Tanácskozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése

Tanácskozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Gyenesdiás – Az elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett választási ügyekkel, támogatási kérelmekkel, egyházközségek státuszának változásával és a testvérkerületi kapcsolattal is foglalkozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése a 2019. április 26-án, Gyenesdiáson, a Kapernaum Szeretetotthonban tartott ülésén.

Süller Zsolt tordas-gyúrói lelkész nyitóáhítatát követően elsőként Szemerei János püspök, majd Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő jelentése hangzott el. Szemerei János az összefogás erejét és az egymástól való tanulás lehetőségét emelte ki a 2018. évről szóló beszámolójában.

„A nehezedő körülmények között csak úgy tudunk talpon maradni, ha az evangélium ügyéért, egyházunkért komolyabb áldozatot hozunk, illetve az időnkkel, az erőnkkel, a lelki és az anyagi forrásainkkal, a humán erőforrásainkkal az eddigieknél is jobban gazdálkodunk… Ha kevesebben vagyunk, sokkal inkább össze kell fognunk, és egymást segítve, támogatva kell dolgoznunk” – fogalmazott.

Mészáros Tamás ehhez kapcsolódóan az elköteleződés fontosságát hangsúlyozta az előző év tapasztalatai alapján.

Verasztó János leköszönő kerületi missziói lelkész beszámolóját az elmúlt évben zajlott missziói munkáról, programokról – távolléte miatt – Adámi Mária olvasta fel. Majd Schermann Gábor kerületi GAS-felelős, dr. Horváth József kerületi ügyész, valamint Koczor György, a Dunántúli Harangszó megbízott szerkesztője számoltak be elvégzett munkájukról.

Ezt követően került sor a szükséges tisztségviselők megválasztására. Kissné Kárász Rózsa, a kerület jelölési- és választási bizottságának elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Verasztó János lemondásával megüresedett kerületi missziói lelkészi tisztségre való jelölést egyedül Baranyay Csaba kőszegi lelkész fogadta el. A jelöltet a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztotta.

A következőkben döntöttek arról is, hogy az országos Nevelési és Oktatási Bizottságban Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes lemondásával megüresedő helyre a közgyűléstől már korábban bizalmat kapott Kolarovszki Zoltánt javasolja a testület.

Az intézményektől beérkezett kérések szerint a balatonszárszói Andorka Rudolf Evangélikus Konferenciaközpont igazgatótanácsába Németh Szabolcs, a fóti Kántorképző Intézet igazgatótanácsába pedig Koczor György lelkészeket delegálta a közgyűlés.

Ezután a finnországi mikkeli egyházkerülettel kötött testvérkerületi szerződés meghosszabbításának ügye következett. A testvérkapcsolat újabb öt évre való meghosszabbítását a tagok egyhangúlag megszavazták – azzal a feltétellel, hogy a másik fél kérése szerint a szerződés szövegébe a két egyháztest intézményei közötti szakértői látogatások lehetősége is kerüljön bele. Az ünnepélyes aláírásra ez év májusában, Finnországban kerül majd sor.

A napirenden szerepelt egy örömteli ügy is: a tavalyi évben indult szigetközi misszió központjául szolgáló, eddig Győrhöz tartozó győrújfalui leánygyülekezet önállósulási kérelme. Miután a győri egyházközség és a Győr-Mosoni Egyházmegye közgyűlése is elfogadta a kérést, az egyházkerületi közgyűlés egyhangúlag hagyta azt jóvá. A döntés május 1-jén lép életbe, egy új egyházközséggel gyarapítva a nyugati kerület közösségeinek számát.

Az elerőtlenedett Csöglei Evangélikus Egyházközség esetében viszont a visszaminősítésről kellett dönteni. A Vasi- és a Veszprémi Egyházmegye határán fekvő egyházközséghez tartozó gyülekezetrészek részben fiókegyházként, részben szórványként a Bobai Evangélikus Egyházközséghez lettek besorolva. Az egyházközségi és egyházmegyei közgyűléseken meghozott döntést a kerületi testület is egyhangúlag támogatta, elfogadva ezzel a két egyházmegye határainak módosulását is.

Ezután a beérkezett támogatási kérelmekről döntöttek az ülés résztvevői. Az uraiújfalui egyházközségnek a lelkészlakás felújításának céljára egymillió forintot, a pápai egyházközségnek a parókiaépület homlokzatának renoválására félmillió forintot szavaztak meg.

Mészáros Tamás zárásként felhívta a jelenlévők figyelmét az idei év legfontosabb eseményére, az egyházkerület artikuláris napjára, amelyet szeptember 29-én, Nemeskéren fognak tartani, majd az ülést bezárta.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!