Szolidárisak a lutheránus egyházak a lett lelkésznőkkel – „Bibliai alapjai vannak a női lelkészi szolgálatnak is!”

Szolidárisak a lutheránus egyházak a lett lelkésznőkkel – „Bibliai alapjai vannak a női lelkészi szolgálatnak is!”

Share this content.

Forrás: evangelisch.de, ekd.de, evangelisch-in-westfalen.de. Foto: Antje Grüter, epd, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Hannover – München – Riga – Ahogyan arról honlapunkon beszámoltunk, a Lett Evangélikus Egyház Zsinata a napokban úgy döntött, nők többé nem szolgálhatnak lelkészként gyülekezeteikben. A döntés megszületése után egyfajta szolidaritási kampány indult el a Facebookon, amelyhez csatlakozhatnak a magyarországi lelkészek is.

Képünkön lett lelkésznők egy csoportja látható.

Korábbi cikkünkben leírtuk: az ordinációnak kizárólag férfiakra való korlátozása egy alkotmánymódosítással együtt zajlott le, amelyhez háromnegyedes döntés volt szükséges. Az adatok szerint 201 zsinati tag (77,3 százalék) a korlátozás mellett, 59 tag (22,7) a korlátozás ellen volt, 22 zsinati tag pedig tartózkodott. 

A Bajorországi Evangélikus Egyház Facebook oldalán arra szólította fel lelkésznőit, hogy minél többen küldjenek nekik Luther-kabátos képeket, ezzel is kifejezve szolidaritásukat lett testvéreikkel.

 

Az egyház szociális médiaügyekkel megbízott munkatársa, Christoph Breit tartja kézben a kezdeményezést. A lelkésznők posztolhatják a saját ordinációjuk során, az istentiszteleten végzett szolgálatuk alatt vagy kazuális szertartások közben róluk készített képeiket, a #‎WeAreLutherans‬ cimkével ellátva. „Az nem lehet, hogy a ‪#‎frauenordination csak bizonyos emberek jóindulatán múljon. Ebben a kérdésben a lutheránus egyházak egyik alapjáról van szó” – vélte Christoph Breit.

A kezdeményezéshez a bajorok partneregyháza képviselőjeként csatlakozhatnának a magyarországi evangélikus lelkésznők is! Használjuk képeinkhez mi is a #‎WeAreLutherans‬ hashtaget.

Bibliai alapjai vannak a női lelkészi szolgálatnak is!”

A Németországi Protestáns Egyház (EKD) alelnök asszonya, Petra Bosse-Huber megrendült a lettországi döntés miatt. A külügyekért is felelős püspök asszony értetlenül áll a lettországi döntés előtt. „Ugyan el kell fogadni azt, hogy június 3-án a Lettországi Evangélikus Egyház szuverén döntést hozott a kérdésben és az általuk meghatározott egyházi alkotmányba nem szólhatunk bele, mégis teljesen megrendültem a történtek miatt, hiszen itt egy olyan egyházról van szó, amely korábban elfogadta már a nők lelkésszé szentelését, most viszont visszavonták a korábbi rendelkezéseiket.”

Bosse-Huber kritikával illette a szavazási eljárást is: „Meg kell jegyezni, hogy az egyházi alkotmány megváltoztatásához szükséges háromnegyedes döntés csak úgy jöhetett létre, hogy a tartózkodásra szavazó egyének voksolását nem vették figyelembe leadott szavazatként, hanem kivették a számításnál.” Az EKD külügyi kapcsolatokért felelőse emlékeztetett arra, hogy a Külföldön Lévő Lett Evangélikus Egyház, amelyet májusban alapítottak Lettországban, ordinál még nőket és egy érsek asszony vezeti.

A lelkésznők szolgálata és lelkipásztori munkája manapság a német protestáns egyházakban már a mindennapokhoz hozzátartozik. „Bibliai alapjai vannak ennek, az evangéliumhoz való hűségünk alapján. A Biblia középpontjában Jézus Krisztusnak minden emberhez való odafordulása áll. A Biblia ezen üzenetéből kiindulva a bibliai kijelentések azonosak a férfiak és a nők esetében. Amikor Pál apostol a nőknek a gyülekezetben való hallgatásáról írt, illetve a nők alárendelését követelte, akkor bizonyos kérdésekben, félreértések és konfliktusok tisztázására szeretett volna rendet teremteni.

Mindenesetre nem szabad feledni azt sem, hogy Németországban is csak az elmúlt évszázad második felétől, intenzív és hosszan tartó párbeszédek után vezették be a nők ordinációját.

A nemek egyenlősége szenvedett csorbát

A Németországi Evangélikus Nők szövetségi szervezete éles kritikával illette a lettországi döntést. „Megdöbbentett bennünket ez a döntés, amely szerintünk teológiailag tarthatatlan„ – mondta elöljárójuk, Susanne Kahl-Passoth Hannoverben. Az ernyőszervezethez 38 tagszervezet tartozik, kereken hárommillió taggal. Az egyesület véleménye szerint lelkész bármely megkeresztelkedett ember lehet, hiszen ez a reformációi üzenet magja is. A nemek közötti igazságosság betartása is fontos. Nem lehet feladni azt az elvet, amely szerint férfiakat és nőket is ordinálni lehet a szentségek kiszolgáltatásának és az evangélium hirdetésének szolgálatára. 

A lett nők ordinációjának támogatására létesült egy Facebook oldal is, és a Lutheránus Világszövetség Woman on move csoportja is a lett lelkésznők támogatását tűzte most zászlajára.

Az üggyel kapcsolatos fejleményeket igyekszünk honlapunkon folyamatosan nyomon követni.

UPDATE:

„Mi, a magyarországi Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói, egyetértünk a nők és a férfiak elhíváshoz és ordinációhoz való jogával. Nagyon örülünk egymás társaságának és Isten ajándékaként éljük meg. Úgy gondoljuk, hogy az Istennel és az egymással való közösség nem tiltható meg. Egyenlőként tekintünk egymásra a szolgálatra való felkészülésben – egyenlőek vagyunk az elhívásban, egyenlőek az imádságban, egyenlőek Krisztus kegyelmének elfogadásában.”

„We, as students of the Lutheran Theological University from Hungary, affirm the right of women and men to vocation and ordination. We enjoy the company of each other and we live it out as the gift of God. We do not think that the joy of community with God and with each other can be banned. We prepare for the ministry as equals - equally called, equally prayed for and equally receiving the grace of Christ.”

„Wir, die StudentenInnen der Evangelisch-lutherischen Universität in Ungarn sind einverstanden, dass die Frauen und Männer das gleiche Recht zu dem Ruf Gottes und zu der Ordination haben. Wir freuen uns über den Umgang miteinander und wir denken an sie als Gottes Geschenk. Wir glauben, dass die Gemeinschaft mitenander und mit Gott nicht verboten sein kann. Wir sehen auf einander als Gleiche in der Vorbereitung auf unser Dienst – wir sind gleich im Ruf Gottes, im Gebet und in der Annahme der Gnade Jesus Christus.”

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209107729586874&set=a.3161511313206.151921.1128004323&type=3&theater

Szélrózsa Atya

 

NEGYVENNYOLC - LELKÉSZNŐ

Egyik barátommal néhány hónapja a Szélrózsa-előtalálkozón arról beszélgettünk egy felkonf során, hogy van-e különbség a két bemutatás között: "A beszélgetés résztvevői K. Géza lelkész és Z. Viktória lelkésznő, a beszélgetést vezeti N. József lelkész. Vajon nem egyértelmű-e a keresztnévből, hogy ő nő, ezért talán a tisztségnél ugyanúgy elegendő lenne lelkészt használni...
Azt gondolom azonban, hogy a lett egyház minapi döntése (bővebben:https://www.evangelikus.hu/lettorszagi-evangelikus-egyhaz-no…) sokkal problémásabb holmi nyelvi kérdésnél. Itt szerintem az kérdőjeleződik meg, hogy teremtett emberként (férfivá ÉS nővé) lehet-e különbséget tenni egy ilyen szerepnél. Szerintem nem.
Csak akkor sikerülhet ebből bármit is befogadni, hogyha fundamentalista módon szó szerint értelmezzük a Szentírást (1Kor 14,34) , és akkor Janis Vagans érsekről is feltételezzük, hogy biztosan nincsen két különböző anyagból készült ruhája és biztosan éfódot is hord (ld. Leviticus-törvények). Ugye ezt senki nem feltételezi?
Szerintem a képen szereplő Kegyelem lelkész és Hit lelkész is ezt üzenik nekünk, hogy az a fontos, amit hirdetnek. Hogy az a fontos, amiről és Akiről bizonyságot tesznek. Szavaikkal, tetteikkel, életükkel. De semmiképpen sem a nemiségükkel.
Soha nem felejtem el, amikor még Indiában éltünk, akkor előadtuk a Noé bárkája történetet, amelyben Isten hangját két kollégánk játszotta. Ben, az angol macho csodálatos brit akcentussal, és Christina, a kanadai hölgy, gyönyörűen artikulált midwesti kiejtéssel. Egyszerre mondták az igéket. Mert "az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket". Szerintem a szolgálatra is. A lelkészire is.
NYISSZ/atya

https://www.facebook.com/szelrozsaatya/photos/a.628067043908041.1073741828.617691454945600/1031873323527409/?type=3&theater

Darvas Anikó:

„A lett evangélikus egyház tett egy bő 40 éves visszalépést az időben - megtiltotta a nők lelkésszé avatását. Nem könnyű időszak ez a fundamentalista irányba eltolódott egyházukban a nőknek, őket szeretnénk támogatásunkról biztosítani - nincsenek egyedül.

On the move: affirming women in the ordained ministry. In sisterhood with the women theologians of the Evangelical Lutheran Church in Latvia. You are not alone! https://www.lutheranworld.org/…/affirming-womens-ordination…‪#‎affirmingwomensordination‬

Seison Latvian evankelis-luterilaisen kirkon naisteologien ja -pappien rinnalla. Ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi LELKssä 1975, mutta viime viikolla sen synodi päätti sulkea naiset pappisviran ulkopuolelle.”

 

https://www.facebook.com/tamasmise/photos/a.882049721857729.1073741834.140241489371893/882050805190954/?type=3&theater

 

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!