Lepellel vagy lepel nélkül – Krisztus a válasz

Lepellel vagy lepel nélkül – Krisztus a válasz

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Harmati Dóra
Fél évszázada, hogy dr. John P. Jackson fizikus érdeklődését felkeltette a torinói lepel. Az ereklye feltételezések szerint Jézus Krisztus halotti leple. Az amerikai tudós és harmincfős csapata 1978-ban kapott engedélyt – elsőként – a vizsgálatra. A kutatócsoport öt napon keresztül tanulmányozhatta a textilanyagot, majd a felvett adatokat éveken keresztül elemezték. Ilyen jellegű kutatást azóta sem végezhetett senki. A tudós szeptember 28-án az Erkel Színházban a 777 blog szervezésében több mint ezerhatszáz ember előtt beszélgetett Mohay Bence riporterrel a lepel eredetiségéről, a kutatás nehézségeiről, hit és tudomány kapcsolatáról.

Az amerikai tudós előadását komoly érdeklődés övezte, ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy az estet szervező 777 blog szerkesztője, Vágvölgyi Gergely külön köszöntötte az esemény díszvendégeit: Herczegh Anitát, a köztársasági elnök feleségét, Böjte Csaba ferences szerzetest, az esemény fővédnökét, Tarnai Richárdot, Pest megye kormánymegbízottját és Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját.

Böjte Csaba testvér nyitóbeszédében elmondta: „Az egyház arra hívatott, hogy hit és erkölcs dolgában szóljon. Az, hogy a lepel eredeti vagy sem, tudományos kérdés. Éppen ezért ebben az egyház nem foglalt és soha nem is fog állást foglalni.”

A moderátor kérdésére, hogy a vizsgálat megkezdésekor milyen eredményt szerettek volna elérni, a fizikus így válaszolt: „Nem akartunk annak idején bizonyítani vagy cáfolni semmit. Tudtuk, hogy van valami fontos tulajdonsága a lepelnek, amelynek alapján sokan arra jutottak, hogy Jézus halotti lepléről van szó. Ezért érdeklődő tudósokként meg akartuk érteni, hogy mitől ilyen ez a kép. Számos kísérletet dolgoztunk ki, amellyel hipotéziseket teszteltünk.”

Elhangzott a sokszor feltett kérdés is: lehet-e egy kutató úgy pártatlan a vizsgálatok során, hogy maga is hívő? Bár sokan úgy gondolják, a tudomány a hittel nem egyeztethető össze, ez valójában a szekuláris világ nézete – válaszolta Jackson. Véleménye szerint nem igaz, hogy az ember nem lehet jó tudós és jó keresztény egyszerre. Ha a kutató követ egy tudományos módszertant, akkor azt keresztény és ateista szemmel is el fogja tudni végezni, hiszen a vizsgálat és a módszertan nem változik.

A beszélgetésben szóba került a lepel eredetiségének a kérdése is. Sokan művészi alkotásnak gondolják, azonban a tudós szerint ezt a lehetőséget vizsgálataik során kizárták. „Arra jutottunk, hogy a leplen az arc nem egy művészi alkotás, erre nincs bizonyíték. Egy binokuláris mikroszkóp segítségével harmincszoros és hatvanszoros nagyításban nézhettük meg a lepel anyagát, és a mikroszkópon keresztül képeket is készítettünk. Senki sem talált bizonyítékot arra, hogy a testkép olyan szálakon lenne, amelyeket egy külső anyag összeragasztott. Ha festékpigment kerül egy anyagra, akkor az összeragasztja a szálakat, de itt a szálak teljesen külön voltak megszínezve, és így adták vissza a test képét” – szemléltette a színpadon lévő másolaton a tudós az eredményeket.

Jackson kitért a kormeghatározás hibáira is. Van olyan vizsgálati eredmény, amely szerint a lepel keletkezése a 14. századra datálható, történelmi forrásokból azonban arra lehet következtetni, hogy sokkal korábbi.

Végül arra a kérdésre is választ kaptak a jelenlévők, hogy vajon a kutató tényleg Krisztus halotti leplének tartja-e az anyagot. A kérdésre John P. Jackson a következőképpen válaszolt: „Azt gondolom, hogy ez Jézus halotti leple. Gondolom, és nem hiszem, mivel ezt a kijelentésemet az intellektusomra támaszkodva hozom meg.” 

Lapunk kérdésére dr. Gáncs Tamás, a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének óraadója a következőt mondta: „Egyetemistaként, teológushallgatóként magam is foglalkoztam a torinói lepel titkával egy szemináriumi dolgozatban, és azóta is izgalommal figyelem az újabb és újabb fejleményeket a kutatással kapcsolatban, amelynek kommunikációjában sokszor sajnos legalább annyi a bulváros elem, mint a valóságos tudományos eredmény ismertetése. A kanonikus evangéliumok különböző hangsúlyokkal, eltérő részletességgel számolnak be Jézus feltámadásának körülményeiről, így magáról a halotti lepelről is. Mind a négy elbeszélés, lényegét tekintve, hitvallás arról, hogy a sír üres, Jézus él, legyőzte a halált, és van remény. Semmilyen történelmi, tárgyi bizonyíték vagy annak hiánya – így a torinói lepel eredeti vagy hamisítvány volta melletti érvelés – nem változtat azon, hogy a feltámadás nem bizonyítékok, hanem csakis hit kérdése a mindenkori keresztények számára.”

Szeverényi János, egyházunk országos missziói lelkésze így válaszolt kérdésünkre: „Bármi is a lepel története, eredete, különleges tárgy. Alig lehetne kifejezőbb Jézus-arcot ábrázolni, mint amilyet rajta láthatunk. Annyira titokzatos a keletkezése, hogy némelyek szerint a zseniális Leonardo da Vinci készítette, hogy megviccelje, gondolkodóba ejtse az utókort. Hitünket semmi esetre sem befolyásolják a tudományos magyarázatok, az újjászületett embernek nincs szüksége materiális bizonyítékra. Jézus feltámadott, él, és ma is kijelenti magát a Szentlélek által. »Jézus miénk! Nekünk elég ő!« – énekeljük Evangélikus énekeskönyvünk 577. énekében, és a reformátorokkal együtt valljuk: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 41–42. számában jelent meg 2018. október 21-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!