Lelki táplálék - a mai nap igéi

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr teremtettem mindezt. (Ézs 45,8)

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2b)

Olvasmányok: Zsid 13,1–9b és Jel 21,15–27

 

Lelki útravaló a mai napra

November 14.Ha (a te atyádfia) egy napon hétszer vétkezik ellened és egy napon hétszer tehozzád tér, mondván: "Megbántam" - bocsáss meg néki.
Lukács 17,4


Uram!
Bűnösként bűnös emberek között élek. Elkerülhetetlenül kölcsönösen vétkezünk egymás ellen. Így lángolnak föl a kis és a nagy háborúskodások. A megbocsátatlan bűnök pokollá teszik az életet. Ebből a pokolból kiszabadítani jöttél hozzánk. Meghirdetted nekünk a mennyei Atya egyetemes bűnbocsátó kegyelmét, és minket megbocsátásra biztatsz.
Vétkezhet ellenem ember úgy, hogy elfogja a nyugtalanság, és fájó szívvel kéri bocsánatomat. Ezt a fájdalmat csak az én bocsánatom gyógyíthatja meg. Vétkezhet valaki ellenem könnyelműen is, és felületes szó lehet az ajkán a bocsánatkérése. Ez egyenesen valószínű is olyan esetekben, amikor egy napon sűrűn megismételve megbánt, úgy, amint ezt mai igédben mondod. Te ebben az esetben is megbocsátásra szólítasz föl. Az ő vétke marad, ha nem őszinte a szava. De a megbocsátással a magam lelkét tehermentesítettem.
Ne azért bocsássak meg, mert beláttam, hogy ez a legokosabb. Mert így bonyodalmaktól szabadulhatok meg. Hanem azért, mert én magam mennyei Atyám naponkénti bocsánatából élek. És azért is - mert Te így akarod.

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011