Lelki táplálék - a mai nap igéi

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat. (Zsolt 18,7)

[Jézus] ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük. (Mt 9,29–30a)

Olvasmányok: Kol 2,1–7 és 1Móz 9,18–29

 

Lelki útravaló a mai napra

Mit jelent nyomorúságban lenni? Ha nem látok? Ha nem hallok? Ha engem nem hall senki? Ha nem tudok járni? Ha anyagilag rosszul mennek a dolgaim? Ha nem látok célt magam előtt? Csalódtam valakiben, vagy ami még rosszabb: csalódtam saját magamban? Valami veszély fenyeget, vagy emberi veszteség ért? Egyedül vagyok, vagy kudarcok gyötörnek? Aggódom szeretteimért?

Amikor úgy érezzük, minden lefele húz, körülvesz a tehetetlenség, akkor már csak kiáltani tudunk. A filmekben a zuhanó ember mindig nagy, elhaló „ááá” hangot hallat: ösztönös, semmitmondó és semmibe vesző kiáltás ez. A nyomorúság mélységében sokszor Istenhez is ösztönösen kiáltunk. Szavainkkal talán csak úgy kapaszkodunk belé, mint utolsó szalmaszálba, ő mégis meghallgatja kiáltásunkat. Ez a váratlan visszhang pedig látóvá és hallóvá tesz. Ezt a látást és hallást hitnek nevezzük: nyitottá válunk arra, hogy érzékeljük Isten közelségét. Már nem a semmi húz lefelé, nem a kongó ürességbe kiáltunk magunk számára is érthetetlen dolgokat. Reménységgel kiálthatunk Istenhez, azzal a rendíthetetlen bizalommal, hogy ő meghallgatja hangunkat. Ez pedig nem csupán alkalmakra, egyes helyzetekre, konkrét ügyekre szól. Pál apostol még többet mond ennél: „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (Róm 10,13). Ha életformánkká válik Isten nevének segítségül hívása, ha az ő nevében éljük életünket, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy a kongó üresség helyett Krisztus szeretete vesz körül, hogy üdvösségre vezessen minket.


Jézus Krisztus! Csak te tudsz segíteni rajtam. Fontos ezt tudnom, mert annyi mindent próbáltam már, ami megoldhatja az életem nagy kérdéseit. Békességet azonban csak Benned találok. Így már jól hallom mások szavában is, hogy „kérem; köszönöm; segíts; bocsáss meg”. Látnom is engeded számtalan csodádat, melyet ajándékul készítettél. Így hát a sok kiáltozás után fogadd el most köszönetem szavát is. Legyen áldott szent neved! Ámen.


Lacknerné Puskás Sára

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011