Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 11. 19.


Erzsébet, valamint Aliz napja.

Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek – így szól az Úr –, és majd megmentelek! (Jer 1,19)

Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. (1Kor 4,20)

Olvasmányok: Jn 3,17–21 és Mt 24,32–44

 

Lelki útravaló a mai napra

Miért beszél a lelkész? Idestova fél évszázada tette föl a kérdést valaki nyilvánosan, az egyik egyházi folyóiratban. Rimbaud-ra, a fiatal francia költőre emlékeztetett, aki a templomi prédikációt elegáns szavaktól viruló, lüktetve felbuzgó misztikus igének nevezte, melyet riasztó gesztusok kísérnek. Valóban - a költőt idézve - kifacsart fintorú, ájult komédia lenne az istentisztelet, az igehirdetés pedig színes szóképeket virágzó szentbeszéd?

Az apostol szerint Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Olyan felfuvalkodott tanítómesterekről mondja ezt, akiknek a beszédükben volt az erejük és nem fordítva, vagyis akik nem az erejüket tudták beszédre váltani. A csak a beszédben rejlő erő valójában gyengeség. Az elegáns szavak, a színes képek, a színpadias mozdulatok tetszetős takarói lehetnek az ürességnek. A legegyszerűbb szó is képes odaütni azonban, ha erő van benne.

Isten igéje, az evangélium nem a külső megjelenése, nem a szövege miatt hatékony, hanem a tartalma, az ereje miatt. A lelkész nem azért prédikál, hogy a szavaival gyönyörködtessen. Az evangélium megszólaltatójának megbízatása Isten országának képviseletére vonatkozik. Ezért fogalmazhattak reformátor elődeink latinos tömörséggel így: „predicatio verbi Dei est verbum Dei” - magyarul: Isten igéjének hirdetése nem más, mint Isten igéje.

„Az ige kőszálként megáll, / Megszégyenül, ki bántja. / Velünk az Úr táborba száll, / Szentlelkét ránk bocsátja. / Kincset, életet, / Hitvest, gyermeket / Mind elvehetik, / Mit ér ez őnekik! / Mienk a menny örökre!” (EÉ 254,4)


Bácskai Károly


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran