Megjelent a Lelkipásztor 2020. júniusi lapszáma

Megjelent a Lelkipásztor 2020. júniusi lapszáma

Share this content.

Forrás: lutherkiado.hu
Budapest – Az 1925-ben alapított Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat Magyarország egyik legrégebbi teológiai szakfolyóirata. A havonta megjelenő lap szerkesztésének szakmai színvonalát az Evangélikus Hittudományi Egyetem tudományos apparátusának háttere biztosítja. A Lelkipásztor elsősorban az evangélikus lelkészek gyakorlati munkáját kívánja segíteni, de a teológiai tudományok iránt nyitott és fogékony egyháztagok érdeklődésére is igényt tart. A szaklap 2020-tól Evangélikus teológiai szakfolyóirat alcímmel jelenik meg. Az alábbiakban a legfrissebb, júniusi lapszámot ajánljuk.

A Hermeneutikai Füzetek 39. számához írt bevezető dolgozatában Fabiny Tibor nem csupán a kötethez nyújt alapos háttértanulmányt, de a szerző, Carl E. Braaten teológiai munkásságába is bevezeti az olvasót.

Braaten neve Amerikában fogalom, Magyarországon főleg az angolszász keresztény dogmatikát is tanulmányozó rendszeres teológusok körében ismert. Vitatott Jézus –
Kicsoda ő? című művében azt állítja, hogy amennyiben nemcsak a történelem, hanem a teológia is tudomány, méghozzá az egyház tudománya, akkor immár egy olyan Jézus-kép bontakozik ki előttünk, amelyet nem mi akarunk önmagunk képére alakítani, hanem fordítva: ő szeretné a miénket az övére formálni.

Hogyan szenvedjünk úgy, hogy szenvedésünk a születés fájdalmává váljon? Mit jelent ez a fájdalom azoknak, akik elszenvedik? Hogyan változtatja meg őket? Amikor ilyen fájdalmat élünk át, hogyan válhatunk vajúdókká és valakivé, aki éppen szül? Hogyan születünk újjá? – kérdezi tanulmányában Dorothee Sölle, és meglepő válasszal áll elő.

Baloghné Vincze Katalin dolgozatában arra a kérdésre keres választ, hogy miként jelenjen meg a derű, öröm, boldogság, sírás, fájdalom a hittanórán? Megállapítja: páli üzenet tükrében is egyértelmű, hogy helye van a hittanórán az érzelmeknek, sőt ezek az órák az érzelmi nevelés különleges lehetőségét is tartogatják.

Zászkaliczky Pál egykori ceglédi lelkésznek a sorkatonai szolgálatukat végző teológushallgatók közötti szolgálatáról készült „lelkészi jelentést”, majd három érintett visszaemlékezését olvashatjuk Fabiny Tamásnak a korabeli helyzetet szellemesen bemutató bevezetőjét követően.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Varga Gyöngyi: Összeér………………201

TANULMÁNYOK

Fabiny Tibor: Kicsoda ő? Carl E. Braaten és a „jezuológia” klasszikus keresztény bírálata………………202
Dorothee Sölle: A szülés fájdalma………………207

Valláspedagógia

Baloghné Vincze Katalin: „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” Gondolatok a hittanórák derűjéről………………211

FIGYELŐ

Imádság és lelkigondozás Lenin képe alatt………………216
Fabiny Tamás: Előszó egy lelkészi jelentéshez………………216
Zászkaliczky Pál: Szolgatársi kapcsolat idegen légkörben. Lelkészi jelentés a ceglédi katonai laktanyába behívott, teológusnak felvett katonák között végzett konzultációkról (1985–1990)………………217
Bácskai Károly: Angyalbőrben, dióhéjban………………220
Cselovszky Ferenc: Sorkatonai éveim emlékezete………………222
Szabó András: Jelentés az egyéves ceglédi sorkatonai szolgálatról………………223

Könyvrecenzió

Nagy Károly Zsolt: Nyilvános teológia, közteológia. Kitörés a gettóból vagy egyenes út a kommerszbe?………………224

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Sinkó Gábor Vilmos: Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap (Mik 7,18–20)………………230
Kovács László Attila: Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap (Róm 2,14–24)………………232
Szabó János: Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap (1Pt 2,9–10)………………235
Bencze András: Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap (ApCsel 19,1–7)………………238

 

 

A lap itt rendelhető meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!