Áldott légy! – Az egyházak szociális és környezetvédelmi felelősségéről

Áldott légy! – Az egyházak szociális és környezetvédelmi felelősségéről

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, oroszgaborviktor.com, kormany.hu
Budapest – Az egyházak környezetvédelmi szerepéről és tevékenységéről rendezett egész napos tanácskozást november 25-én a Földművelésügyi Minisztérium. A rendezvényt Ferenc pápa Laudato si’ (Áldottlégy!) kezdetű enciklikája ihlette, amely Földünk védelmére, a közös otthonunkra való figyelemre buzdít. A konferencián számos, Magyarországon működő egyház mutatta be környezetvédelmi tevékenységét. Egyházunkból a Templomkert projekt volt jelen előadással és termékbemutatóval.

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a teremtésvédelem mára a közbeszéd része lett. Felhívta a figyelmet a biológiai sokszínűség megőrzésére, mert a sokszínűség szép. A társadalom is ilyen sokszínű, ezért kell egymásra figyelnünk - és az ebből való sikeres cselekvésre kérte a Teremtő áldását.
 
Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár rámutatott: a felelősség, kötelesség, szabadság egymást feltételező három alapfogalom. A szabadságot, ha eloldjuk a felelősségből, akkor abból szabadosság lesz, ebből pedig magány. Az értékközösségek képesek arra, hogy a világhoz való viszonyunkat megőrizzék. Aki megérti küldetését, képes a világban felismerni feladatát. Állam és egyház a maga eszközeivel próbál választ adni szociális kérdéseinkre. Az előadó emlékeztetett arra, hogy a 21. századi Európában a migráció olyan kihívás, amellyel összefüggésben áll a Föld élhető részének csökkenése. Minden mindennel összefügg! – mondta.

Az Áldott légy! kezdetű pásztorlevelet Nobilis Márió, római katolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa ismertette. Hangsúlyozta, hogy ez a pásztorlevél korszakhatár, lépcsőfok, de nem „zöld enciklika”, hanem társadalmi. Ferenc pápa a bolygón lakó minden emberhez fordul. Nem belső egyházi dokumentumról van szó, hanem kiáltvány, amit az erkölcsi kérdésekben első számú tekintély mindenkihez intéz. Átfogó ökológiai gondolkodásról van szó, amely középpontjában az ember felelőssége áll. A megoldás nem származhat a valóság egyetlen megismerési formájából, de a spirituális megközelítés rendkívül fontos. A bolygó lakosságának nagy része hívő, ugyanakkor bezárkóznak saját nyelvezetükbe, ami akadálya az eszmecserének. A külső sivatagok azért terjedtek el, mert a belső sivatagok megteltek – emelte ki az előadó. A gondolkodásmód megváltoztatására van szükség! Olyan politikát csináljunk, ami gyökerében szeretet – figyelmeztet Ferenc pápa. Ökológiai érzékenységre kell nevelnünk a fiatalokat, akik azonban olyan erős fogyasztói közegben nőttek fel, amely megnehezíti más szemlélet kialakítását. Ferenc pápa biztatása megfontolandó: az emberek képesek felemelkedni és a jót választani minden társadalmi korlátozás ellenére is!

Hetesi Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának tudományos főmunkatársa a következő anekdotával kezdte előadását: „Addig nevettünk a főnök reggeli viccén, míg rá nem jöttünk, hogy az a napi feladat”. Hosszú távú jövőnkről van szó, csak a következő 30 évet kell túlélnünk - mondta. Az ember erkölcsi rendszerével van komoly gond. A gyülekezetekben az első parancsolattal keveset foglalkozunk, mert bele vagyunk csúszva a bálványimádásba. A jelenlegi rendszer nem képes folytonosan növekedni. A folytonos növekedés képzete a mammon, amit a léleknélküli reklámok táplálnak. Az egész válság, amivel szemben állunk erkölcsi és mindannyian részesei vagyunk. Az atyák vétkét a fiakon toroljuk meg. Ha túlhasználjuk a természetet, akkor mi jut a gyerekeinknek? Mi vagyunk bosszúállók, nem az Isten! Az előadó eme mondatokkal fejezte be gondolatait: Jézus azt mondta nekik, hogy törekedjetek bemenni a szűk kapun, az eredetiben „haláltusában törekedjetek bemenni”. Nekünk, keresztényeknek több van feladatnak, de reménynek is.
 
Németh Tamás, kutató professzor, címzetes egyetemi tanár, az MTA rendes tagja „Biodiverzitás, táj, mezőgazdaság” című előadásában kiemelte: egyre kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik szintetizálni tudnak. Rámutatott Szent-Györgyi Albert több évtizede elhangzott gondolataira, hogy „új kozmikus világban élünk, nem ehhez készült az ember. Hogy fennmarad-e attól függ, milyen gyorsan tud alkalmazkodni”. Nem csupán a fény, de a talaj éve is idén van. Ma már nem beszélgetünk, hanem kinyilatkoztatunk. Ha a pápa tesz így, akkor az üdvözlendő… Ne feledd, a talajon nem csak állsz, hanem azon élsz!
 
A délután harmadik előadója Orosz Andrea, egyházunk Templomkert projektjének projektmenedzsere volt. A zuglói Templomkert Családi Piknik és Piac konkrét példáján keresztül ismertette azokat a szempontokat, amelyek fémjelzik a Templomkert  rendezvényeket. A gyülekezeti élet csúcspontjához, a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódó programok egész napossá tehetik a közösség találkozását, erősítve ezzel az egymás iránti bizalom és testvériesség légkörét. Hangsúlyozta, hogy a piac hagyományosan az a tér volt, ahol nem csak az áruk, de a gondolatok is gazdát cseréltek, spontánul, őszintén. Lényeges szempont a hálózatosság tudatosítása, amely az evangélikus termelők és fogyasztók összekapcsolása által nyilvánvaló az alkalmakon. Az igényes szórakoztatás pedig olyan tartalmakat közöl, amely egyebek mellett a zöld-szemléletre, a spirituális értékekre, az evangéliumi szeretetre ösztönöznek. Az előadást nagy érdeklődés övezte, új kapcsolatok jöttek létre. A Templomkert kiállítóként is részt vett az alkalmon. Opperheim József, kötcsei borász finom borai és a levendulás termékek számos résztvevő tetszését nyerték el, de a nyírtelki termékek iránt is jelentős érdeklődés mutatkozott.
 
A konferencia végén a szervezők örömüket fejezték ki a színvonalas és informatív előadások kapcsán. Bíznak abban, hogy az egyházak innovatív kezdeményezései utat fognak találni a társadalom minél szélesebb körében.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!