Az utánpótlásról gondoskodni kell – Közgyűlést tartottak az Északi Egyházkerületben is

Az utánpótlásról gondoskodni kell – Közgyűlést tartottak az Északi Egyházkerületben is

Share this content.

Szöveg: Csűry Csaba
Budapest – Rendkívüli formában találkoztak az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlésének tagjai. A járványhelyzet kialakulásakor a tavaszi együttlétet nem tudták megtartani, ezúttal azonban online térben valósult meg a testvéri alkalom. Az eredeti helyszín Salgótarján lett volna, hogy ezzel is támogassák az új kezdetet átélő gyülekezetet.

„Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra.”  (Ézs 44,3)

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella püspök-helyettes nyitóáhítatában különböző bibliai szakaszokon vezette végig a résztvevőket, megmutatva a víz metaforájának jelentését és az élet vize fontosságát.

A közgyűlés levezető elnöke dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő volt, aki a köszöntéseket követően megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok előtt Fábri György a személyi változásokról adott rövid tájékoztatás. 

Heinczinger Orsolya – aki egyébként a Budavári Evangélikus Egyházközség felügyelője is – október 15-től csatlakozott a püspöki hivatal munkatársaihoz irodavezetőként. Dr. Fabiny Tamás püspök hozzátette, hogy a korábbi irodavezető más szakmai elhívásra válaszolva váltott munkahelyet, így üresedett meg a pozíció. További személyi változás a hivatal életében, hogy Pap Kinga Marjatta tanácsos a Szabó Ervin Könyvtár Zenei Osztályán folytatja munkáját, aki közel tíz év egyházban eltöltött munka után döntött a váltás mellett. Januártól új gondnoki párt, Somogyi Andrást és Németh Brigittát köszönthetik a munkatársak körében. Fábri György ezúton is megköszönte korábbi munkatársai eddigi szolgálatát, és sok sikert, áldást kívánt további feladataikra, életükre.

A személyi változások ismertetését követően az egyházmegyék küldöttei rövid tájékoztatást adtak a járványhelyzettel kapcsolatos kihívásokról és gyakorlatokról. 

Első napirendi pontként a püspöki és felügyelői jelentéseket fogadták el. Fabiny Tamás az ApCsel 2,42 alapján jelentését az apostoli tanítás, a közösség megélése, a kenyér megtörése és az úrvacsora jelentősége, valamint az imádság köré építette. 

Az egyházkerületi felügyelő az utolsó békeévként értékelte a 2019 évet, mivel a jelentés készítésekor év elején már érezhető volt a járvány hatása életünkre. Felidézte az egyházkerületi éves találkozásokat, külön megköszönve a ceglédi gyülekezetnek a Találkozó Veled egyházkerületi nap előkészítésében és lebonyolításában végzett munkáját. Köszönetet mondott a kormánymegállapodás során végzett előkészítő munkákért. A gyülekezetek gazdasági önállósodásának folyamata indult el 2019-ben, ennek kapcsán több kezdeményezés is történt, amelyet folytatni kívánnak. A gyülekezeti élet témakörben a lelkész mozgásokat ismertette, valamint megfogalmazta reményét a gyülekezetplántálás folytatásával kapcsolatban. Mind a püspöki, mind a felügyelői jelentés megjelent a Kerületi Krónikában is.

A következő napirendi pont az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus hallgatóinak lelkipásztorolása volt, ahol a püspök hangsúlyozta, hogy az egyetemi munka az egyházba beágyazva kell, hogy működjön. A jelentkezések sajnálatos módon visszaestek az elmúlt években. A lelkészutánpótlás mindannyiunk közös felelőssége: az egyházvezetés, a gyülekezetek, az egyházi iskolák és az egyetemé is. Idén teológus-lelkész szakra nem jelentkezett északi egyházkerületi hallgató. Csökken az ordinációk száma az egyházkerületben, a korfa öregszik, vannak kiesők, ezért az utánpótlásról mielőbb komolyan gondolkodni kell. A kérdést a közgyűlés tavasszal részleteiben is tárgyalni fogja. A püspök elmondta, hogy a lelkésznövendékeknek adandó lelkipásztori gondozás nagyon fontos, közös felelősségként kell hordozni. Szó esett a jelentkezés gyakorlatának megváltoztatásáról, a hallgatók lelki életének megerősítéséről, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők támogatásáról is. 

A harmadik napirendi pont a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között kötött megállapodás volt, melynek keretében ismertette az elnökség az országos és kerületi vonatkozású projekteket, az oktatási intézmények megújítását és építését és a parókiakorszerűsítés helyszíneit. Kitértek a Magyar Falu és a Modern Városok Program kerületi fejlesztéseire is. 

Ezt követően Heinczinger Orsolya beszámolt az egyházkerület gazdasági helyzetéről, ismertette az eddigi kiadásokat.

A járványhelyzet összefüggésében a Fabiny Tamás említést tett a legújabb pásztorlevél tartalmáról és egyház által kiírt informatikai pályázatról, amivel sokan éltek. 

Mindezek után Fábri György részletes prezentációt tartott a jövő évi népszámlálás fontosságáról, annak stratégiai és kommunikációs vonatkozásairól. 

A közgyűlés végén a levezető elnök köszönetet mondott a részvételért és reményét fejezte ki, hogy tavasszal már személyesen tudnak találkozni. Az alkalom végén az áldást Fabiny Tamás püspök adta a részvevőkre. 

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!