Letölthetőek a MEÖT honlapjáról a 2017-es világimanap anyagai

Letölthetőek a MEÖT honlapjáról a 2017-es világimanap anyagai

Share this content.

Forrás: MEÖT
Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottsága szervezésében 2017. március 3-án lesz a világimanap, amelynek a keretében a fülöp-szigeteki keresztyén testvéreket ismerhetjük meg és imádkozhatunk értük. A világimanap anyaga letölthető a MEÖT honlapjáról.

INNEN

 

Magyarázat a Világimanaphoz

 

1. Valóban vannak még ma is asszonyok, sajnos a keresztyének között is, akik jobban bíznak az emberi igazságszolgáltatásban, mint Istenben. Ez jellemző a Fülöp-szigeteken is.

2. Ezt az imnapi liturgiát ők állították össze, s mi nem imádkozhatunk úgy március első péntekén, hogy azt mondjuk „mit érdekel engem a Fülöp szigetek problémája, vagy, hogy mi van ott, ezt én így nem olvasom fel!” Ugyanis ez az imanap róluk szól és értük van. Ezért kell helyben is előkészítő alkalmakat tartani - hacsak egy órát is - ahol ezt elmondjuk, és ismertetjük az ő problémáikat, amiket megfogalmaztak.

3. Ha valaki figyelmesen olvassa, akkor fel kell, hogy figyeljen a mondatra :

„Jusztícia, Igazságosság Asszonya! A képen, amelyen előttünk állsz, nagynak és hatalommal bírónak látszol!”

Tehát csak nagynak látszol, de mivel vak vagy és nem jut el hozzád a kiáltók hangja, ez csak a látszat!

„Kezedben mérleget tartasz, Igazságosság Asszonya, amely nincs egyensúlyban! A mérleg nyelvét elhúzzák a testi és lelki éhínség, a reménytelenség, és az igazság utáni hasztalan vágyakozás súlyos terhei.”

Tehát nem istenségként tekintünk rá, és nem hozzá imádkozunk, hanem beszélgetünk vele, hogy hol is van a baj az ő működésében. Emberek belé vetik reménységüket, amit nem tud teljesíteni.

Amikor lehull a lepel a szeméről, amikor már nemcsak fél szemmel tekint a világra, akkor tisztul ki a látása.

Ha ez történik velünk is :

„Tégy minket is látókká, Igazságosság Asszonya! Nyisd meg a mi szemeinket is, és adj nekünk látást a szükségre, hallást a jajszavakra, érzékenységet egymás iránt, képességet az egymással való igazságos bánásmódra!

Akkor végre változni fog ez a Föld, mert mindenkinek megadod azt, amire egyen-egyenként szükségünk van, és az emberek nem lesznek féltékenyek egymás talentumaira, nem kérdőjelezik meg ítéleted helyességét! Akkor – de csakis akkor – végre egyensúlyba kerül a mérleg!”

Mire a mérleget tartó asszony, aki Justiciát jelképezi, ezt mondja :

Az asszony, aki a mérleget hozta: „Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek!” (Ézsaiás 51,1) „Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.” (Ézsaiás 55,12)

Jézus azt mondja, „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10,10) Isten megbocsát és feloldoz bennünket, a szívünk legmélyéből fakadó újrakezdéshez.

Elmondja a két ézsaiási idézetet, majd Jézus ígéretét.

Helyre teszi a hozzá imádkozókat: nem ő oldja meg a helyzeteinket, hanem Isten Jézus Krisztus által. Nagyon fontos, amit ez a Justiciát megszemélyesítő nő utolsó mondatában mond, és ez a lényeg :

„Isten megbocsát és feloldoz bennünket, a szívünk legmélyéből fakadó újrakezdéshez.”

Istenről, az Ő megbocsátásáról és annak következményéről tesz bizonyságot! 

Helyre teszi azokat, akik emberekben reménykednek.

Még mielőtt valaki ezt úgy értelmezné, hogy mi keresztyének Justiciához imádkozunk, gondolja végig amiket leírtam. S gondoljon a környezetében élő emberekre : hányan reménykednek emberi igazságszolgáltatásban, s nem fordulnak Istenhez, akinél pedig a megoldás van. Ezért hát ez nemcsak Fülöp-szigeteki jelenség, hanem sajnos a keresztyén világra érvényes. Sokan vannak közöttünk, akik papíron keresztyének, javítják a statisztikát, de hányan vannak a hitvallók? Akik fel tudnak mutatni Istenre? (Mint a mérleget tartó nő.)

Imádkoznunk kell egymásért, hogy helyesen tudjuk értelmezni más országok asszonyai által megfogalmazottakat. Ők nem magyar keresztyénként élnek, még csak nem is európai keresztyénként fogalmaznak , hanem elmondják gondjaikat, amik szorítják őket és elválasztják az Isten Országától.

Kérek minden testvéremet, aki az imanapot a sajt gyülekezetében vezeti, előre hívja fel erre a figyelmet!

Köszönöm: P. Tóthné Szakács Zita, MEÖT Női Bizottság

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!