörténészek és muzeológusok segítségével.

Az előadások után egy különleges élmény zárta a projekthetet és indította útra a tanulókat és a tanárokat a húsvét felé. Egy izgalmas felhíváshoz csatlakozott a gimnázium, melyben egyszerre emlékeztek országszerte a reformáció évfordulójára és a költészet napjára. A nyíregyházi Kossuth-gimnázium fontosnak tartotta a kezdeményezést, így a gimnázium 500 tanulója állta körbe a nyíregyházi evangélikus nagytemplomot és szavalta el közösen József Attila fordításában az Erős vár a mi Istenünk Luther-éneket. Így a budapesti 1000 fős szavalást méltó módon egészítette ki a nyíregyházi 500 hang.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!