Lupták György: Köszönöm, hogy együtt haladhattunk az úton!

Lupták György: Köszönöm, hogy együtt haladhattunk az úton!

Share this content.

Forrás: Kiskőrösi Hírek. Szöveg: Boda Zsuzsa
Kiskőrös – Nem könnyű 40 év szolgálatot egy oldalba tömöríteni egy olyan emberről, aki lelkészként és városához hű lokálpatriótaként Kiskőrösön töltött ebből 37 évet - mert Lupták György ilyen ember. Aki amellett, hogy útmutatót adott az embereknek a szószékről és havonta a Kiskőrösi hírekben, tevékenyen kivette részét a közéletből is.

Hogy honnan volt az indíttatásom a pályaválasztásban?" – kezdte mesélni. - Édesapám lelkész volt Nyáregyházán, de az érettségi után mégsem a teológiát választottam, hanem a tanárképző főiskolát magyar – ének szakon. Szegeden ért meg bennem az elhatározás, hogy lelkész leszek. Az egyetemi évek alatt ugyanis a szegedi evangélikus gyülekezet kántora voltam, és tagja az egyetemista ifjúsági körnek. Mindezek, valamint édesapám és a szegedi lelkész id. Cserháti Sándor példamutató életpályája adott indíttatást számomra, hogy a teológiára jelentkezzem. A lelkésszé avatás után segédlelkészként Bonyhád mellé helyezett Káldy Zoltán püspök, ahol hat falunak tartottam vasárnaponként istentiszteletet német nyelven."

– Ekkor nősültél meg?

– A teológián ismerkedtünk meg Marikával, akivel 1982. július 30-án kötöttük össze életutunkat. 1983 nyarán a püspök mindkettőnket Kiskőrösre helyezett, mivel Ponicsán Imre akkor ment nyugdíjba. Álmomban sem hittem, hogy életem nagyobb részét itt fogom leélni. 1983. szeptember 1-től nevezett ki a püspök Nagybocskai Vilmos parókus lelkész mellé előbb segédlelkésznek, egy évvel később, a vizsgám letétele után a gyülekezet is bizalmat szavazott nekem és vezető lelkész lettem. Feleségem segédlelkészként kezdett, majd másodlelkész lett és a mai napig is az. 2006-ban bíztak meg a Bács-Kiskun Egyházmegye esperesi tisztségével, amely öt megyében 13 evangélikus gyülekezetet foglal magában, közöttük a legnagyobbat, a kiskőrösi gyülekezetet is.

– Milyen érzés kiskőrösinek lenni?

– Nagyon megszerettem ezt a várost. Hálát adok az Úristennek, hogy nagyon sok „nyitott ajtót” adott nekem. Nem törtem babérokra, nem voltak karriervágyaim. Éltem boldogan az életemet, mindig szerettem szervezni, nyüzsögni, az Úristen pedig adott lehetőséget, hogy kiteljesedjek munkámban és a szabadidőmben is. Ilyen volt a kapcsolat az Iniciativa Protestáns Vállalkozók Egyesületével, 1997-ben mi szerveztük meg a III. Európai Ten Sing Fesztivált, megalakult a Gospel Sasok énekegyüttes, akik a mai napig kísérik életutamat és együtt szárnyalhattunk a legendás Omega együttessel. Kiskőrösről koordináltuk a ProChrist műholdas evangélizációs fesztiválokat a Kárpát-medencében 80 ezer magyar anyanyelvű testvérünk számára. De említhetném a Keresztény Ifjúsági Egyesület, a KIE kiskőrösi csoportjának létrehozását, ahol a fiatalok tartalmas programokon vehettek részt. Az én pályafutásom alatt építettük meg, majd bővítettük a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthont, templomunkat is megújítottuk, részben egyházi, részben önkormányzati támogatásból. Mindez azonban nem jöhetett volna létre kollégáim és a kiskőrösi evangélikus gyülekezet tagjainak segítsége nélkül. Kiskőrösben azt szeretem, hogy itt annyi mindent ki lehet próbálni, és a tervekre mindig nyitott volt a városvezetés és a gyülekezet is. Keresztyén, nemzeti, politikai értelemben Kiskőrös polgárai konzervatív normákat tisztelő városlakók. Azt viszont nehezen élem meg, hogy csökkent az érdeklődés az egyházi élet iránt, régen még körülbelül ötszázan voltak egy istentiszteleten, napjainkban jó, ha százötvenen jönnek el a templomba vasárnaponként. 
Úgy gondolom, befogadtak az emberek. Igyekeztem hitébresztő módon hirdetni Isten igéjét. Újra létrehoztuk a városban az evangélikus oktatást az óvodától a középiskoláig. A KEVI tagintézményeivel Magyarország legnagyobb evangélikus oktatási modelljét valósítottuk meg 1240 gyermekkel. A finnországi Lapua pedig többek között az én közreműködésemmel lett a testvérvárosunk.

Közben bővült a Lupták család is? 

– Öt gyermekünk született, akik szintén kiskőrösieknek vallják magukat. Sára volt az első a sorban, 35 esztendős, férjezett, a református óvoda vezetője Szentendrén (fent jobb szélső fotó). Utána született Orsi, aki 33 éves, tavaly volt az esküvője. Taksonyban laknak, négy és fél hónappal ezelőtt megörvendeztettek bennünket egy fiú unokával. Gergő fiunk 31 éves, még nőtlen, Szegeden él és egy cégnél dolgozik. Őt követi a meteorológus végzettségű, 28 éves Dóri, akinek a férje szintén lelkész és Salgótarjánban laknak. Gyuri fiunk született utoljára, ő 23 éves és a BME mérnökinformatikai szakára jár. 
Szeretem ezt a várost, a nyüzsgést, a programokat. Nekem jó érzés, hogy amíg a lelkészlaktól eljutok a postáig, sokan megállítanak, érdeklődnek valami felől, elmondják a gondjukat, örömüket. Kiskőrösön találtam meg az igazi otthonom.

Nézem a családi fotóalbum képeit, a mosolygós óvodást, a lobogó hajú fiatalembert, az áldást osztó lelkészt… Köszönöm, hogy 22 éven keresztül én is veled mehettem utadon! Az újságban az útmutatóidat továbbra is olvashatják a kiskőrösiek, úgyhogy még sok-sok évig várjuk írásaidat.

 

Névjegy:
Lupták György Kiskőrös Város Díszpolgára
1953. április 23 -án született Budapesten 
Gyermekkorát Nyáregyházán töltötte
1971-ben érettségizett a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–ének-zene szakán szerzett diplomát
1980-ban végzett az Evangélikus Teológiai Akadémián
1980. június 21-én a Budapest Deák-téri evangélikus templomban avatták lelkésszé 
1980-1983 között segédlelkész Tolna megyében, Nagymányokon.
1982. július 30-án házasságot kötött Hanvay Máriával
1983 óta Kiskőrösön szolgál
A rendszerváltás után képviselő-testület tagja egy cikluson keresztül
2006-tól a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese
2012 és 2017 között a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának elnöke
2016 óta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettese
2020. április 24-től nyugdíjas

 

A szerző a Kiskőrösi Hírek főszerkesztője.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!