Koszorú Petőfi Sándor szobrára

Koszorú Petőfi Sándor szobrára

Share this content.

Forrás: infopapa.hu
Pápa – 195 esztendeje született a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor. A 195 éve, az 1823-as év legelső napján napvilágra jött „lángszívű” poéta, egykori pápai diák – aki városunkban vette fel a Petőfi nevet(!) – emlékére és tiszteletére az „Elsősorban pápai” Városbarát Egylet (EpVE) hívta rövid főhajtásra, koszorúelhelyezésre az érdeklődőket 2018. január 1-jén kora délután, az idén éppen 45 éve felállított kastély előtti bronzszoborhoz.

A megjelenteket Vennes Gyöngyi egyleti önkéntes szavalata köszöntötte, aki Petőfi Sándor Újév napján című költeményét olvasta fel. Őt követve Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő, pápai önkormányzati képviselő Kolmár József Petőfi Pápán című 1880-as versével üdvözölte a Petőfi-szobor köré gyűlt, megjelent versszeretők kicsiny táborát, mert szerinte a versszeretet „kaviár” volt mindig, abból kevesen szoktak kanalazni; a verseket sajnos nagyon kevés ember tudja ma is értékelni – majd ehhez kapcsolva osztott meg néhány aktuális gondolatot.

Mint mondta, idén van, hogy 195 esztendeje megszületett a magyarság legnagyobb költője, és az idei év az 1848-as forradalom kitörésének kerek 170. évfordulója is, s ez a 170 évvel ezelőtti esemény Petőfi életének csúcspontja is volt, de az igazsághoz tartozik, hogy hatalmas kudarcának, csalódásának is az ideje, hiszen micsoda igazságtalanság(!), ő, a „koszorús népköltő”, a magyar forradalom vezére, jelképe nem lehetett országgyűlési képviselő. Számtalan „rajongója” mellett igen sok irigyes, intrikáló, rosszakaró is körbevette, akik minduntalan azon mesterkedtek, hogy kizárják őt a politikából, hogy ne lehessen képviselő. Ezen cselszövések közepette írta meg a Miért zárjátok el az utamat? című versét.

De Kerecsényi hangsúlyozta, nekünk, pápaiaknak emlékeznünk kell arra is, hogy 2018-ban van Petőfi utolsó pápai tartózkodásának 175. évfordulója is, s hogy az egykori nagy barát, egykori pápai diáktárs – akivel pont Pápán ismerték meg egymást –, Jókai Mór 125 évvel ezelőtt lett Pápa város díszpolgára. Kerecsényi kiemelte, 2018 Pápán Jókai-emlékév lesz, mely szerinte a tavalyi, egyleti Kossuth-emlékprojektjük után, Kossuth Lajos Pápa város díszpolgárává választásának 130. évfordulója után igencsak méltó, de emlékeztetett, Jókai Petőfitől elválaszthatatlan, és hogy szerinte nem véletlen, hogy ez a pont Pápáról – a pápai ősi „skóla” falai közül – indult, Pápán irodalmárokká érett két ifjú 1848 forradalmának vezető személyisége, a magyar szabadságvágy legismertebb nagyja lett.

Mindkettőjük 1848-nak ahhoz a csillagképletéhez tartozott-tartozik, amelynek egyik legfényesebb tagja Kossuth Lajos volt, akinek portréja egyébként már Petőfi-Jókai diákoskodása idején ott függött a kollégiumi folyosón. S ezt akkor oda kihelyezni óriási bátorság volt! Petőfivel és Jókaival egyidejűleg, de 1848-ig is számos kiváló elme került ki Pápáról, akik közül igen sokan részt kértek és vállaltak a haza ügyének szolgálatából 1848/49-ben. Ez is óriási dolog!

Kerecsényi Zoltán fölhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy pár hét óta a városgondnokság jóvoltából igen szépen megújult a Március 15. téri Petőfi- és Jókai-mellszobor; fölvetette, hogy idén a pápai kastély előtt 45 éve, 1973 óta magasodó, Somogyi József-féle Petőfi-szobrot is érdemes lenne hasonlóan patináztatni, mint a Március 15. téri szobrot, s a 2018-ban éppen 40 éve, 1978-ban felavatott Szervátiusz-féle Jókai kő emlékoszlopot is meg kellene tisztíttatnia a városnak. Kerecsényi és az EpVE – önkéntes – társai reményüket fejezték ki, hogy a két, kastély előtti emlékmű továbbra is itt fog majd állni, mert nagyon helyes az, hogy Pápa főterén három jeles egykori pápai ember szobra áll: Esterházy Károlyé, Petőfi Sándoré és Jókai Móré; s ez a három szoborba formált alak teljes mértékben kifejezi mindazt, amire Pápa büszke lehet: Pápa az Esterházyak révén indult fejlődésnek-szépülésnek, és a pápai protestáns iskola egykori diákságának legjobbjai által válhatott a Dunántúlon hosszú időkre a haza feltétlen szeretetének, a demokrácia ideájának, a legtisztább polgári eszményeknek leghűbb ápolójává s őrzőjévé – húzta alá a városbarát önkormányzati képviselő, aki azt is elmondta, jövőre, 2019-ben is kerek Petőfi-évfordulóra kell majd készülni, hiszen 170 éve lesz annak is, hogy Petőfi Fehéregyházánál elesett-eltűnt, s nem is oly soká itt lesz 2023 is, a 200., szebb, kerekebb születési évforduló is, melyre már minden reménnyel az ókollégium melletti ház igazi emlékházként is működni fog.

Az emlékező gondolatokat követően piros-fehér-zöld színű szalaggal kötötték át a Fő téri, teljes alakos Petőfi-bronzszobrot, s elhelyeztek egy emlékkoszorút is, majd mécsest vittek a Barát utcába, a ferences templommal átellenbe, Petőfi és Orlai hajdani pápai szálláshelyéhez is, ahol 2017 ősze óta az új pápai PetőfiOrlai-emlékjel áll.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!