Megjelent a Lelkipásztor – Evangélikus teológiai szakfolyóirat áprilisi lapszáma

Megjelent a Lelkipásztor – Evangélikus teológiai szakfolyóirat áprilisi lapszáma

Share this content.

Forrás: Luther Kiadó, Lelkipásztor
Budapest – 2020 mind a nyugati (római katolikus) egyházban, mind a Magyarországi Evangélikus Egyházban az úrvacsora éve. Hozzá kapcsolódva Blázy Árpád tanulmánya visszatekint, és bepillantást enged a történelem során sajnálatos módon – részben éppen az eukharisztia értelmezése miatt – egymástól elszakadt felekezetek eme legdrágább kincsének és szentségének értelmezésébe. A tanulmány a biblikus alapokat figyelembe véve vázolja fel az ókereszténység első századai eukharisztiagyakorlatának legfőbb vonásait és jellemzőit.

Fabiny Tibor Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás című írásában Richard B. Hays (1948–), az amerikai Duke Egyetem professzorának Visszafelé olvasás – Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel című könyvéhez nyújt alapos bevezetőt. Tanulmányában megállapítja, hogy a négy evangélium négy perspektívája négy különböző szólamot képvisel, amelyek egymást kiegészítik, ám semmiképp sem homogenizálhatók. Az egyház kánonjának a célja, hogy paradigmatikus modellt nyújtson számunkra az Írások hirdetéséhez és befogadásához, hogy hermeneutikánkat a négy evangélium alakítsa ki. Fabiny lényeges és ezzel olvasásra inspiráló megállapítása továbbá, hogy Hays könyve hidat épít egyházaink liberális és konzervatív irányzatai között, de az összefüggések megértéséhez a nyelvben, illetve a szövegben rejlő erők felismerésére van szükség.

Csepregi András Szexuális nevelés és teológiai reflexió című munkája Simon Z. Attila A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban című doktori disszertációjának bírálataként született meg. Benne számos, az értekezésben felvetett, megállapítás továbbgondolása és a velük kapcsolatos kérdések tisztázása, új értelmezési perspektívák jelennek meg.

Egyes lapszámok az alábbi linken keresztül vásárolhatók meg pdf formátumaban.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD
Füke Szabolcs: Az ő szabadítása valós és romolhatatlan………………121
TANULMÁNYOK
Blázy Árpád: Az úrvacsora gyökerei. Eukharisztia az első három században………………122
Fabiny Tibor: Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás. Bevezetés Hays könyvének olvasásához………………131
Valláspedagógia
Csepregi András: Szexuális nevelés és teológiai reflexió. Kérdések és gondolatok a szexuálpedagógia teológiai tartalmát vizsgáló értekezés kapcsán………………137

FIGYELŐ
Könyvrecenzió
Cserháti Márta: A fundamentalizmus mint vallási és intellektuális rendszer………………142
AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE
Vigh Bence: Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) (Zak 8,6–8)………………145
Lőrincz Csaba: Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) (ApCsel 20,25–31)………………147
Sághy Balázs: Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) (Zsid 11,13–19)………………150
Gregersen-Labossa György: Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) (ApCsel 16,25–34)………………152
Schermann Gábor: Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate) (1Tim 2,1–3)………………156
Pongrácz Máté: Mennybemenetel ünnepe (Jel 1,7–8)………………158

Címkék: Lelkipásztor - lap - ajánló -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!