Maglódiak látogattak Hosszúszóra

Maglódiak látogattak Hosszúszóra

Share this content.

Szöveg: Németh Mihály; fotó: P. Nagy Krisztina, Kérges Szilvia, Petrovics Erika
Hosszúszó – Hét esztendővel ezelőtt kötöttek testvérgyülekezeti megállapodást a maglódi és a gömörhosszúszói gyülekezetek. Október első szombatján maglódiak 20 fős csoportja indult a Felvidékre, hogy a találkozás örömében kölcsönösen erősödhessenek egymás hite által.

A találkozás a hosszúszói evangélikus templomban aratási hálaadó istentisztelettel vette kezdetét. Flander Zoltán helyi felügyelő köszöntötte a gyülekezetet. A liturgiában Solárik Vilmos házigazda lelkész és Ferenczy Erzsébet, a gömöri magyar nyelvű evangélikusok missziói lelkésze mellett, hosszúszói fiatalok is szolgáltak.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt…” – hangzott az igehirdetés alapigéje a Filippi levélből. Németh Mihály maglódi lelkész prédikációja közben külön-külön felállíttatta helyéről a gyülekezet még XX. században született tagjait, és azokat, akik már a XXI. században jöttek világra. Arra biztatta az idősebbeket, hogy ne aggódjanak a gyülekezet, a felvidéki magyarság és a szlovákiai magyar evangélikusság jövője miatt! A fiatalokra tekintve inkább hálaadással imádkozzanak és könyörögjenek gyülekezetükért, nemzetünkért. Higgyenek abban, hogy Isten reményteljes jövőt készített számukra – ahogyan teszi ezt napról-napra, amikor megadja a mindennapi kenyeret és adja nekünk az Élet kenyerét: Jézust.

Az úrvacsoravételt a maglódi fiatalok „Október 6. a magyar történelemben” című, az aradi vértanúkra emlékező műsora követte.

Ezután Kérges László maglódi felügyelő és Novák Tamás hosszúszói polgármester biztatták a jelenlévőket a testvérgyülekezeti és testvértelepülési kapcsolatok további erősítésére.

Az istentisztelet végeztével a parókiánál rövid emlékbeszéddel, énekléssel és koszorúzással adtak hálát Mohr Gedeon és Trencséni Andrea egykori hosszúszói lelkészek áldozatos életéért.

A Rozsnyó városában elfogyasztott ebéd és az evangélikus templomban tett látogatás után a csoport a betléri Andrássy kastélyt kereste fel.

A maglódiak az Isten iránti hálaadás és a gömörhosszúszóiak önzetlen szeretete iránti köszönet érzésével szívükben tértek haza. A következő találkozásig pedig – ahogyan azt 2012-ben kelt partnerszerződésükben is meghatározták – imádságban hordozzák felvidéki testvérgyülekezetük tagjait.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!