Jézusra mint pedagógusra is tekintve

Jézusra mint pedagógusra is tekintve

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben szolgálatot végző munkatársakat szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Králik Sándornéval, a Váci Evangélikus Egyházi Óvoda óvónőjével a keresztény szellemiségről, a személyes példaadásról és a gyermekek nyitottságáról beszélgettünk.

– Mit jelent önnek az óvónői szolgálat?

– Lelkesedést, örömöt és hivatást! Evangélikusként a gyermeknevelés mellett arra is törekszem, hogy bibliai történetek elmondásával vagy egyházi énekek tanításával, de legfőképpen a személyes példaadással próbáljam a hitet is továbbadni. Szeretném, ha a jövő nemzedéke nemcsak jó nevelést kapna, hanem hitbeli alapot is magával vinne az óvodánkból. Kollégáimmal ennek megfelelő légkört alakítottunk ki.

– Az óvodába járó gyermekek szüleinek többsége még a rendszerváltás előtt született, sokuk nem kötődik gyülekezethez. Mennyire okoz ez nehézséget egy egyházi intézményben?

– A szülők tudják, hogy óvodánk nemcsak a jó neveléséről, hanem arról is híres, hogy itt a foglalkozások keresztény szellemben zajlanak. A jelentkezők nagy száma is mutatja, hogy a családok még akkor is igénylik, hogy gyermekeik vallásos nevelést kapjanak, ha ők maguk nem gyakorolják a vallásukat. Istennek adunk hálát, amiért azt tapasztaljuk, hogy az ide járó gyerekek családjait később könnyű bevonni a gyülekezet életébe. Sokan megkeresztelik a gyermeküket, elkezdenek istentiszteletre járni.

– Korábban egy állami fenntartású általános iskolában dolgozott tanárként. Mit jelent önnek a gyermekekkel foglalkozás?

– Elsősorban küldetést. Tanárként, világi iskolában is arra törekedtem, hogy a tananyag mellett a szeretetet is átadjam a növendékeimnek. Fontosnak tartottam, hogy olyan utat mutassak a gyermekeknek, ami lehetőleg Istenhez vezet. Óvónőként ugyanerre törekszem. Meg kell említenem, hogy mindennek gyakorlati megvalósításához sokat adott számomra az Evangélikus Hittudományi Egyetem pedagógusoknak szóló továbbképzése, amelyen kiváló előadók segítségével tanulhattuk meg, miként tudunk Jézusra mint pedagógusra is tekinteni.

– Az óvoda életében melyik az ön számára különösen is fontos alkalom?

– Minden hétfőn áhítattal kezdjük a hetet. A többi napra bevezettük a reggeli csendesperceket. Ilyenkor gyertyát gyújtunk, körbeülünk, és az áhítaton elhangzott bibliai történetről beszélgetünk a gyermekekkel. Utána közösen imádkozunk, kérjük Istent, hogy a mai napon is segítsen meg minket.

– Mennyire nyitottak az óvodások a hitre?

– A gyermekek nagyon fogékonyak! Ha egy keresztény pedagógus megvallja a hitét előttük, akkor azt a gyermekek hitelesnek veszik, és elhiszik, hogy Isten van, figyel ránk, és megsegít minket. Azt látjuk – és ez nagy öröm a számunkra –, hogy idővel egy-egy csínyt követően egymást figyelmeztetik óvodásaink, hogy kinek kell engedelmeskedni. Gyakran mondják, hogy „most ki sugdos füledbe, az ördög vagy az Isten?”.

– A rádi gyülekezet aktív tagja. Mit jelent önnek, hogy evangélikusként egyházunk egyik intézményében dolgozhat?

– Apai és anyai ágról egyaránt a szüleim, nagyszüleim és dédszüleim is evangélikusok voltak. Tőlük örököltem a hitet, és semmiért nem cserélném másra! Fiatalkoromtól kezdve az volt a vágyam, hogy egyszer továbbadhassam ezt az örökölt és bennem is élő evangélikus hitet és identitást, amit kaptam. Boldogság, hogy ezt nemcsak saját gyermekeimnek, hanem azoknak is közvetíteni tudom, akik az iskolában vagy az óvodában lettek rám bízva.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 11–12. számában jelent meg 2019. március 24-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!