Megjelent a Lelkipásztor 2019/2. száma

Megjelent a Lelkipásztor 2019/2. száma

Share this content.

Forrás: lutherkiado.hu
Budapest – Megjelent az evangélikus lelkészi szakfolyóirat, a Lelkipásztor 2019. évi második száma. Az Orosz Gábor Viktor által szerkesztett, a Luther Kiadó által gondozott kiadvány cikkeit ajánljuk.

A reformáció korának vallási paródiáit mutatja be Anne Breckner szerkesztett előadása. A Miatyánk-paródiák elemzése során hangsúlyozza, hogy e szövegek nem a Miatyánkot, hanem a szövegben foglalt címzetteket akarták lekicsinyelni.

A kérések átfogalmazásának eljárása azt célozta, hogy a Paternoster jelentését és igényét szakadatlanul a kritika mércéjeként jelenítsék meg, és olyan „pozitív ellenképként” mutassák be, amelyhez mérve az egyházon belüli állapotok és az egyház állapota mindenestül idejétmúltként jelenik meg. A szerző kérdésekkel zárja fejtegetéseit: A jelenlegi ökumenikus és vallásközi együttélésre vonatkozóan levonhatunk-e tanulságokat az elmúlt korok vallási konfliktusainak példáiból? A mai vallási konfliktusokban hogyan valósul meg az „egyszerűen szabad szájjal” hangulat?

Cselényi István Gábor írásában a női arcú Szentlélekről értekezik. Dolgozatának különös aktualitást ad, hogy manapság sok szó esik a nőkérdésről, főként társadalmi és politikai összefüggésben. Ugyanakkor kevéssé ismert, hogy mennyire eleven volt ez a kérdés a zsidó és ókeresztény irodalomban is. Pedig mind az Ó-, mind az Újszövetség hitrendszerében jelentős szerepet játszott a női princípium. Míg a későbbi korokat a patriarchalizmus uralja, a legkoraibb források arra mutatnak, hogy a kiindulópontnál jelen volt a női elv iránti érzékenység.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Szabó B. András: Szenvedés vállalásával az Isten dicsőségéhez

TANULMÁNYOK

Anne Breckner: Egyszerűen szabad szájjal. A reformáció korának vallási paródiái 
Cselényi István Gábor: Az ősegyház tanúságtétele a női arcú Szentlélekről

FIGYELŐ

Blázy Árpád: Luther kontra Augustinus. A concupiscentia értelmezése egy szócikkfordítás alapján

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Ifj. (T.) Pintér Károly: Emlékezés Pintér Károly evangélikus lelkész szolgálatára (1930–2018)
Grendorf Péter: Igehirdetés Pintér Károly (1930–2018) temetésén (Zsid 13,14)

FÓRUM

Missura Tibor: Négy téves fordítás a Bibliában. ApCsel 3,13.26; 4,27.30

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Bácskai Károly: Hetvened vasárnap (2Tim 1,3–7)
Orosz Gábor Viktor: Havanad vasárnap (Zsid 2,1–4)
D. Szebik Imre: Ötvened vasárnap (Esto mihi) (Jak 1,5–8)
Gáncs Tamás: Böjt első vasárnapja (Lk 4,31–37)

Igehirdetés

Túróczy Zoltán: „…hogy féljenek téged.” Írásmagyarázat Zsolt 130,4 alapján

Előfizetés a folyóiratra a webáruházban.

 

Címkék: Lelkipásztor - ajánló -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!