A lelkészi pályáról – egyenesen és mindenkinek

A lelkészi pályáról – egyenesen és mindenkinek

Share this content.

Szöveg: dr. Reuss András
„Nemcsak érdekfeszítő, hanem felüdülés elolvasni ezt a könyvet”– írja Reuss András. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzora Szabó Lajos Égi hívás – földi pálya avagy miért (ne) legyek lelkész? című, a Luther Kiadó gondozásában megjelent kötetről írt recenziót.

Nemcsak érdekfeszítő, hanem felüdülés elolvasni ezt a könyvet, amelyet Szabó Lajos írt és szerkesztett. Bárki, aki visszatekint befutott életpályájára könnyen eshet abba a hiába, hogy vagy siránkozik az átélt nehézségek miatt, vagy diadalmenetként igyekszik láttatni. Ezeken a lapokon nem lelkészi panaszkönyvet olvashatunk, bár mindannyian hallottuk már gyülekezet panaszát a lelkészére, a lelkészét a gyülekezetére, és megtanultuk, hogy a lelkészi pályát is fenyegeti a kiégés veszélye. A szerkesztő elkerülte azt a veszélyt is, hogy propaganda iratot adjon kezünkbe. A harmincnégy lelkész-társszerzővel együtt úgy beszél nyíltan a nehézségekről és buktatókról, hogy közben mégis úgy érezzük, hogy aki lelkészi szolgálatot vállal, szép feladatot vesz a vállára.

Az írásokon, mint résnyire nyitott ajtókon keresztül bepillanthatunk a lelkészi pálya választásának gondolatával foglalkozó, és az égi hívást érző fiatal helyzetébe éppúgy, mint a lelkészi szolgálat olyan kihívásaiba és helyzeteibe, amelyekre felkészíteni a leggyakorlatiasabb vagy a leginkább elméleti teológiai tudomány sem képes. Tanulságos lehet ezért a pályára készülő és a pályát elkezdő lelkészeknek is.

Nyelvezete nem tudományos vagy nehézkes, de alaposan átgondolt a szerkezet és a tartalom. Sikerül elkerülnie az egyház mindennapi kommunikációjában gyakran hallható sablonokat. Közérthetően benne vannak a lelkészi hivatás nagy kérdései. A szerkesztő Szabó Lajos az egyes fejezetekben foglalja össze, amit a lelkészi pályáról tudni lehet és kell. Mégsem minden tudnivalót tartalmazó lelkészi kézikönyv, amit olvasunk. A problémákkal azonban őszintén és reálisan szembesít, miközben megmutatja a kilábalás irányait is.

Elsősorban a pályaválasztásán töprengő fiatalnak segíthet az a rész, amely az égi hívás meghallásával és elfogadásával járó belső vivódástól a megbizonyosodásig vezető utakat írja le.

Rámutat a teológiai ismereteken felüli ismeretek, például a mentálhigiénés ismeretek hasznosságára, sőt, szükségességére a lelkészi szolgálatban, de felhívja a figyelmet arra a veszélyre is, ha ez a sajátosan lelkészi küldetés helyére lépne. Különösen is örömmel olvastam azt a megállapítást, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy a személyes imádkozás és igetanulmányozás – ami a hívő ember életének része – a lelkész munkaköri kötelessége is, amire napirendjében megfelelő időt kell biztosítania. A könyvet olvasva a gyülekezeti tagok is elgondolkodhatnak azon, mit várjanak el lelkészüktől.

Öröm volt olvasni a harmincnégy lelkész írását, akiknek legtöbbjét egyetemi tanulmányaiktól ismerem. Szívderítő olvasmány, ahogy derűsen, láthatóan örömmel írtak szolgálatuk valamely emlékezetes tapasztalatáról, ami arról tanúskodik, hogy nemcsak kilátástalan küzdelmek vagy fájó botlások, hanem felemelő mozzanatok is vannak szolgálatukban. Szeretném hinni, hogy az ilyen élmények inkább erősítik a kedvet a lelkészi szolgálathoz, mint a külső körülmények csábítónak gondolt felsorolása. Talán a szerzőknek is felüdülést jelentett, hogy nem panasznapra, hanem jókedvűen bizakodó élménybeszámolókra kaptak lehetőséget.

Mindenkinek hasznos a kötet és ebben nincs kivétel. Az egyházon kívüli közvéleményben sokszor szólalnak meg olyan hangok, amelyek nemcsak értetlenek a lelkészi pályával, a lelkészekkel kapcsolatban, de nagyfokú tudatlanságról is tanúskodnak. Ezért is ajánlható mindenkinek a kötet.

Fontos hozzátenni azonban, hogy bár mindenkinek szól a könyv, de mindent azért mégsem mond el. Nem beszél a tartalomról, a szavakról, amelyek a lelkész kizárólagos szerszámai és eszközei, és amelyeket feltétlenül el kell mondania (igehirdetésben, lelkipásztori beszélgetésben, hittanórán). Nem szól a teológiai felkészültségről sem. Az egy másik könyv, sok másik könyv tartalma és a lelkészképzés anyaga. Ennyiben az írások befelé és felfelé mutatnak. Arra, hogy az égi hívás nyomán milyen hozzáállással, milyen lelkiséggel lehet befutni a földi pályát, hogy mindannyian célba érjünk.

Égi hívás – földi pálya
avagy miért (ne) legyek lelkész?

Szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2020 (264 oldal)
ISBN 978-963-380-188-8
(A kiadvány megrendelhető a Luther Kiadó webáruházában: https://bolt.lutherkiado.hu).

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!