Templom születik Pestszentimrén

Templom születik Pestszentimrén

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus
Budapest – 2007-ben, amikor a pestszentlőrinci evangélikus templom 75 éves jubileumát ünnepelték, reménységgel gondoltak arra, hogy a leánygyülekezet régi vágya teljesülhet. A pestszentlőrinci Élő Kövek Templomában megfogant a pestszentimrei Épülő Kövek Templomának gondolata. Imádkozni és dolgozni kezdtek ezért. Már csak pár kő felépítése választja el őket attól, hogy templomuk felépüljön.

Hulej Enikő akkor itt szolgáló, megbízott lelkész hűséges munkájával éledni kezdett a gyülekezet. A református templomban tarthatták istentiszteleteiket és a bibliaóráknak pedig a Kenderesi házaspár lakása adott otthont – tudtuk meg Győri Gábor esperestől. 2015 őszétől Horváth-Csitári Boglárka vette át az itt folyó munkát. Missziói-lelkészi megbízatását Gáncs Péter püspöktől kapta a leánygyülekezet gondozására.

Közel 200 evangélikus tagot tartunk nyilván, de jóval többen vannak, akiket szeretnénk megszólítani ebben a harmincezer lakost számláló kerületrészben.

Országos egyházi (köszönhetően többek között az egyszázalékos támogatásoknak) és déli-kerületi támogatással jelentős gyülekezeti hozzájárulással megvásároltak egy kedvező fekvésű telket a Nemes utcában, rajta egy lakóépülettel. „Szóba jött egy söröző a vasútállomástól nem messze, egy elhagyott patika, magánlakások, de végül akkor találtunk rá erre az eladó házra, amikor már nem volt semmi reményünk. Ez egy majdnem dupla telek, tehát lehet rá még építkezni. Maga a ház egy hatvanas évekbeli kockaház, amely bár sokat kellett rajta javítani, de lakhatóvá vált. A terület egy idős nénié volt, aki már nem tudta gondozni, így hatalmas bozótot kellett kiirtani róla” – magyarázta ott jártunkkor az esperes.

A Kastélydombi Luther-kápolna és a hozzá kapcsolódó gyülekezeti helyiség épületét Krizsán András Ybl-díjas építész tervezte. A kert sarkában, a két utca találkozásánál, pedig egy haranglábat szeretnének állítani. „Nincs még egy olyan építészeti feladat, amely annyit változott volna az elmúlt évszázadokban, mint a templomépítészet – írta az építész a gyülekezet húsvéti hírlevelében. – A régi korok építői alapvetően a hagyomány, az örökség fontosságából indultak ki és a történeti stílusokat követték. A kortárs építészet az egyszerűségre, a racionális, tiszta belső terekre és formákra törekszik. Az épülő pestszentlőrinci kápolna sem pazarló, különleges formájával, érdektelen, felesleges díszítésével vonja magára a figyelmet, hanem a liturgikus funkció egyszerű építészeti megformálásával. Hely, ahol az ember legmélyebb önmagát ismerheti meg, kapcsolatba léphet Istennel, embertársaival és a művészet segítségével harmóniába kerülhet a körülötte lévő világgal. Külső megjelenésében, tiszta tömegformálásával, homogén homlokzatával, két lábbal áll a földön, de mégis az ég felé törekszik. Olyan erők jelennek meg benne, amik mindenkit magukkal ragadnak. Amikor egyszerre érezzük földi létünk hétköznapjaiban az imádság erejét és a közösség transzcendens élményét. Mikor a szavak lábujjhegyre állnak és az Isten beszélni kezd velünk. Szavakat keres, hogy igévé váljon, köveket keres, hogy templom épüljön.”

A tervrajzok elkészültek, az engedélyeztetések folyamatban vannak. Az alapkő letételére a tervek szerint pünkösd vasárnapján, míg az épület felszentelésére 2017 októberében kerülhet majd sor. Addig még sok imádságra, munkálkodásra és anyagi áldozatra lesz szükség. Horváth-Csitári Bogárka elkötelezett gyülekezetről álmodik és ez véleménye szerint két fronton valósul meg. „Egyrészről lelkészként fontos, hogy tudjuk, nem egyszemélyes mutatvány, amit tennünk kell. Nem showman-ek vagyunk, akiknek szórakoztatni kell a közönséget, hogy eljöjjenek az alkalmakra. Nem vagyunk formabontóak azzal, ha többen dolgozunk együtt, hiszen Jézus is kettesével küldte ki a tanítványokat. Ezért szükség van elkötelezett társakra, akik mellettem állva segítenek, együtt mennek velem. Másrészről, gyülekezetem tagjai nem hobbykertészek. A gyülekezeti alkalmak nem egy választható alternatíva az életükben. Nem egy program a sok közül, ahova akkor mennek, amikor éppen nincs más, vagy jobb. Elkötelezettek Isten iránt, a közösség iránt. Életünk alapja. Közösségünk még kicsi, de együtt megyünk és bízunk Isten áldásában!” – vélte.

Gáncs Péter püspök nagy reményekkel néz az építkezés elé: „Ritkán adatik egy gyülekezet életében, de az egyházkerület életében is, hogy hajlékot építhetünk Isten dicsőségére. Immár püspöki szolgálatom 13. esztendejét taposom, de eddig csupán egyetlenegy temetői kápolnát szentelhettem fel Békéscsaba-Fényesen... Tudom, hogy nem a templomépítések korát éljük hazánkban, bár a rendszerváltás után volt néhány év, amikor szép templomok sorával gazdagodtunk a déli kerületben is: Dunaújváros, Telekgerendás, Zomba... De Pesten nem épült templom, szemben a budai oldallal, ahol Budaörsön, Budahegyvidéken, Szentendrén korszerű hajlékot kapott a gyülekezet. Minden szempontból időszerű tehát, hogy a reformáció 500 éve jubileumára felépüljön a Luther-kápolna Pestszentimrén, egy olyan fejlődő városrészben, ahol a testvéregyházak már rendelkeznek saját lelki otthonnal.”

Ennek érdekében az egyházkerület legnagyobb ünnepének, a 2016. május 7-én Kiskőrösön tartandó missziói napnak az offertóriumát is erre a célra hirdették meg. Természetesen mindenekelőtt a helyiek, a XVIII. kerületben élő evangélikus testvérek áldozatvállalását kérik, de számítanak a közegyházi összefogásra is, hogy a pestszentimrei evangélikusoknak temploma lehessen.

Jön egy ember...

templomról álmodott...

elindult a köveket megkeresni...

és azt mondta nekünk: Ti templom lesztek!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!