Lelkivezetés mint Lélek-adaptáció – Kétezer éves hagyománnyal megismertető kézikönyv

Lelkivezetés mint Lélek-adaptáció – Kétezer éves hagyománnyal megismertető kézikönyv

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Joób Máté
A lelkivezetés kézikönyve címmel a Luther Kiadó gondozásában frissen megjelent kötet nem előzmény nélküli: egyházunk könyvkiadója 2013-ban Owe Wikström A kápráztató sötétség című, a lelkivezetés elméleti és gyakorlati kérdéseit taglaló szakkönyvét adta az érdeklődő olvasók kezébe. A Heikki Kotila szerkesztette tanulmánykötet szintén azt célozza, hogy a lelkivezetés tartalma és különböző formái minél inkább ismertté váljanak azokban az egyházakban és vallásos közösségekben, amelyek korábban kevésbé voltak nyitottak ennek kétezer éves gazdag hagyományára.

Bár a fogalom egyre ismertebb protestáns körökben is, a téma iránti óvatosság még mindig jól kitapintható. Ennek számos oka lehet. Némelyek arra hivatkoztak, hogy a lelkivezetés egészen egyszerűen idegen jelenség, mivel nem saját felekezeti hagyományból eredeztethető. Mások azért tartózkodtak a lelkivezetéstől, mert szerintük ez kevésbé szólaltatható meg azon tanításbeli hangsúlyok mellett, amelyeket egykoron például reformátor eleink megfogalmaztak. Néhányan inkább a hívek körében tapasztalt érdektelenségre hivatkoztak, mintha a hívek nem is igazán lennének nyitottak a lelki növekedésre és elmélyülésre, amely végső soron célja a lelkivezetésnek.

De vajon mi alapján állítható mindez? És ha van is némi igazságalapja, vajon mindez kinek a felelőssége? Bár az intézményes egyházakhoz való kötődés sajnálatos módon folyamatosan csökken hazánkban – számos nyugat-európai országhoz hasonlóan –, a vallásosság, még ha más világvallások iránti érdeklődésben testet öltve vagy nagyon is szekuláris formában is, de mégiscsak él és virágzik. Ma is keressük a biztos pontokat az életünkben, a végesség és végtelenség feszültsége ma is kitapintható, ma sem jó az embernek egyedül lennie, végképp nem egyedül maradnia, és ma is szükségünk van a valóságon túli titokra, hogy elviseljük a megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokat.

A Heikki Kotila által szerkesztett tanulmánykötet nagyon izgalmas módon kísérli meg adaptálni azt a lelkivezetői hagyományt, amely az egyház kétezer éves múltjából táplálkozik. A könyv középpontjában az a kérdés áll, hogy miként lehetne egy konkrét nemzeti egyházba, a Finn Evangélikus Egyházba adaptálni a lelkivezetés hagyományának gazdag kincsestárát. Ez a kísérlet bizonyára izgalmas lehet azon egyházak számára, amelyek még csak ismerkednek a lelkivezetés fogalmával, de a folyamatosan változó társadalmi viszonyok között bizonyára azok számára is gyümölcsöző lehet, amelyek már régóta foglalkoznak a lelkivezetés új formáinak keresésével.

A könyvből sok gyakorlati ötletet meríthetünk, egyes gondolataival izgalmas belső párbeszédet folytathatunk, és egészen biztosan találkozni fogunk olyan kérdésekkel és megközelítésekkel is, amelyek nemcsak idegennek tűnnek majd, hanem azok is maradnak a számunkra.

A keresztény egyházak mindig is úgy tekintettek a természetre, a történelemre, az ember lelkivilágának belső rezdüléseire, mint amelyeken keresztül valami megsejthető a teremtő és szabadító Isten jelenlétéből. Ennek a közös hagyománynak a legfontosabb kincse az igei kinyilatkoztatás, amely Jézus Krisztus evangéliumában vált teljessé.

A lelkivezetés felől nézve a kinyilatkoztatással kapcsolatban a következő kérdések vetődnek fel: Mit kezdjek a megsejtéseimmel? Hogyan tudom adaptálni saját hitéletembe mindazt az üzenetet, amelyet az igehirdetésben vagy a tanítás különböző formáiban kaptam? Milyen formákat tudok találni a hit mélyebb gyakorlásához, és éppen az adott élethelyzethez milyen tartalmi hangsúlyokat kell előtérbe helyeznem? De ne felejtsük el, hogy a kérdés végső soron mégiscsak az: mennyire akarjuk, hogy a Lélek teret nyerjen bennünk, hogy a Lélek vezessen bennünket? A lelkivezetői folyamatban ugyanis – legyen akár egyéni, akár közösségi formában megvalósuló – mindig a Lélek vezetését keressük.

Miért is fontos ez a kérdés? 2010-ben átfogó szociológiai felmérés készült a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Eredményei szerint egyházunk tagsága úgy érzi, hogy spirituális hiányban él. Inkább ápoljuk a tradíciót, és igyekszünk továbbadni az egyház tanítását, de kevésbé éljük meg közösségeinket olyan helyként, ahol lelkileg is növekedhetnénk, és nehezen találunk olyan emberi kapcsolatokat, amelyek segítségünkre lehetnének abban, hogy a lelki elmélyülés útján támaszt, kísérést és végső soron vezetést kapjunk, hogy minél inkább a Lélek által legyünk vezetettek. E tanulmánykötet ebben a közös keresésben szeretne segítséget nyújtani.

A lelkivezetés kézikönyve. Szerkesztette Heikki Kotila, fordította Bence Áron. Luther Kiadó, Budapest, 2019. Ára 1800 forint.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 29–30. számában jelent meg 2019. július 28-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!